Ktl-icon-tai-lieu

Tứ đại phát minh

Được đăng lên bởi thanhlong1931
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỨ ĐẠI PHÁT MINH
“Sự phát minh ra giấy viết là một sự kiện lớn trong lịch sử loài người. Từ khi có giấy, sự kế thừa và
truyền bá kiến thức tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Thái Luân là người đổi mới kỹ thuật làm giấy
quan trọng.”
Kỹ thuật làm giấy là một trong 4 phát minh lớn về khoa học - kỹ thuật cổ đại mà người Trung Quốc
tự hào mình là tác giả. Bốn phát minh bao gồm la bàn, kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật ấn loát và thuốc
nổ. Bốn phát minh đã thúc đẩy truyền bá và giao lưu văn hóa khoa học thế giới, ảnh hưởng sâu sắc
tới tiến trình của lịch sử thế giới. Mỗi phát minh trong 4 phát minh này đều trải qua quá trình cải tiến
và diễn biến trong thời gian dài, không phải chỉ riêng là công lao của một người và một thời đại.
Trung Quốc cổ đại ghi chép sự việc trên mai rùa, xương thú, thẻ tre, ván, đồ đồng, bia đá v.v... Chữ
khắc trên mai rùa và xưõng thú nổi tiếng là tiền thân của chữ Hán hiện đại, chính vì được khắc trên
mai rùa, xương thú và đồ đồng đen, chữ viết này được lưu truyền đến thế hệ sau. Cho đến nay, các
mai rùa, xương thú trên có chữ viết được khai quật ra đã có khoảng 2.000 nãm lịch sử. Sau đó, cổ
đại Trung Quốc còn viết chữ trên thẻ tre và ván. Xét từ tác dụng và tính chất, thẻ tre và ván giống
như mai rùa và xương thú. Tiếp theo thẻ tre và ván, hàng tơ lụa cũng từng dùng để viết chữ, nhưng
chủ yếu là hoàng gia quý tộc sử dụng.
Hình mẫu bước đầu của giấy xuất hiện vào nãm 100 trước công nguyên. Theo sử sách ghi chép, nhà
Hán Trung Quốc xuất hiện một loại giấy làm bằng bông tõ, vì công nghệ làm giấy này phức tạp và
giá đắt, nên loại giấy này chưa được sử dụng thực tế. Thái Luân đã thay đổi triệt để cục diện này.
Thái Luân sinh vào năm 61 công nguyên, là nhà khoa học thời nhà Hán. Thái Luân xuất thân trong
một gia đình nông dân, năm 15 tuổi được chọn làm tùy tùng của vua, từng làm quan vãn cấp cao
trong thời gian dài. Lúc đó, Thái Luân nhìn thấy mọi người viết chữ không tiện lắm, thẻ tre và ván
quá nặng, tõ lụa quá ðắt, giấy bông tõ không thể sản xuất nhiều và đều có khiếm khuyết bất cập.
Thái Luân bèn bắt đầu nghiên cứu biện pháp cải tiến kỹ thuật làm giấy.
Thái Luân tổng kết kinh nghiệm làm giấy của thế hệ trứơc, dẫn nhiều nguời thợ dùng vỏ cây, vải
gai, vải rách, lưới rách nát v.v... để làm giấy. Trước tiên họ cắt hoặc thái vỏ cây, vải gai, vải rách và
lưới rách nát thành từng miếng vụn, rồi ngâm lâu trong nýớc, giã thành dịch nhuyễn, trải qua nấu
hấp, đổ thành lớp mỏng trên chiếu, phõi khô dưới ánh sáng mặt trời, như vậy làm thành giấy. Loại
giấy ...
TỨ ĐẠI PHÁT MINH
“Sự phát minh ra giấy viết một sự kiện lớn trong lịch sử loài người. Từ khi có giấy, sự kế thừa
truyền kiến thức tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Thái Luân người đổi mới kỹ thuật làm giấy
quan trọng.”
Kỹ thuật làm giấy là một trong 4 phát minh lớn về khoa học - kỹ thuật cổ đại mà người Trung Quốc
tự hào mình tác giả. Bốn phát minh bao gồm la bàn, kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật ấn loát thuốc
nổ. Bốn phát minh đã thúc đẩy truyền giao lưu văn hóa khoa học thế giới, ảnh hưởng sâu sắc
tới tiến trình của lịch sử thế giới. Mỗi phát minh trong 4 phát minh này đều trải qua quá trình cải tiến
và diễn biến trong thời gian dài, không phải chỉ riêng là công lao của một người và một thời đại.
Trung Quốc cổ đại ghi chép sự việc trên mai rùa, xương thú, thẻ tre, ván, đồ đồng, bia đá v.v... Chữ
khắc trên mai rùa xưõng thú nổi tiếng tiền thân của chữ Hán hiện đại, chính được khắc trên
mai rùa, xương thú đồ đồng đen, chữ viết này được lưu truyền đến thế hệ sau. Cho đến nay, các
mai rùa, xương thú trên chữ viết được khai quật ra đã khoảng 2.000 nãm lịch sử. Sau đó, cổ
đại Trung Quốc còn viết chữ trên thẻ tre ván. Xét từ tác dụng tính chất, thẻ tre ván giống
như mai rùa xương thú. Tiếp theo thẻ tre ván, hàng lụa cũng từng dùng để viết chữ, nhưng
chủ yếu là hoàng gia quý tộc sử dụng.
Hình mẫu bước đầu của giấy xuất hiện vào nãm 100 trước công nguyên. Theo sử sách ghi chép, nhà
Hán Trung Quốc xuất hiện một loại giấy làm bằng bông tõ, công nghệ làm giấy này phức tạp
giá đắt, nên loại giấy này chưa được sử dụng thực tế. Thái Luân đã thay đổi triệt để cục diện này.
Thái Luân sinh vào năm 61 công nguyên, nhà khoa học thời nhà Hán. Thái Luân xuất thân trong
một gia đình nông dân, năm 15 tuổi được chọn làm tùy tùng của vua, từng m quan vãn cấp cao
trong thời gian dài. Lúc đó, Thái Luân nhìn thấy mọi người viết chữ không tiện lắm, thẻ tre ván
quá nặng, lụa quá ðắt, giấy bông không thể sản xuất nhiều đều khiếm khuyết bất cập.
Thái Luân bèn bắt đầu nghiên cứu biện pháp cải tiến kỹ thuật làm giấy.
Thái Luân tổng kết kinh nghiệm làm giấy của thế hệ trứơc, dẫn nhiều nguời thợ dùng vỏ cây, vải
gai, vải rách, lưới rách nát v.v... để làm giấy. Trước tiên họ cắt hoặc thái vỏ cây, vải gai, vải rách
lưới ch nát thành từng miếng vụn, rồi ngâm u trong ớc, giã thành dịch nhuyễn, trải qua nấu
hấp, đổ thành lớp mỏng trên chiếu, phõi khô dưới ánh sáng mặt trời, như vậy làm thành giấy. Loại
giấy làm bằng biện pháp này đặc điểm nhẹ mỏng, rất thích hợp viết chữ, nhận đựợc sự hoan
nghênh của mọi người, nhà vua khen ngợi. Thái Luân cải tiến kỹ thuật làm giấy. Từ đó, toàn Hán
quốc đều bắt đầu dùng biện pháp làm giấy. Vì vậy, loại giấy này được gọi là “Giấy tước hầu Thái”.
dụ: Năm 105, Thái Luân thời Đông hán đã biết dùng vỏ cây , lưới cũ, gỉe rách để làm giấy. Đến
thế kỉ thứ VIII, thuật làm giấy của Trung Quốc được truyền ra nước ngoài, từ đó ngành in
cũng xuất hiện.
Tứ đại phát minh - Trang 2
Tứ đại phát minh - Người đăng: thanhlong1931
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tứ đại phát minh 9 10 624