Ktl-icon-tai-lieu

Triết 1

Được đăng lên bởi Ngọc Anh Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

2

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một hành tinh kì diệu và khác biệt mà nơi nay
người ta gọi là Trái Đất. Đây là nơi được coi là hành tinh duy nhất có sự sống, là
ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Sự sông ra đời trên Trái Đất bắt nguồn từ những
thứ vi mô đến vĩ mô, từ những tế bào nhỏ bé cỡ những nano-mét rồi ngày càng phát
triển ngày một lớn mạnh, và đến một ngày con người ra đời quà nhiều quá trình
biến đổi, thích nghi. Từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất mọi thứ khác trước
rất nhiều. Chình sự tác động của con người đã biển đổi thế giới này và chính con
người trở thành loài mạnh mẽ nhất trong tất cả các loài sinh vật. Để có được sức
mạnh thống trị ấy chính là nhờ khả năng tư duy cảu con người. Nhờ có điểm đặc
biết ấy, con người đã tự bản thân tìm ra nguồn gốc của chính mình, các mối quan
hệ tương tác, các vẫn đề khác. Một trong số những vấn đê làm cho người phải tu
duy nhiều nhất, có lịch sử lâu dài nhất là mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Tự
nhiên và xã hội là hai khái niệm lớn nhất và gắn liên với con người. Đồng thời, con
người vừa là sản phẩm tinh túy nhất của tự nhiên, mà cũng là nguồn gốc tạo nên xã
hội. Do đó, con người quan tâm sâu sắc đến hai thực thể này là lẽ đương nhiên.
Kể từ khi ra đời quan điểm về mối quan hệ này được thay đổi khá nhiều.
Trong một thời gian rất dài, hai khái niệm này đã được đem ra bàn luận và giữa
chúng chính là sự đối lập lẫn nhau. Quan điểm này ngày nay vẫn còn tồn tại trong
lối tư duy của nhiều người, vì vậy đã dẫn đến nhiều hành vi phá hủy thiên nhiên mà
họ khồng hề biết rằng chính hộ đang phá hủy đi tương lai của con em mình.
Quan điểm đá quả là một sai lầm lớn trong lịch sử, thực tế là lí luận khoa học đều
chứng tỏ rằng tự nhiên và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ không tách rời nhau, nó
nằm trong một tổng thể bao gồm: tự nhiên, con người và xã hội. Con người và xã
hội có thể tồn tại và phát triển là dựa trên tự nhiên, nhưng quá trình tồn tại và phát
3

triển ấy thì tự nhiên bị xâm hại và phá hủy. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khoa
học kĩ thuật phát triển, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, dân số thế giới bùng
nổ thì sự tàn phá đến tự nhiên ngày càng mạnh mẽ hơn. Các nhà bác học cá cái
nhìn toàn diện như Z.Lamark, 1820 đã viết: “Mục đích của con người dường như là
tiêu diệt nòi giống của mình, trước hết là làm cho Trái Đất trở thành không thích
hợp với sự cư trú”. Nếu chúng ta không muốn lời tiên tri này trở thành sự thật thì
ngay và luôn lúc này phải hành động trước khi quá muộn. Đã đến lúc...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết 1 - Người đăng: Ngọc Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Triết 1 9 10 345