Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp đất đai

Được đăng lên bởi hoangminhnguyen2611
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Học viên: Hoàng Minh Nguyễn
2015

Chuyên viên khóa K58 năm

MỤC LỤC

TT

Tên mục

Trang

I

LỜI MỞ ĐẦU

2

II

NỘI DUNG

3

1

Mô tả tình huống

3

2

Xác định mục tiêu xử lý tình huống

5

3

Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống

6

4

Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề và lựa chọn
phương án xử lý

10

5

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án

13

III

KẾT LUẬN VÀ KẾT NGHỊ

17

1

Kết luận

17

2

Kiến nghị

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

19

1

Học viên: Hoàng Minh Nguyễn
2015

Chuyên viên khóa K58 năm

I. LỜI NÓI ĐẦU
Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội
bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật
nghiêm trọng có thể xảy ra.
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là nhân dân không có thói quen cắm
cột mốc, quá trình canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không làm
đầy đủ các thủ tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các cơ quan
chức năng gặp không ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính khách quan
của vụ việc, thậm chí có nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập luận của các
bên. Từ đó, xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, thư gửi nhiều nơi và qua nhiều
cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại.
Từ sự nhận thức trên, với kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong công tác
tại đơn vị và những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập, nghiên
cứu ở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khoá 58 tại Trường Chính trị
Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn đây là những vấn đề hết sức bổ ích và cần thiết
cho cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác.
Qua các chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận
và thực tiễn mới trong công tác quản lý Nhà nước. Vận dụng những kiến thức đã
tiếp thu được từ quý thầy, cô và thực tiễn tại địa phương tôi mạnh dạn lựa chọn
tiểu luận cuôi khóa với đề tài:
“Xử lý tình huống trong lĩnh vực đất đai tại thị trấn B, huyện C” với mong
muốn góp phần nghiên cứu, khảo nghiệm, vận dụng để giải quyết có hiệu quả,
kịp thời các yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trong
giai đoạn hiện nay
" Xử lý tình huống tranh chấp đất đai giữa bà Nông Thị Giỏi với con
trai bà Hoàng Văn Đức trú tại thôn Vinh Quang, xã Hoa Thám, huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng Sơn "

2

Học viên: Hoàng Minh Nguyễn
2015

Chuyên viên khóa K58 năm

Thực tiễn cho thấy trong hoạt động công tác thanh tra nhà nước, việc giải
...
Học viên: Hoàng Minh Nguyễn Chuyên viên khóa K58 năm
2015
MỤC LỤC
TT Tên mục Trang
I LỜI MỞ ĐẦU 2
II NỘI DUNG 3
1 Mô tả tình huống 3
2 Xác định mục tiêu xử lý tình huống 5
3 Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống 6
4 Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề và lựa chọn
phương án xử lý
10
5 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án 13
III KẾT LUẬN VÀ KẾT NGHỊ 17
1 Kết luận 17
2 Kiến nghị 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19
1
Tranh chấp đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh chấp đất đai - Người đăng: hoangminhnguyen2611
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tranh chấp đất đai 9 10 518