Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh về giáo dục

Được đăng lên bởi ninhninh_133
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1587 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
------ oOo ------

TIỂU LUẬN MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

ĐỀ TÀI:

TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH VỀ GIÁO DỤC
GVHD: ThS. Ngô Văn Duẩn
NHÓM THỰC HIỆN:
1. Nguyễn Thị Phương Ninh
2. Ngô Thùy Bảo Trâm
3. Nguyễn Thị Hồng Hiên
4. Nguyễn Thị Xuân Huyền
5. Nguyễn Thị Linh
6. Trảo Mộng Thúy
7. Nguyễn Thanh Tài
8. Nguyễn Văn Thành

1

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2014

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

..................................................................................................................................
.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU

……………………………………..

4

1. Lý do chọn đề tài .............................................................

4

2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài

....................................

5

3. Phương pháp nghiên cứu ..............................................

6

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ....................................

7

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

7

PHẦN NỘI DUNG

.........................

...............
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
------ oOo ------
TIỂU LUẬN MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH VỀ GIÁO DỤC
GVHD: ThS. Ngô Văn Duẩn
NHÓM THỰC HIỆN:
1. Nguyễn Thị Phương Ninh
2. Ngô Thùy Bảo Trâm
3. Nguyễn Thị Hồng Hiên
4. Nguyễn Thị Xuân Huyền
5. Nguyễn Thị Linh
6. Trảo Mộng Thúy
7. Nguyễn Thanh Tài
8. Nguyễn Văn Thành
1
tư tưởng hồ chí minh về giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh về giáo dục - Người đăng: ninhninh_133
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh về giáo dục 9 10 260