Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu

Tranh chấp biển
Đông Nam Á: Đi tìm giải
pháp hòa bình và công lý dựa
trên chứng cứ lịch sử và luật
pháp quốc tế

Tranh chấp biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên
chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế
Tóm tắt phương pháp luận và kết quả chính của nghiên cứu
Bài viết này không còn là bản nháp, nhưng vẫn chỉ có thể coi là bản đúc kết
tạm trong quá trình nghiên cứu về một vấn đề rất phức tạp. Như bất cứ một
nghiên cứu mang tính khoa học nào, nó dựa trên các thông tin hiện có và các
sự kiện được giới chuyên gia đánh giá là đáng tin cậy, và như thế trong tương
lai khi có thêm các thông tin được đánh giá là đáng tin cậy, các đúc kết tạm ở
bài này có thể thay đổi.
Bài viết này dựa trên quá trình nghiên cứu của tác giả được trình bày và trao đổi
tại hai hội thảo về tranh chấp Biển Nam Trung Hoa (mà tác giả đề nghị nên gọi là
biển Đông Nam Á), đã được trình bày ngày 18 tháng 11 năm 2009 tại Council on
Southeast Asian Center, Yale University và ngày 25 tháng 3 năm 2010 tại Center
for Vietnamese Philosophy, Culture, & Society, Temple University.
Tác giả cám ơn Giáo Sư Ngô Vĩnh Long và Giáo sư Trần Hữu Dũng đã đóng góp
nhiều ý kiến cũng như tham gia tổ chức các cuộc hội thảo trên. Thời gian sau hai
Hội thảo trên, tác giả cũng nhận được nhiều ý kiến và thông tin mới từ nhiều
người, đặc biệt là bạn Nguyễn Tuân ở Ý và Dương Danh Huy ở Anh, Hồ Bạch
Thảo ở Mỹ, Nguyễn Ngọc Giao ở Pháp qua đó tác giả đã điều chỉnh lại những sai
sót trước đây. Mới nhất tác giả cũng tiếp cận được thêm một vài nghiên cứu (chưa
phải hết) của anh Phạm Hoàng Quân ở Việt Nam, và cố gắng đưa vào bài này.
Cũng xin cám ơn cô Phương Loan ở Vietnamnet đã giúp dịch bài tiếng Anh mà
tác giả trình bày ở Temple University để sử dụng trong bài viết này. Tuy vậy phải
nói những đúc kết trong bài viết là ý kiến riêng của tác giả, không một ai trong
những người được nêu tên ở trên có trách nhiệm gì về chúng, thậm chí có người
còn không đồng ý.

Bất cứ một cuộc tranh chấp nào mang tính quốc gia đều nhạy cảm. Người viết có
thể chọn quan điểm của quốc gia mình để trình bày và diễn dịch sự kiện nhằm ủng
hộ chủ quyền của nước mình và bác bỏ sự kiện và diễn dịch của nước khác. Cách
tiếp cận này ở mức độ tốt nhất vừa đòi hỏi việc sưu tầm sự kiện chính xác, có
nguồn gốc rõ ràng, vừa tìm cách sử dụng công pháp quốc tế nhằm thuyết phục
người đọc, dư luận quốc tế, coi họ như những ông quan tòa có tri thức, sẵn sàng
tìm hiểu sự việc và không thiên vị. Dù thế nào thì cách tiếp cận như vậy ...
Tài liu
Tranh chp bin
Đông Nam Á: Đi tìm gii
pháp hòa bình và công lý da
trên chng c lch s và lut
pháp quc tế
Tranh chấp biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh chấp biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tranh chấp biển Đông Nam Á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế 9 10 880