Ktl-icon-tai-lieu

Vài nét về dấu câu tiếng việt

Được đăng lên bởi xuanthuan-nxt
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỞ ĐẦU
0.1- Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu:
0.1.1- Lý do chọn đề tài:
Tiếng Việt là công cụ học tập, giao tiếp ở Việt Nam và Thế giới. Bộ môn
TVTH đã được Bộ giáo dục đưa vào chương trình đại học đại cương của các chuyên
ngành nhân văn từ năm học 1995- 1996. Vấn đề “Dấu câu, chính tả” đã được nghiên
cứu về lý thuyết và đưa vào ứng dụng ở bậc đại học đã có kết quả tốt. Tuy nhiên, từ
thực tế đó, nhất là khi áp dụng ở HVPGVN tại TPHCM, vấn đề này cho thấy còn cần
phải tiếp tục hoàn thiện về mặt dấu câu và cách viết dấu câu đúng trong tiếng Việt.
Nhận thấy trong thực tế nhiều sinh viên năm nhất lo lắng do còn yếu trong dấu câu và
cách viết dấu câu đúng. Vì lý do đó, chúng tôi chọn đề tài “Vài nét về dấu câu
tiếng Việt” với phần khảo sát về dấu câu tiếng Việt trong kinh điển Phật giáo để
nghiên cứu.
0.1.2- Mục đích nghiên cứu:
Chúng tôi nghiên cứu đề tài “Vài nét về dấu câu tiếng Việt”, dấu câu
tiếng Việt trong kinh điển Phật giáo để bổ sung vào tài liệu học tập cho sinh viên
HVPGVN tại TPHCM. Vì vậy, chúng tôi tìm nguyên nhân lỗi sai về dấu câu thường
gặp ở các tiểu luận của sinh viên và chỉ ra cách viết dấu câu đúng để sinh viên ở đây
nắm vững.
0.2- Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
Do vấn đề “Dấu câu, chính tả” là vấn đề cơ bản trong môn TVTH, nên từ nhiều
năm qua đã được nghiên cứu và đã có nhiều ý kiến của các nhà khoa học về vấn đề
này. Về môn tiếng Việt nói chung và Dấu câu, chính tả nói riêng, tác giả Hà Thúc
Hoan trong tài liệu Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, HN, 1996 có nhận định rằng: “Có
thể nói học TVTH giống như học bơi, vấn đề là …phải nhảy xuống nước và làm đi
làm lại một số động tác”. Hay theo tác giả Nhật Từ trong Cẩm nang viết khảo luận,
luận văn, luận án, Nxb TP. HCM, 2003 thì “Làm việc có tư duy, có phương pháp và
rèn luyện kỹ năng sẽ đem lại thành công rất nhiều”.
0.3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

2

0.3.1- Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu về dấu câu và cách viết dấu câu đúng trong
tiếng Việt.
0.3.2- Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu về dấu câu và cách viết dấu câu đúng trong tiếng
Việt, tìm ra nguyên nhân dẫn đến lỗi sai về dấu câu và hướng dẫn kỹ thuật viết đúng
dấu câu trong tiếng Việt.
0.4- Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này chúng tôi chọn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
chung: phân tích, tổng hợp. Và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành:
thống kê, so sánh, đối chiếu.
0.5- Những đóng góp của tiểu luận:
0.5.1- Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu thành công đề tài này sẽ đóng góp một số kiến
thức chuyên ngành cho môn...
MỞ ĐẦU
0.1- Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu:
0.1.1- Lý do chọn đề tài:
Tiếng Việt công cụ học tập, giao tiếp Việt Nam Thế giới. Bộ môn
TVTH đã được Bộ giáo dục đưa vào chương trình đại học đại cương của các chuyên
ngành nhân văn từ năm học 1995- 1996. Vấn đề “Dấu câu, chính tả” đã được nghiên
cứu về thuyết đưa vào ứng dụng bậc đại học đã kết quả tốt. Tuy nhiên, từ
thực tế đó, nhất khi áp dụng HVPGVN tại TPHCM, vấn đề này cho thấy còn cần
phải tiếp tục hoàn thiện về mặt dấu câu cách viết dấu câu đúng trong tiếng Việt.
Nhận thấy trong thực tế nhiều sinh viên năm nhất lo lắng do còn yếu trong dấu câu
cách viết dấu câu đúng. do đó, chúng tôi chọn đề tài Vài nét về dấu câu
tiếng Việt với phần khảo sát về dấu câu tiếng Việt trong kinh điển Phật giáo đ
nghiên cứu.
0.1.2- Mục đích nghiên cứu:
Chúng tôi nghiên cứu đề tài Vài nét về dấu câu tiếng Việt”, dấu câu
tiếng Việt trong kinh điển Phật giáo để bổ sung vào tài liệu học tập cho sinh viên
HVPGVN tại TPHCM. vậy, chúng tôi tìm nguyên nhân lỗi sai về dấu câu thường
gặp các tiểu luận của sinh viên chỉ ra cách viết dấu câu đúng để sinh viên đây
nắm vững.
0.2- Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
Do vấn đề “Dấu câu, chính tả” là vấn đề cơ bản trong môn TVTH, nên từ nhiều
năm qua đã được nghiên cứu đã nhiều ý kiến của các nhà khoa học về vấn đề
này. Về môn tiếng Việt nói chung và Dấu câu, chính tả nói riêng, tác giả Thúc
Hoan trong tài liệu Tiếng Việt thực hành, Nxb GD, HN, 1996 nhận định rằng: “Có
thể nói học TVTH giống như học bơi, vấn đề …phải nhảy xuống ớc làm đi
làm lại một số động tác”. Hay theo tác giả Nhật Từ trong Cẩm nang viết khảo luận,
luận văn, luận án, Nxb TP. HCM, 2003 thì “Làm việc duy, phương pháp
rèn luyện kỹ năng sẽ đem lại thành công rất nhiều”.
0.3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1
Vài nét về dấu câu tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vài nét về dấu câu tiếng việt - Người đăng: xuanthuan-nxt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vài nét về dấu câu tiếng việt 9 10 899