Ktl-icon-tai-lieu

Tư liệu về hoàng sa trường sa

Được đăng lên bởi ltminh-c2nttruc-vn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà nước Phong kiến VN đã sớm đưa Hoàng Sa vào SGK dạy cho trẻ nhỏ
Ý thức về chủ quyền biển đảo đã được Nhà nước phong kiến Việt Nam rất quan tâm và
đã đưa kiến thức về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách dạy cho học trò. Khải
đồng thuyết ước là sách giáo khoa dạy trẻ học vỡ lòng bằng chữ Hán thời vua Tự Đức,
có vẽ về Hoàng Sa.
“Sách giáo khoa cũng như các sách sử đều mang tính chính thống. Nội dung về biển
đảo như chủ quyền Hoàng Sa và các nội dung khác muốn có mặt trong sách giáo khoa
thì phải có tờ trình. Nhà vua phê chuẩn mới được in. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa có
mặt trong SGK dạy cho trẻ nhỏ được coi là quan điểm chính thống của Nhà nước phong
kiến Việt Nam”, Giáo sư Trịnh Khắc Mạnh - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán
Nôm
nhấn
mạnh.

Tấm bản đồ trong sách Khải đồng thuyết ước có vẽ Hoàng Sa Chử (phần đảo Hoàng
Sa được khoanh ô vuông đỏ).
Bản đồ Hoàng Sa trong Khải đồng thuyết ước có tên là Bản quốc địa đồ thuộc các trang
15-16 của sách. Trên bản đồ ghi vị trí các tỉnh, ngọn núi lớn từ cửa Nam Quan đến Biên
Hòa, Vĩnh Long và những ghi chú số phủ, huyện, tổng, xã, phường, ấp, giáp, thuộc từng
tỉnh.
Sách do nhà nho Phạm Vọng (hiệu Trúc Đường), Ngô Thế Vinh (hiệu Khúc Giang)
biên soạn. Sách được khắc in lần đầu vào năm Quý Sửu Tự Đức thứ 6 (1853) và được
sử dụng trong tất cả trường học ngay từ đầu đời Tự Đức cũng giống như sách giáo khoa
ngày nay. Vì là sách giáo khoa nên đã được khắc nhiều lần trải qua các triều vua.

“Người Việt Nam xưa chúng ta đã có ý thức truyền dạy cho con trẻ - những lớp người
sẽ gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, có ý thức rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc
quyền cai quản của nước Việt Nam. Chữ Khải là mở ra, Đồng là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ có
một lớp màng che, tri thức chưa vào được. Vì thế những người đi trước phải mở màng
che đó ra, đưa tri thức vào đầu trẻ”, nhà nghiên cứu Nguyễn Tá Nhí cho biết.
Trong khi đó, nhà nước Trung Quốc cũng có những cuốn sách giáo khoa dạy cho đồng
ấu. Nhưng sách giáo khoa cổ của Trung Quốc chỉ vẽ bản đồ của nước mình đến đảo Hải
Nam giống như những tập Át lát do nhà nước Trung Hoa chính thức phát hành. Khi đó,
Trung Quốc cũng không nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của mình.

Bản đồ cổ và chính sử Trung Quốc không có
Hoàng Sa, Trường Sa
Đó là điều trùng hợp thú vị khi đối chiếu so sánh giữa bản đồ do phương Tây và Trung
Quốc phát hành trước thế kỷ XX, phản ánh một sự thực không thể chối cãi rằng chủ
quyền thực sự của Trung Quốc chỉ đến cực Nam của đảo Hải Nam.
Atlas cổ chỉ rõ cương giới Trung Quốc ở đ...
Nhà nước Phong kiến VN đã sớm đưa Hoàng Sa vào SGK dạy cho trẻ nhỏ
Ý thức về chủ quyền biển đảo đã được Nhà nước phong kiến Việt Nam rất quan tâm và
đã đưa kiến thức về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách dạy cho học trò. Khải
đồng thuyết ước là sách giáo khoa dạy trẻ học vỡ lòng bằng chữ Hán thời vua Tự Đức,
có vẽ về Hoàng Sa.
“Sách giáo khoa cũng như các sách s đều mang nh chính thống. Nội dung v biển
đảo như chủ quyền Hoàng Sa và các nội dung khác muốnmặt trong sách giáo khoa
thì phải tờ trình. N vua phê chuẩn mới được in. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa
mặt trong SGK dạy cho trẻ nhỏ được coi là quan điểm chính thống của Nhà nước phong
kiến Việt Nam”, Giáo sư Trịnh Khắc Mạnh - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán
Nôm nhấn mạnh.
Tấm bản đồ trong sách Khải đồng thuyết ước có vẽ Hoàng Sa Chử (phần đảo Hoàng
Sa được khoanh ô vuông đỏ).
Bản đồ Hoàng Sa trong Khải đồng thuyết ước có tên là Bản quốc địa đồ thuộc các trang
15-16 của sách. Trên bản đồ ghi vị trí các tỉnh, ngọn núi lớn từ cửa Nam Quan đến Biên
Hòa, Vĩnh Long và những ghi chú số phủ, huyện, tổng, xã, phường, ấp, giáp, thuộc từng
tỉnh.
Sách do nhà nho Phạm Vọng (hiệu Trúc Đường), Ngô Thế Vinh (hiệu Khúc Giang)
biên soạn. Sách được khắc in lần đầu vào năm Q Sửu Tự Đức thứ 6 (1853) được
sử dụng trong tất cả trường học ngay từ đầu đời Tự Đức cũng giống như sách giáo khoa
ngày nay. sách giáo khoa nên đã được khắc nhiều lần trải qua các triều vua.
Tư liệu về hoàng sa trường sa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư liệu về hoàng sa trường sa - Người đăng: ltminh-c2nttruc-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tư liệu về hoàng sa trường sa 9 10 552