Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tâm lí

Được đăng lên bởi nụ cười cuả nắng 96
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 3666 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
TRẮC NGHIỆM

1.

Loại câu hỏi đúng – sai

Mỗi câu hỏi loại đúng – sai có hai phần: Phần thứ nhất là một câu
hoặc một mệnh đề, trong đó có nội dung thông tin cần được khẳng định
hoặc phủ định. Phần thứ hai là hai từ khẳng định (đúng) hoặc phủ định
(sai). Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm là đọc kĩ câu hỏi, sau đó tích
dấu (x) sát chữ đúng hoặc sai theo lựa chọn của mình.
Ví dụ:
Câu 3: Tâm lí người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của cá nhân
trong các mối quan hệ xã hội.
Đúng ---(x)---2.

Sai -------

Loại câu hỏi lựa chọn

Trong mỗi câu hỏi lựa chọn có hai phần: phần dẫn và phần lựa
chọn. Phần dẫn có thể là một câu hỏi hoặc một câu lửng, tạo cơ sở cho sự
lựa chọn. Phần lựa chọn là các phương án trả lời. Các câu hỏi lựa chọn
trong tài liệu này đều có 4 phương án, được mở đầu bằng một trong 4
chữ cái: a, b, c và d. Người làm bài chọn trong số các phương án đómột
phương án đúng (hoặc đúng nhất), tương ứng với câu hỏi và tích dấu
(x) vào ngay sát bên cạnh chữ cái của phương án đã chọn. Nếu có phiếu
ghi kết quả thì tích dấu (x) vào chữ cái tương ứng.
Ví dụ:
Câu 14: "Cùng trong một tiếng tơ đồng

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm".
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Hiện tượng trên chứng tỏ:
a. Hình ảnh tâm lí mang tính sinh động, sáng tạo.
(x) b. Hình ảnh tâm lí mang tính chủ thể.
c. Tâm lí người hoàn toàn có tính chủ quan.
d. Cả a, b, c.
3.

Loại câu hỏi ghép đôi

Trong mỗi câu hỏi ghép đôi có hai phần: Các câu dẫn (phía bên
trái), được bắt đầu bằng các chữ số Ả Rập (1, 2, 3, 4) và các câu đáp
(phía bên phải), được bắt đầu bằng các chữ cái (a, b, c, d, e). Số l ượng
câu đáp (5 câu) nhiều hơn số câu dẫn (4 câu). Nhiệm vụ của ngư ời làm
bài là phải ghép câu đáp tương ứng với câu dẫn thành một ý hoàn chỉnh.
Ví dụ:
Câu 3: Hãy ghép các thuộc tính của chú ý với các hiện tượng thể hiện
nó.
Các thuộc tính

Các hiện tượng thể hiện

(a) 1. Sức tập trung

a. An mải mê đọc truyện nên không nghe thấy mọi người

chú ý
(e) 2. Sự phân phối
chú ý
(d) 3. Độ bền vững
của chú ý
(b) 4. Sự di chuyển
chú ý

đang gọi mình.
b. Vừa học giờ Thể dục xong nên một số người học vẫn
chưa tập trung vào học Toán ngay được.
c. Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí của Mai vẫn đang còn
nghĩ vơ vẩn về buổi sinh nhật hôm qua.
d. Cứ vào phút cuối của giờ học, Nhung lại mệt mỏi
không tập trung nghe cô giáo giảng được nữa.
e. Minh có khả năng vừa vẽ tranh vừa hát mà vẫn nghe và
đáp lại những câu pha trò của bạn.

2

4.

Loại câu điền thế

Trong loại câu này có h...
HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
TRẮC NGHIỆM
1. Loại câu hỏi đúng – sai
Mỗi câu hỏi loại đúng sai hai phần: Phần thứ nhất một câu
hoặc một mệnh đề, trong đó nội dung thông tin cần được khẳng định
hoặc phủ định. Phần thứ hai hai từ khẳng định (đúng) hoặc ph định
(sai). Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm đọc kĩ câu hỏi, sau đó tích
dấu (x) sát chữ đúng hoặc sai theo lựa chọn của mình.
Ví dụ:
Câu 3: Tâm lí người là sản phẩm của hoạt độnggiao tiếp của cá nhân
trong các mối quan hệ xã hội.
Đúng ---(x)---- Sai -------
2. Loại câu hỏi lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi lựa chọn hai phần: phần dẫn phần lựa
chọn. Phần dẫn có thể là một câu hỏi hoặc một câu lửng, tạo cơ sở cho sự
lựa chọn. Phần lựa chọn các phương án trả lời. Các câu hỏi lựa chọn
trong tài liệu này đều 4 phương án, được mở đầu bằng một trong 4
chữ cái: a, b, c d. Người làm bài chọn trong số các phương án đómột
phương án đúng (hoặc đúng nhất), tương ứng với câu hỏi tích dấu
(x) vào ngay sát bên cạnh chữ cái của phương án đã chọn. Nếu phiếu
ghi kết quả thì tích dấu (x) vào chữ cái tương ứng.
Ví dụ:
Câu 14: "Cùng trong một tiếng tơ đồng
Trắc nghiệm tâm lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tâm lí - Người đăng: nụ cười cuả nắng 96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
Trắc nghiệm tâm lí 9 10 278