Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Lý Thường Kiệt trong việc xây dựng nênf hành chính thế XI

Được đăng lên bởi trinhgiangkh14a9
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VAI TRÒ CỦA ANH HÙNG DÂN TỘC LÝ THƯỜNG KIỆT
NGƯỜI CHỈ HUY ĐẠO QUÂN TRIỀU LÝ KHAI MỞ PHƯƠNG NAM
THU HỒI MẢNH ĐẤT QUẢNG BÌNH VỀ ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XI
CN. TRẦN THỊ DIỆU HỒNG
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình
1. Thân thế sự nghiệp
Quảng Bình là tỉnh có bề dày lịch sử từ rất lâu đời. Từ thời đại đồ đá đến đồ
đồng và sự ra đời của nhà nước Văn Lang với tên gọi là "Bộ Việt Thường". Trong
quá trình dựng nước, giữ nước trải qua hàng ngàn năm, mảnh đất Quảng Bình đã
cùng với cả nước xây dựng và phát triển cho đến nay. Trong quá trình lịch sử đó,
nhiều danh nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều công lao, góp phần định hình và
phát triển vùng đất Quảng Bình. Ở bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến một
nhân vật lịch sử, một anh hùng của dân tộc đã có công đưa mảnh đất Quảng Bình
sáp nhập vào với quốc gia Đại Việt cách đây 10 thế kỉ - Đó là anh hùng dân tộc Lý
Thường Kiệt. Ông được lịch sử ghi nhận là vị anh hùng dân tộc có nhiều đóng góp
trong công cuộc phá Tống bình Chiêm, đưa phần đất phía Nam của Đại Việt vào
đến miền Trung Trung Bộ.
Lý Thường Kiệt là một nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc Việt Nam hồi
thế kỉ XI, ông là con của Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ và bà Hàn Diệu Chi.
Ngô An Ngữ là tướng của Khai Quốc Vương Lý Long Bồ - người con trai thứ hai
của Lý Thái Tổ. Ngô An Ngữ (tức Ngô Ích Vệ - con thứ của Ngô Xương Xí - một
sứ quân ở Bình Kiều, Thanh Hóa; họ Ngô gốc xứ Thanh thế kỉ X). Khi Lý Công
Uẩn lên ngôi vua (1010), Ngô An Ngữ ra làm một quan võ chức nhỏ (Sung bang
lang tướng) và đưa gia đình về sống tại phường Thái Hòa (Thăng Long) - làng An
Xá, Quảng Đức (nằm phía nam Hồ Tây). Về sau do mở rộng đê Cơ Xá (tức đê
sông Hồng), làng An Xá dời đến bãi Cơ Xá. Bãi này sau dân đến lập nghiệp đông,
lập một xã mới là xã Phúc Xá. Gia đình của ông Ngô An Ngữ nằm ở thôn Bắc của
xã này. Thôn Bắc Biên xưa, nay thuộc xã Ngọc Thụy, Gia Lâm - Hà Nội. Sau này
gia đình của Ngô An Ngữ có danh vọng đã chuyển về phường Thái Hòa thuộc nội
thành (Hà Nội). Lý Thường Kiệt được sinh hạ tại đây, ông có tên là Ngô Tuấn.
Ông sinh năm Kỷ Mùi 1019, tức năm Thuận Thiên thứ 10, đời vua Lý Thái Tổ
(1010-1028) và sau đó một người em của Ngô Tuấn là Thường Hiển cũng được ra

đời tại đây. Như vậy, ông quê gốc Thanh Hóa nhưng sinh ra ở kinh thành Thăng
Long nên ông trở thành con người của kinh thành Thăng Long. Năm 1031 cha
mất lúc ông 13 tuổi, năm 1036 mẹ mất lúc ông 18 tuổi. Ông được người chồng
của cô là Tạ Đức động viên giúp đỡ nên ham đọc sách. Ông quyết tâm học võ,
học chữ để làm rạng ...
VAI TRÒ CỦA ANH HÙNG DÂN TỘC LÝ THƯỜNG KIỆT
NGƯỜI CHỈ HUY ĐẠO QUÂN TRIỀU LÝ KHAI MỞ PHƯƠNG NAM
THU HỒI MẢNH ĐẤT QUẢNG BÌNH VỀ ĐẠI VIỆT THẾ K XI
CN. TRẦN THỊ DIỆU HỒNG
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình
1. Thân thế sự nghiệp
Quảng Bình tỉnh bề dày lịch sử từ rất lâu đời. Từ thời đại đồ đá đến đồ
đồng sra đời của nhà nước Văn Lang với tên gọi "Bộ Việt Thường". Trong
quá trình dựng nước, giữ nước trải qua hàng ngàn năm, mảnh đất Quảng Bình đã
cùng với cả nước xây dựng phát triển cho đến nay. Trong quá trình lịch sử đó,
nhiều danh nhân trong ngoài tỉnh đã nhiều công lao, góp phần định hình
phát triển vùng đất Quảng Bình. bài viết này, chúng i muốn đề cập đến một
nhân vật lịch sử, một anh hùng của dân tộc đã công đưa mảnh đất Quảng Bình
sáp nhập vào với quốc gia Đại Việt cách đây 10 thế kỉ - Đó anh hùng dân tộc
Thường Kiệt. Ông được lịch sghi nhận vị anh hùng dân tộc nhiều đóng góp
trong công cuộc phá Tống bình Chiêm, đưa phần đất phía Nam của Đại Việt vào
đến miền Trung Trung Bộ.
Thường Kiệt một nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc Việt Nam hồi
thế kỉ XI, ông là con của Sùng Tiết ớng qn Ngô An Ng n Diệu Chi.
Ngô An Ngữ tướng của Khai Quốc Vương Long B- ngưi con trai thhai
của Thái Tổ. Ngô An Ngữ (tức N Ích Vệ - con thcủa Ngô Xương Xí - một
sứ quân Bình Kiều, Thanh a; h N gốc xứ Thanh thế kỉ X). Khi Lý Công
Uẩn lên ni vua (1010), Ngô An Ngữ ra làm một quan chức nhỏ (Sung bang
lang tướng) đưa gia đình về sống tại phường Ti Hòa (Thăng Long) -ng An
Xá, Quảng Đức (nằm phía nam Hồ Tây). Về sau do m rộng đê Cơ Xá (tức đê
sông Hồng), ng An dời đến bãi . Bãi này sau n đến lập nghiệp đông,
lập một xã mới là Phúc . Gia đình của ông Ngô An Ngữ nằm thôn Bắc của
này. Thôn Bắc Biên a, nay thuộc Ngọc Thụy, Giam - Nội. Sau y
gia đình của N An Ng danh vọng đã chuyển về phường Ti a thuộc nội
thành (Hà Nội). Thường Kiệt được sinh hạ tại đây, ông có tên N Tuấn.
Ông sinh năm Kỷ Mùi 1019, tức năm Thuận Thiên thứ 10, đời vua Lý Thái Tổ
(1010-1028) sau đó một người em của NTuấn Thường Hiển cũng được ra
Vai trò của Lý Thường Kiệt trong việc xây dựng nênf hành chính thế XI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Lý Thường Kiệt trong việc xây dựng nênf hành chính thế XI - Người đăng: trinhgiangkh14a9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vai trò của Lý Thường Kiệt trong việc xây dựng nênf hành chính thế XI 9 10 76