Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm pháp lý khách quan

Được đăng lên bởi lê ân
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬT QUỐC TẾ

Trách nhiệm pháp lý khách quan

MỤC LỤC

Nhóm 11

1

LUẬT QUỐC TẾ

Trách nhiệm pháp lý khách quan

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đã giúp
con người tạo nên một xã hội văn minh, hiện đại. Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này là
việc sáng tạo ra phương tiện di chuyển hiện đại trong không gian (tàu bay vũ trụ, tên lửa),
nguồn năng lượng mới bền vững (năng lượng hạt nhân)...đã đáp ứng cho nhu cầu xã hội.
Tuy nhiên con người không thể đảm bảo sử dụng chúng một cách an toàn tuyệt đối, do đó
luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho con người và môi trường. Bên cạnh đó, sự phát
triển của ngành công nghiệp đã kéo theo việc khai thác ồ ạt các tài nguyên trên thế giới
dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của trái
đất. Bằng chứng là trên thế giới đã có những vụ tai nạn thảm khốc gây thiệt hại về tài sản,
tính mạng, sức khỏe của con người và môi trường sinh thái. Những thiệt hại không chỉ
trong quy mô của một quốc gia mà còn có thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác.
Chính vì vậy, để khắc phục những thiệt hại đã xảy ra và duy trì quan hệ hòa bình
giữa các quốc gia cần phải có sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế. Đây chính là cơ sở cho
việc tồn tại loại hình trách nhiệm pháp lý khách quan trong luật quốc tế - trách nhiệm bồi
thường thiệt hại phát sinh từ việc thực hiện hành vi mà pháp luật quốc tế không cấm.
Trách nhiệm pháp lý khách quan trong luật quốc tế phải được quy định một cách
cụ thể, thống nhất và được đảm bảo thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế để buộc
chủ thể có hành vi gây thiệt hại phải bồi thường, mặc dù hành vi đó không vi phạm pháp
luật quốc tế.
Việc nghiên cứu trách nhiệm pháp lý khách quan có ý nghĩa quan trọng trong việc
đảm bảo quyền lợi của từng quốc gia và lợi ích chung của toàn nhân loại. Bên cạnh đó
việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng trách nhiệm pháp lý khách quan cũng góp phần hoàn
thiện pháp luật quốc tế về vấn đề này. Trên cơ sở đó nhóm chúng tôi quyết định chọn đề
tài: Trách nhiệm pháp lý khách quan trong luật quốc tế.

Nhóm 11

2

LUẬT QUỐC TẾ

Trách nhiệm pháp lý khách quan

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích đề tài của chúng tôi giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về vấn đề
lýluận của trách nhiệm pháp lý khách quan và cách thức thực hiện trách nhiệm pháp lý
khách quan trên thế giới thông qua các vụ việc cụ thể.Từ đó, đưa ra một số đề xuất về
việc thực hiện trách nhiệm pháp lý khách quan trong luật quốc tế.
3. Đối t...
LUẬT QUỐC TẾ Trách nhiệm pháp lý khách quan
MỤC LỤC
Nhóm 11 1
Trách nhiệm pháp lý khách quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trách nhiệm pháp lý khách quan - Người đăng: lê ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Trách nhiệm pháp lý khách quan 9 10 67