Ktl-icon-tai-lieu

vai trò của giáo dục môi trường, quản lý môi rường trong việc phát triển bền vững

Được đăng lên bởi trieule7
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 

Môn : Khoa Học Môi
Trường
GV: TS. Nguyễn Thị Mai

Danh sách nhóm 11
Họ và tên

Lớp

MSSV

Điểm

Lê Thành Phước

DH13NT

13116163

10

Lê Minh Triều

DH13NT

13116726

10

Lâm Ngô Thanh Thuận

DH13NT

13116672

10

Trịnh Gia Hải

DH13NT

13116045

10

Huỳnh Trung Nghĩa

DH13NT

13116132

10

Lê Trọng Ngọc

DH13NT

13116135

10

2

3

Nội dung :
A. Giáo dục môi trường
B. Quản lý môi trường
C. Phát triển bền vững

4

A. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
 Khái niệm GDMT: là một
quá trình thường xuyên qua
đó con người nhận thức
được kiến thức, giá trị, kỹ
năng, kinh nghiệm cùng
quyết tâm hành động giúp
họ giải quyết các vấn đề
MT hiện tại và tương lai để
đáp ứng các yêu cầu của
các thế hệ ngày nay mà
không vi phạm khả năng
đáp ứng các nhu cầu của
các thế hệ tương lai
5

I. Vai trò quan trọng của giáo dục môi trường
Giáo dục môi trường
(GDMT) nhằm giúp cho
cộng đồng hiểu được bản
chất phức tạp của hệ thống
môi trường thiên nhiên
cũng như nhân tạo để từ đó
giúp con người có những
hành vi đối xử “thân thiện”
hơn đối với môi trường. 

6

I.1. Về công tác giáo dục môi trường
Năm 1987, tại Hội nghị về môi trường ở Moscow do UNEP
và UNESCO đồng tổ chức, đã đưa ra kết luận về tầm quan
trọng của giáo dục môi trường: “Nếu không nâng cao được sự
hiểu biết của công chúng về những mối quan hệ mật thiết giữa
chất lượng môi trường với quá trình cung ứng liên tục các nhu
cầu ngày càng tăng của họ, thì sau này sẽ khó làm giảm bớt
được những mối nguy cơ về MT ở các địa phương cũng như
trên toàn thế giới. Bởi vì, hành động của con người tùy thuộc
vào động cơ của họ và động cơ này lại tùy thuộc vào chính
nhận thức và trình độ hiểu biết của họ. Do đó, giáo dục MT
là một phương tiện không thể thiếu để giúp mọi người hiểu
biết về môi trường”.
7

I.2 Giáo dục môi trường không phân biệt giáo dục cho
đông đảo nhân dân.
Hiểu biết bản chất của các vấn đề môi trường:
 Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề
môi trường. (Mục tiêu này có định hướng xây dựng Thái độ,
cách đối xử thân thiện với môi trường).
Có tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cao
năng lực trong việc lựa chọn phong cách sống thích hợp với
việc sử dụng một cách hợp lý và khôn ngoan các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, để họ có thể tham gia hiệu quả vào việc
phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể nơi họ
ở và làm việc. ( Đây là mục tiêu về khả năng )
8

II. Ba mục tiêu chính của giáo dục môi trường :
Hiểu biết về MT
•Vấn đề
•Ngu...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Môn : Khoa Học Môi
Môn : Khoa Học Môi
Trường
Trường
GV: TS. Nguyễn Thị Mai
GV: TS. Nguyễn Thị Mai
vai trò của giáo dục môi trường, quản lý môi rường trong việc phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò của giáo dục môi trường, quản lý môi rường trong việc phát triển bền vững - Người đăng: trieule7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
vai trò của giáo dục môi trường, quản lý môi rường trong việc phát triển bền vững 9 10 960