Ktl-icon-tai-lieu

tuổi trẻ việt nam

Được đăng lên bởi thaoco
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ TRƯỚC VẤN ĐỀ VI PHẠM CHỦ
QUYỀN BIỂN ĐÔNG

Tôi xin được trình bày những suy nghĩa cảm nhận của mình về chủ quyền
biển đảo tại buổi sinh hoạt ngày hôm nay.
"Thanh niên cần làm gì để bảo vệ Tổ quốc?", "Thanh niên phải làm gì để
thể hiện lòng yêu nước"? là câu hỏi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn
trẻ khi đề cập đến thời sự biển Đông. Trong buổi tọa đàm "Thanh niên với biển
đảo Tổ quốc" hôm nay, là một đoàn viên thanh niên trong hàng ngũ đoàn viên
khối các cơ quan nhà nước, trên quan điểm cá nhân tôi xin đưa ra một vài ý kiến
tham luận về hành động của tuổi trẻ trước vấn đề Trung Quốc vi phạm chủ
quyền biển Đông:
- Trước hết thanh niên phải giành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu
và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn
chủ quyền mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng; về lịch sử Việt Nam
đặc biệt là lịch sử địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo. Việc làm này được
thể hiện bằng những hành động thiết thực như tìm hiểu sách, báo, đọc trên các
trang mạng có nội dung liên quan đến vấn đề Biển đảo Việt Nam, về con đường
huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, về lịch sử hai quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa…;
- Cần tìm hiểu rõ chính sách ngoại giao nhất quán của Đảng và Nhà nước
ta về vấn đề biển đông: Chủ trương của Việt Nam luôn giải quyết các vấn đề
trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và thông qua biện pháp ngoại
giao đàm phán hòa bình. Qua đó thanh niên tránh có những hành động đấu tranh
kích động, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Tìm hiểu các nội dung của luật pháp, chế độ pháp lý của các vùng biển
theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; Mỗi đoàn viên là một tuyên

truyền viên phổ biến kiến thức về chủ quyền biển, đảo trong thanh niên giúp họ
có nhận thức đúng theo quy định của pháp luật quốc tế;
- Hưởng hứng và tích tực tham gia các diễn đàn hợp pháp trên các
phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, Chủ động trao đổi và khẳng định
chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và
đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi xâm phạm phạm chủ quyền biển đảo
Việt Nam. Đồng thời đấu tranh và tố giác các hành vi lợi dụng vấn đề biển đông
để kích động nhân dân và lôi kéo tầng lớp thanh niên biểu tình, gây bạo động
làm mất trật tự an ninh;
- Thanh niên là hậu phương chỗ dựa tình cảm vững chắc đối với các lính
biển đảo, bằng những việc làm thiết thực như gửi thư đến các lính Hải đảo để
chia sẻ động viên và tiếp sức ch...
HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ TRƯỚC VẤN ĐỀ VI PHẠM CHỦ
QUYỀN BIỂN ĐÔNG
Tôi xin được trình bày những suy nghĩa cảm nhận của mình về chủ quyền
biển đảo tại buổi sinh hoạt ngày hôm nay.
"Thanh niên cần làm để bảo vệ Tổ quốc?", "Thanh niên phải làm để
thể hiện lòng yêu nước"? là câu hỏi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn
trẻ khi đề cập đến thời sbiển Đông. Trong buổi tọa đàm "Thanh niên với biển
đảo Tổ quốc" hôm nay, một đoàn viên thanh niên trong hàng n đoàn viên
khối các cơ quan nhà nước, trên quan điểm cá nhân tôi xin đưa ra một vài ý kiến
tham luận về hành động của tuổi trẻ trước vấn đề Trung Quốc vi phạm chủ
quyền biển Đông:
- Trước hết thanh niên phải giành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu
và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn
chủ quyền ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng; về lịch sử Việt Nam
đặc biệt lịch sử địa liên quan đến chủ quyền biển đảo. Việc làm này được
thể hiện bằng những hành động thiết thực như tìm hiểu sách, báo, đọc trên các
trang mạng nội dung liên quan đến vấn đề Biển đảo Việt Nam, về con đường
huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển, về lịch sử hai quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa…;
- Cần tìm hiểu chính sách ngoại giao nhất quán của Đảng Nhà nước
ta về vấn đề biển đông: Chủ trương của Việt Nam luôn giải quyết các vấn đề
trên Biển Đông trên sở tôn trọng chủ quyền thông qua biện pháp ngoại
giao đàm phán hòa bình. Qua đó thanh niên tránh có những hành động đấu tranh
kích động, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Tìm hiểu các nội dung của luật pháp, chế độ pháp của các vùng biển
theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; Mỗi đoàn viên một tuyên
tuổi trẻ việt nam - Trang 2
tuổi trẻ việt nam - Người đăng: thaoco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tuổi trẻ việt nam 9 10 10