Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA KIM DUNG

Được đăng lên bởi meivan2807
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Phan Tường Vân
MSSV: 1356140084
Khoa: Văn Hóa Học
Môn học: Văn hóa Trung Hoa

TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA
KIM DUNG
I. NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO GIÁO.
- Đạo gia là một trường phái triết học, được sáng lập bởi Lão Tử, Trang Tử tạo ra học thuyết Lão
-

-

Trang với tác phẩm Lão Tử - Đạo đức kinh.
Về sau, Đạo giáo xuất hiện mang tính chất là một tôn giáo:
+ Giáo chủ: tôn Lão Tử là Thái thượng Lão quân.
+ Kinh sách: Đạo tạng (nghi lễ, giáo lí, sách thuốc, tướng số,…)
+ Niềm tin: sùng bái thần tiên, trường sinh bất tử, “tu tiên”.
+ Phái: Đạo giáo thần tiên, Đạo giáo phù thủy.
Tư tưởng cơ bản của Đạo giáo:
+ Vũ trụ quan:
 Đạo: bản nguyên của vũ trụ, Đạo là “tạo hóa”, là nguyên lí khiến vạn vật tương sinh, liên
tục, chuyển hóa, phát triển. “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”.
 Đức: đạo sinh, đức dưỡng làm cho vạn vật thành hình, thành thể.
 Qui luật vạn vật: “Vật cực tắc phản”, “vật tráng tắc lão”.
+ Nhân sinh quan:
 Quan điểm chính trị: nước nhỏ, dân ít.
 Triết lí sống:
+ Vô vi.
+ Thuận tự nhiên: “nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”.
+ Cái dụng của “vô”: “vô sinh hữu, hữu trở về vô”, chính cái “không” mới làm cái “có”
hữu dụng.
+ Không tán đồng:
$ Làm nhiều quá, hành động nhiều quá.
$ Lễ nghi “Lục thân bất hòa hữu hiếu từ”.
$ Chính sách thương hiền “Bất thượng hiền sử dân bất tranh”, “Tuyệt thánh khí trí, dân
lợi bách bội”.
$ Tôn ti trật tự (trái với tự nhiên).
 Phương châm sống:
+ Tri túc: biết đủ.
+ Tự lạc: tự an vui.
+ Giấu mình, ẩn danh, đứng sau, nhu mềm

1

+ Khiêm: khiêm nhường.
+ Không tranh: “Thượng thiện nhược thủy”, “Thiên chi đạo không tranh mà khéo thắng”.
 Dưỡng sinh:
+ “Hư kì tâm”: tâm hư tĩnh (lòng trống không, vô dục).
+ Sống đạm bạc, đừng ham vật dục, phải điềm đạm, sống hợp với tự nhiên.
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÁC PHẨM, TÁC GIẢ.
1. Đôi nét về tác giả Kim Dung.
- Kim Dung hay Jin Yong (sinh ngày 6 tháng 2 năm 1924) là một trong những nhà văn ảnh hưởng
nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông
Minh Báo, ra đời năm 1959 và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này.
- Từ năm 1955 đến 1972, ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ
truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. Với 300 triệu bản
in (chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng
Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ ...
Họ và tên: Phan Tường Vân
MSSV: 1356140084
Khoa: Văn Hóa Học
Môn học: Văn hóa Trung Hoa
TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA
KIM DUNG
I. NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO GIÁO.
- Đạo gia là một trường phái triết học, được sáng lập bởi Lão Tử, Trang Tử tạo ra học thuyết Lão
Trang với tác phẩm Lão Tử - Đạo đức kinh.
- Về sau, Đạo giáo xuất hiện mang tính chất là một tôn giáo:
+ Giáo chủ: tôn Lão Tử là Thái thượng Lão quân.
+ Kinh sách: Đạo tạng (nghi lễ, giáo lí, sách thuốc, tướng số,…)
+ Niềm tin: sùng bái thần tiên, trường sinh bất tử, “tu tiên”.
+ Phái: Đạo giáo thần tiên, Đạo giáo phù thủy.
- Tư tưởng cơ bản của Đạo giáo:
+ Vũ trụ quan:
Đạo: bản nguyên của vũ trụ, Đạo là “tạo hóa”, là nguyên lí khiến vạn vật tương sinh, liên
tục, chuyển hóa, phát triển. “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”.
Đức: đạo sinh, đức dưỡng làm cho vạn vật thành hình, thành thể.
Qui luật vạn vật: “Vật cực tắc phản”, “vật tráng tắc lão”.
+ Nhân sinh quan:
Quan điểm chính trị: nước nhỏ, dân ít.
Triết lí sống:
+ Vô vi.
+ Thuận tự nhiên: “nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”.
+ Cái dụng của “vô”: “vô sinh hữu, hữu trở về vô”, chính cái “không” mới làm cái “có”
hữu dụng.
+ Không tán đồng:
$ Làm nhiều quá, hành động nhiều quá.
$ Lễ nghi “Lục thân bất hòa hữu hiếu từ”.
$ Chính sách thương hiền “Bất thượng hiền sử dân bất tranh”, “Tuyệt thánh khí trí, dân
lợi bách bội”.
$ Tôn ti trật tự (trái với tự nhiên).
Phương châm sống:
+ Tri túc: biết đủ.
+ Tự lạc: tự an vui.
+ Giấu mình, ẩn danh, đứng sau, nhu mềm
1
TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA KIM DUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA KIM DUNG - Người đăng: meivan2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TƯ TƯỞNG ĐẠO GIÁO TRONG TÁC PHẨM ANH HÙNG XẠ ĐIÊU CỦA KIM DUNG 9 10 547