Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề giáo dục trong Chính trị luận của Aristotle

Được đăng lên bởi Ngọc Hân Vũ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
Lâu nay, chúng ta thường hiểu chính trị theo nghĩa xấu là những âm mưu
tranh chấp quyền lực, và những người làm chính trị là những người luôn có mưu mô
toan tính, bất chấp đạo đức nên giữ thái độ “kính nhi viễn chi” với chính trị, nhưng
thực tế không hẳn là như vậy, bởi ngay từ thời xa xưa vấn đề “chính trị” đã tồn tại
và nó là tất yếu của đời sống xã hội. Luận giải về điều này, Aristotle đã nói “con
người là một sinh vật chính trị”, không thể tách rời đời sống chính trị của cộng đồng
mà nó sinh sống. Chính trị, tự nó không xấu, chỉ có những mô hình và chế độ chính
trị do con người tạo ra mới có tốt và xấu vì không nhận thức rõ được về bản chất của
con người. Tất cả những quan điểm, tư tưởng về chính trị, về con người, về các thể
chế nhà nước, các mô hình hiến pháp, các phương pháp cai trị và giáo dục... được
Aristotle viết rất rõ trong “Chính trị luận” vào năm 350 trước công nguyên.
Có thể nói “Chính trị luận” của Aristotle là cuốn cẩm nang luận về chính trị
để các nhà tư tưởng hậu thế nhìn nhận, soi xét, hiểu được các nhà tư tưởng thời
Khai sáng và Hậu hiện đại, từ đó phát triển nên các hệ tư tưởng mới.
Một trong những vấn đề quan trọng trong tác phẩm là bàn về giáo dục con
người, nhất là thế hệ trẻ. Vì lý do đó, tôi chọn vấn đề: “Vận dụng tư tưởng của
Aristotle về giáo dục trong tác phẩm “Chính trị luận” đối với việc đổi mới giáo
dục ở nước ta hiện nay” làm tiểu luận kết thúc môn học Các lý thuyết chính trị
trong lịch sử.
Do hạn chế về trình độ nghiên cứu và khả năng tiếp cận, nắm bắt các nội
dung chưa được đầy đủ nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý
của các đồng chí để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

1

PHẦN NỘI DUNG
Chương I
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
1. Tác giả
Aristotle sinh năm 384 tr.CN tại Stagia miền bắc Hy Lạp. Bố ông
(Nichomachus) là bác sĩ cho hoàng gia Macedonia. Lúc đầu Aristotle theo học
ngành y, năm 367 Tr.CN ông được gửi đến Athen học triết học với thầy Plato cho
đến năm 347 Tr.CN . Là một học sinh xuất sắc nên Aristotle được chỉ định đảm
nhận một số bài giảng cho Plato. Khi Plato qua đời, Aristotle không được chỉ định
thay thế vị trí của Plato để điều hành học viện. Ông rời Athen và dành thời gian
cho du lịch.
Năm 338 Tr.CN ông trở về Macedonia làm trợ lý cho Alexander đại đế. Sau
khi Alexander đại đế chiếm Athen, Aristotle quay lại Athen và lập trường học. Khi
Alexander chết, người Athen nổi dậy chống lại chế độ Macedonia lúc đó Aristotle
lâm vào tình khạng khó khăn về chính trị. Để khỏi p...
MỞ ĐẦU
Lâu nay, chúng ta thường hiểu chính trị theo nghĩa xấu những âm mưu
tranh chấp quyền lực, và những nời làm chính trị là những nời luôn có mưu
toan tính, bất chấp đạo đức n giữ thái độ “kính nhi viễn chi” với chính trị, nhưng
thực tế không hn là như vậy, bởi ngay t thời xa a vn đề cnh trị đã tồn tại
là tt yếu ca đời sống hội. Luận giải vđiều y, Aristotle đã nói con
người là một sinh vật chính trị”, không thể tách rời đời sống cnh trị của cộng đồng
mà nó sinh sống. Chính trị, tự nó không xấu, chỉ có những mô hình và chế độ chính
trị do con người tạo ra mới có tốt và xấu vì không nhận thức được về bản chất của
con người. Tất cả những quan đim, tư tưởng về chính trị, về con người, về các th
chế nhà nước, các nh hiến pháp, các phương pháp cai tr giáo dục... được
Aristotle viết rất rõ trong “Chính trị luậno năm 350 trước công ngun.
thể nói “Chính trị luận” của Aristotle là cuốn cẩm nang luận về chính trị
để các nhà tư tưởng hậu thế nhìn nhận, soi xét, hiểu được các nhà tư tưởng thời
Khai sáng và Hậu hiện đại, từ đó phát triển nên các hệ tư tưởng mới.
Một trong những vấn đề quan trọng trongc phẩm bàn về giáo dục con
người, nhất thế hệ trẻ. do đó, tôi chọn vấn đề: Vận dụng tưởng của
Aristotle về giáo dục trong tác phẩm “Chính tr luận” đối với việc đổi mới giáo
dục nước ta hiện nay” làm tiểu luận kết thúc môn học Các thuyết chính tr
trong lịch sử.
Do hạn chế về trình độ nghiên cứu khả năng tiếp cận, nắm bắt các nội
dung chưa được đầy đủ nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý
của các đồng chí để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!
1
Vấn đề giáo dục trong Chính trị luận của Aristotle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề giáo dục trong Chính trị luận của Aristotle - Người đăng: Ngọc Hân Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Vấn đề giáo dục trong Chính trị luận của Aristotle 9 10 961