Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Được đăng lên bởi dinhluonglsk36-94
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

MỞ ĐẦU
1. lý do chọn đề tài
Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam vào năm 1858 đã đẩy triều đình nhà Nguyễn vào tình thế hết sức khó khăn.
Đứng trước nguy cơ mất nước. Những người Việt Nam có tri thức và tâm huyết cứu nước rất muốn cải biến – canh
tân đất nước trên nhiều lĩnh vực, nhằm tạo ra thực lực phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc.
Lối thoát mà các nhà cải cách Việt Nam đề xướng là học tập, mô phỏng những mô thức tổ chức xã hội tiến bộ của thế
giới văn minh bên ngoài, đặc biệt là học theo các nước phương Tây, và biện pháp cải cách là thuyết phục bộ máy
chính quyền trung ương nhà Nguyễn chấp thuận triển khai các đề xuất của họ.

Chính từ thực tiễn khách quan trên , Huế mặc nhiên trở thành trung tâm của trào lưu canh tân đất nước – nơi mà các nhà
cải cách ở khắp đất nước cũng như tại địa phương, các vị quan lại thức thời tập trungđể bàn luận trao đổi và soạn thảo
dâng lên những bản kiến nghị cải cách duy tân lên triều đình Huế. Và cũng chính nơi đây, triều đình Huế giữ vai trò to
lớn trong việc tiếp nhận hoặc chối từ, bỏ qua hay thực hiện những nội dung cuả cuộc canh tân đất nước đang được khởi
xướng.
Trong số các nhà đề xướng việc cải cách duy tân đất nước nửa sau thế kỷ XIX , Nguyễn Trường Tộ được xem là người
có trương trình cải cách rộng lớn nhất, là người đã đẩy việc canh tân đất nước thành một trào lưu rầm rộ suốt cả một giai
đoạn lịch sử.
Để làm rõ hơn về tư tưởng canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ, và ý nghĩa của nó trong nền lịch sử dân tộc giai
đoạn nửa sau thế kỉ XIX mà nhóm 15 chúng tôi quyết định chọn đề tài này để nghiên cứu.

2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Đã có rất nhiều tác phẩm của các sử gia và một số tác giả nghiên cứu và phân tích rất rõ về vấn đề này như:

Đỗ Bang, Trần Bạch Đằng, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Lưu Anh Rô, Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn
Trọng Văn (1999),Tư tưởng canh tân đất nước dưới triều Nguyễn, NXB Thuận Hóa Thuận Hoá, nói về tư tưởng
canh tân của Nguyễn Trường Tộ và trào lưu canh tân đất nước ở giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX.

Hoàng Văn Lân, Ngô Thị Chính (1979),Lịch sử Việt Nam (1858 – cuối XIX) Quyển 3, Tập 1, NXB Giáo dục,
Hà Nội. Đề cập tới vấn đề tình hình Việt Nam cuối thế kỉ XIX.

Lê Xuân Diệm, Phạm Thị Hảo, Thái Hồng trong Nguyễn Trường Tộ Với Vấn Đề Canh Tân Đất Nước.

Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Cơ (2005), Lịch sử nhà Nguyễn một cách tiếp cận mới, NXB Đại
học Sư phạm. Làm rõ tình hình nhà Nguyễn để dẫn đến tư tưở...


TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - Người đăng: dinhluonglsk36-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 9 10 372