Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm lịch sử

Được đăng lên bởi nguyen-van-hien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1
LỊCH SỬ VIỆT NAM

1) Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào ?
a- Âu Lạc c- Văn Lang x
b- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam d- Đại Cồ Việt
2) Bạn hãy cho biết đường biên giới của nước Việt Nam có chiều dài là bao nhiêu Km - Việt Nam
giáp với những nước nào?
a- 3.870 Km - Giáp với Trung Quốc – Lào - Camphuchia.
b- 3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Lào – Campuchia. x
c- 3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Thái - Campuchia - Lào.
d- 3.700 Km - Giáp với Campuchia - Miến Điện - Ấn Độ.
3) Hiện nay nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?
a- 55 c- 63 x
b- 60 d- 65
4) “Cờ lau tập trận thiếu thời
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ
Trường An nay hãy còn ghi ơn Người”
Bài thơ này nói về ai?.
a- Trần Hưng Đạo c- Đinh Bộ Lĩnh x
b- Quang Trung d- Lê Lợi
5) Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông:
a- Trần Thủ Độ c- Trần Hưng Đạo x
b- Trần Quang Khải d- Trần Quốc Toản
6) “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của:
a- Trần Hưng Đạo c- Ngô Quyền
b- Lê Lợi d- Trần Bình Trọng x
7) Đền thờ Quốc tổ - nơi tưởng niệm các vua Hùng nằm ở đâu trong TP. Hồ Chí Minh ?
a- Trường PTTH Hùng Vương c- Thảo cầm viên Thành phố x
b- Bảo tàng lịch sử Thành phố d- Đền Bến Dược
8) Bạn hãy cho biết câu nói sau đây là của ai: “Hạnh phúc là đấu tranh”.
a- Lênin c- Các Mác. x
b- Xtalin d- Bác Hồ
9) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
a- 10/6/1910 c- 19/5/1911
x b- 5/6/1911 d- 2/4/1945
10) Hãy cho biết khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, Bác đã lấy bí danh gì - năm nào ?
a- Anh Ba phụ tàu - 1911. c- Già Thu - 1941. x
b- Nguyễn Ái Quốc - 1930 d- Hồ Chí Minh - 1945
11) Bản tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Bác đọc tại đâu?
a- Hồ Hoàn Kiếm c- Phủ Khâm Sai
b- Quãng trường Ba Đình d- Cả 3 đều sai.
12) Trong lịch sử dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước:

a) Âu Lạc;
b) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c) Văn Lang;
d) Đại Cồ Việt.
13) “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Đó là lời nói của:
a) Trần Hưng Đạo;
b) Lê Lợi;
c) Nguyễn Trung Trực;
d) Trần Bình Trọng.
14) Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là:
a) Duy Tân;
b) Khải Định;
c) Bảo Đại;
d) Nguyễn Ánh.
15) Người làm nên chiến công đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Nhật Tảo là:
a) Tôn Đức Thắng;
b) Nguyễn Trung Trực;
c) Trương Định;
d) Thủ Khoa Huân.
16) Đảng Cộng sản Việt Nam là sự hợp nhất của:
a) Đông Dương Cộng sản Đảng;
b) A...
PHẦN 1
LỊCH SỬ VIỆT NAM
1) Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào ?
a- Âu Lạc c- Văn Lang x
b- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam d- Đại Cồ Việt
2) Bạn hãy cho biết đường biên giới của nước Việt Nam có chiều dài là bao nhiêu Km - Việt Nam
giáp với những nước nào?
a- 3.870 Km - Giáp với Trung Quốc – Lào - Camphuchia.
b- 3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Lào – Campuchia. x
c- 3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Thái - Campuchia - Lào.
d- 3.700 Km - Giáp với Campuchia - Miến Điện - Ấn Độ.
3) Hiện nay nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?
a- 55 c- 63 x
b- 60 d- 65
4) “Cờ lau tập trận thiếu thời
Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy
Hoa Lư nên bóng quốc kỳ
Trường An nay hãy còn ghi ơn Người”
Bài thơ này nói về ai?.
a- Trần Hưng Đạo c- Đinh Bộ Lĩnh x
b- Quang Trung d- Lê Lợi
5) Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông:
a- Trần Thủ Độ c- Trần Hưng Đạo x
b- Trần Quang Khải d- Trần Quốc Toản
6) “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của:
a- Trần Hưng Đạo c- Ngô Quyền
b- Lê Lợi d- Trần Bình Trọng x
7) Đền thờ Quốc tổ - nơi tưởng niệm các vua Hùng nằm ở đâu trong TP. Hồ Chí Minh ?
a- Trường PTTH Hùng Vương c- Thảo cầm viên Thành phố x
b- Bảo tàng lịch sử Thành phố d- Đền Bến Dược
8) Bạn hãy cho biết câu nói sau đây là của ai: “Hạnh phúc là đấu tranh”.
a- Lênin c- Các Mác. x
b- Xtalin d- Bác Hồ
9) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
a- 10/6/1910 c- 19/5/1911
x b- 5/6/1911 d- 2/4/1945
10) Hãy cho biết khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, Bác đã lấy bí danh gì - năm nào ?
a- Anh Ba phụ tàu - 1911. c- Già Thu - 1941. x
b- Nguyễn Ái Quốc - 1930 d- Hồ Chí Minh - 1945
11) Bản tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Bác đọc tại đâu?
a- Hồ Hoàn Kiếm c- Phủ Khâm Sai
b- Quãng trường Ba Đình d- Cả 3 đều sai.
12) Trong lịch sử dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước:
trắc nghiệm lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm lịch sử - Người đăng: nguyen-van-hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
trắc nghiệm lịch sử 9 10 993