Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Được đăng lên bởi ng-yen1980
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay, cuộc đấu tranh về bình đẳng giới vẫn đang diễn ra rất gay gắt
bởi vì ở nhiều quốc gia vẫn còn những hiện tượng coi khinh người phụ nữ.
Trung Quốc - một quốc gia lớn với bề dày lịch sử văn hóa nhưng tư
tưởng trọng nam khinh nữ rất điển hình. Ngay từ thời cổ đại ở đây đã xuất
hiện tư tưởng coi trọng nam giới, nó không chỉ tồn tại ở thời cổ đại mà còn trở
thành một tư tưởng ăn sâu vào tiềm thức của người dân Trung Quốc cho đến
tận ngày nay. Tư tưởng này đã xuất hiện trong xã hội Trung Quốc cổ đại như
thế nào, lí do gì khiến cho nó trở thành một tư tưởng khó có thể đổi thay là
vấn đề cần có lời giải đáp.
Nói tới Trung Quốc ta có thể nghĩ ngay đến những vùng đất màu mỡ
ven các con sông lớn - đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc canh tác nông
nghiệp từ đó đòi hỏi công tác trị thủy và sức lực của người đàn ông. Cùng với
đó những cuộc chiến tranh chinh phục đất đai giữa các bộ tộc cũng đòi hỏi
sức chiến đấu của người đàn ông. Từ những điều đầu tiên này mà vị thế của
người đàn ông trong xã hội dần được khẳng định và nâng cao. Biểu hiện của
vấn đề này qua các thời kì Hạ, Thương, Chu có điều gì đáng chú ý? Đây
chính là nội dung cần nghiên cứu.
Việt Nam là một quốc gia cũng có bề dày lịch sử văn hóa và nét đẹp
trong văn hóa con người chính là sự tôn trọng người phụ nữ. Trải qua hơn
một nghìn năm Bắc thuộc, một bộ phận nhỏ người Việt đã du nhập tư
tưởng trọng nam của người phương Bắc. Nhưng đại bộ phận người Việt ta
vẫn giữ được nét đẹp văn hóa ấy. Phải chăng tinh thần yêu nước, truyền
thống dân tộc đã làm nên sự khác biệt của nước Nam ta. Đây cũng là vấn
đề cần quan tâm tìm hiểu.
Tìm hiểu tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc thời cổ đại phần
nào phác họa về đời sống tư tưởng cũng như thực trạng xã hội Trung Quốc
1

lúc bấy giờ; tư tưởng đó ảnh hưởng đến việc xây dựng nên một xã hội ở mức
độ nào. Đồng thời nghiên cứu vấn đề này còn góp phần làm sáng tỏ hơn lịch
sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại và làm rõ hơn nét đẹp của tư tưởng và lối hành
xử với người phụ nữ trong xã hội nước ta thời Hùng Vương. Những vấn đề
trên sẽ được bước đầu giải trình trong đề tài: “Tư tưởng trọng nam khinh nữ
trong xã hội Trung Quốc cổ đại – Cở sở hình thành và biểu hiện”.
2. Mục đích nghiên cứu
Hiểu được sự bất bình đẳng giới trong xã hội Trung Quốc cổ đại.
Gián tiếp khẳng định giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người
Việt về tôn trọng người phụ nữ.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về cảnh quan tự nhiên, công tác trị thủy và sự...
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay, cuộc đấu tranh về bình đẳng giới vẫn đang diễn ra rất gay gắt
bởi vì ở nhiều quốc gia vẫn còn những hiện tượng coi khinh người phụ nữ.
Trung Quốc - một quốc gia lớn với bề dày lịch sử văn hóa nhưng
tưởng trọng nam khinh nữ rất điển nh. Ngay từ thời cổ đại đây đã xuất
hiện tư tưởng coi trọng nam giới, nó không chỉ tồn tại ở thời cổ đại mà còn trở
thành một tưởng ăn sâu vào tiềm thức của người dân Trung Quốc cho đến
tận ngày nay. tưởng này đã xuất hiện trong hội Trung Quốc cổ đại n
thế nào, do khiến cho trở thành một tưởng khó thể đổi thay
vấn đề cần có lời giải đáp.
Nói tới Trung Quốc ta thể nghĩ ngay đến những vùng đất màu mỡ
ven các con sông lớn - đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc canh tác nông
nghiệp từ đó đòi hỏi công tác trị thủy và sức lực của người đàn ông. Cùng với
đó những cuộc chiến tranh chinh phục đất đai giữa c bộ tộc cũng đòi hỏi
sức chiến đấu của người đàn ông. Từ những điều đầu tiên này vị thế của
người đàn ông trong hội dần được khẳng định nâng cao. Biểu hiện của
vấn đề này qua các thời Hạ, Thương, Chu điều đáng chú ý? Đây
chính là nội dung cần nghiên cứu.
Việt Nam một quốc gia ng có bề dày lịch s văn a nét đp
trong n hóa con người cnh là sự tôn trọng người phụ nữ. Trải qua n
một nghìn năm Bắc thuộc, mt bộ phn nh nời Việt đã du nhập tư
ng trọng nam của người phương Bc. Nng đi bộ phn ngưi Việt ta
vẫn giữ đưc nét đp văn hóa y. Phải cng tinh thn yêu nước, truyền
thng n tộc đã m n sự khác biệt của nước Nam ta. Đây ng vấn
đề cn quan m tìm hiểu.
Tìm hiểu tưởng trọng nam khinh nữ Trung Quốc thời cổ đại phần
nào phác họa về đời sống tưởng cũng như thực trạng hội Trung Quốc
1
Vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội phong kiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội phong kiến - Người đăng: ng-yen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội phong kiến 9 10 376