Ktl-icon-tai-lieu

Tư Tưởng HCM về đoàn kết quốc tế

Được đăng lên bởi minahna
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

VAI TRÒ CỦA ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

NHÓM 6

Vaitròcủađoànkếtquốctế

Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợp
sứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,t
ạosứcmạnhtổnghợpchocáchmạngViệ
tNam

Thựchiệnđạiđoànkếtquốctếnhằmgópp
hầncùngnhândânthếgiớithựchiệnthắn
glợicácmụctiêucáchmạngcủathờiđại

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam
Thựcchấtcủađoànkếtquốctế:

Tậphợplựclượngbênngoài,tranh

Kếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcm

thủsựđồngtình,giúpđỡvàủnghộc

ạnhcủacáctràolưucáchmạngthời

ủabạnbèquốctế

đại

Tạothànhsứcmạnhtổnghợpcáchmạngchiếnthắngkẻthù

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam

NhậnthứccủaHồChíMinh:

Sứcmạnhdântộclàsứcmạnhcủachủnghĩayêunước,tinhthầnđoànkết,
ýtríđấutranhanhdũng,bấtkhuấtchođộclậptựdo, ýthứctựlực,tựcường.

SứcmạnhthờiđạilàsứcmạnhcủagiaicấpvôsảnvàĐảngcộngsản;sứcmạnhcủalýluậnkhoahọcMáclenin;kinhnghiệmcáchmạngThángMườiNga;hệthốngXHCNtrênthếgiới;khoahọcvàcôngnghệ.

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam

CáchmạngthángmườiNganăm1917

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam

Thựchiện đại đoàn kết dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế.
Ngườitừngnói:“Cósứcmạnhcảmộtnướcmộtlòng…
lạicósựủnghộcủanhândânthếgiới,chúngtasẽcómộtsứcmạnhtổnghợpcộngvớiphươngphápc
áchmạngthíchhợp,nhấtđịnhcáchmạngnướctasẽđiđếnđíchcuốicùng”.

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam

Phongtràocáchmạngcủagiaicấpcôngnhânởchínhquốc

ĐoànkếtvớinướcNgaXôviết,vớiLiênXôvàsaunàymởrộngratấtcảcácnư
ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN

ớcxãhộichủnghĩa

KẾT
Đoànkếtvớiphongtràođấutranhgiảiphóngdântộc

Đoànkếtvớiphongtràođấutranhvìhoàbình,độclậpdântộc,dânchủvàtiế
nbộxãhộicủanhândânthếgiới

1.Thựchiệnđoànkếtquốctếnhằmkếthợpsứcmạnhdântộcvớisứcmạnhthờiđại,tạosứcmạnhtổngh
ợpchocáchmạngViệtNam

Nếu đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết
định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thì đoàn kết quốc
tế cũng là một nhân tố thường xuyên và hết sức quan trọng
giúp cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

2.Thựchiệnđạiđoànkếtquốctếnhằmgópphầncùngnhândânthếgiớithựchiệnthắnglợicácmụctiêu
cáchmạngcủathờiđại

Chủnghĩayêunướcchânchínhphảiđượ

Đạiđoànkếtdântộcphảigắnliềnvớiđạiđ

cgắnliềnvớichủnghĩaquốctếvôsản

oànkếtquốctế

2.Thựchiệnđạiđoànkếtquốctếnhằmgópphầncùngnhândânthếgiớithựchiệnthắnglợ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
VAI TRÒ CỦA ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
NHÓM 6
Tư Tưởng HCM về đoàn kết quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư Tưởng HCM về đoàn kết quốc tế - Người đăng: minahna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư Tưởng HCM về đoàn kết quốc tế 9 10 606