Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Rosie Lê
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 3 lần
* CHƯƠNG 4:
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM

I- QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

1.SựrađờicủaĐảngCộngSảnViệtNam
QuanđiểmchủnghĩaMácLênin
Xuất phát từ tình hình các nước tư bản, Lenin đã nêu lên luậnđiểm: 
-ĐảngCộngSản là sản phẩm củasự kết hợp giữa CN Mác – Lêninvớiphong trào công nhân

Quanđiểm Hồ Chí Minh

-

HồChí Minh khẳngđịnh:Đảngcộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp 
giữachủnghĩaMácLeninvớiphong trào công nhânvàphong trào yêu nước.

-Trongbài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” Hồ Chí Minh nêu rõ:“Chủ nghĩa Mác –Lêninkết hợp với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”

TạisaoHồChíMinhnếuthêmyếutốphongtràoyêunướcvàoquyluậtrađờicủaĐảngCộngSản?

TheoquanđiểmHồChíMinh,sựhìnhthànhđảngcộngsảnViệtNamcóthêmyếutốphongtràoyêunướclàvì:

Vịtrí,vaitròcựckìtolớntrongquátrìnhpháttriểndântộc

Phongtràocôngnhânkếthợpvớiphongtràoyêunướcvìcómụctiêuchung

Phongtràonôngdânkếthợpvớiphongtràocôngnhân

PhongtràoyêunướccủatríthứcViệtNamlànhântốquantrọngthúcđẩysựkếthợpcácyếutốchosựrađờicủ
aĐảngCộngSảnViệtNam.

Mộtlà:cóvịtrí,vaitròcựckìtolớntrongquátrìnhpháttriểncủadântộcViệtNam

-

Phongtràoyêunướclàgiátrịtinhthầntrườngtồntro
nglịchsửdântộcViệtNamvàlànhântốchủđạoquyết
địnhsựnghiệpchốngngoạixâmcủadântộcta.

-Phongtrào yêu nước làyếu tố có trướcso với phong
trào công nhân và cả sự ra đời của giai cấp công
nhân.

Hailà:Phongtràocôngnhânkếthợpđượcvớiphongtràoyêunướcbởivìhaiphongtràođóđềucómụctiêuchu
ng.

-

Lúcđầulàđấutranhkinhtế,vàsaunàylàđấutranhchínht
rị,thìphongtràocôngnhânkếthợpđượcngaytừđầuvàkết
hợpliêntụcvớiphongtràoyêunướcvớicácmụctiêu:
Giảiphóngdântộc
Xâydựngđấtnướchùngmạnhhơn

Ba là, phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân.

Giaicấp công nhân xuất thân từ nông dân nghèo
phong trào nông dân kết hợp phong trào công nhân
giữa hai giai cấp này có mối đồng minh tự nhiên
Phong trào yêu nước chủ yếu trong tiến trình lịch sử dân tộc và quá trình chống ngoại xâm bảo
vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộchình thành truyền thống và chủ nghĩa yêu nước, giá trị văn hóa
của dân tộc ta.

Phongtrào yêu nước Việt Nam gắn
với phong trào nông dân và phong trào
công nhân và nông dân chiếm tới hơn
90% dân số vào đầu thế kỉ XX.

Phong trào công dân và nông dâncó mối quan hệ chặt chẽvới phong trào yêu nước tạo nênkhối
liên minh công nôngvà trở thànhquân chủ lựccủa cách mạng.

Bốn
là,phongtràoyêunướccủatríthứcViệtNamlànhântốquantrọ...
T T NG H CHÍ MINH V Đ NG C NG Ư ƯỞ
S N VI T NAM
*
CH NG 4:ƯƠ
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Rosie Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 791