Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa công sở

Được đăng lên bởi nangdem143
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thuyết trình nhóm 5

Khảo sát công ty bảo
hiểm nhân thọ Việt Nam
MAMULIFE







Thời gian: thứ 7 ngày 30 tháng 3 năm 2013
Địa điểm: công ty MAMULIFE tầng 5 tòa nhà Green Part số 29
Nguyễn Đình Chiểu quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
Phương pháp: quan sát, phỏng vấn trực tiếp, điều tra bằng
bảng hỏi...
Thành phần: các thành viên nhóm 5
Mục đích: Mục đích của cuộc khảo sát là đi thực tế nhằm hiểu
được tình hình thực trạng văn hóa công sở của các công ty
hiện nay, xem nhận thức, thái độ của mọi người trong công ty
về văn hóa công sở để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục
phù hợp.

Nội dung
I.Giới thiệu về công ty
II. Nội dung khảo sát
1.
Nhận thức về văn hóa công sở
2.
Góc độ quản lý
3.
Giao tiếp ứng xử
4.
Đạo đức công việc
5.
Môi trường cảnh quan
III. Tổng kết

Giới thiệu công ty MAMULIFE




Manulife Là công ty bảo hiểm nhân thọ có 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại
Việt Nam.
Manulife bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 1999.



Sau mười ba năm hoạt động, Manulife Việt Nam đang phát triển nhanh chóng
và trở thành một công ty tầm cỡ thế giới cung cấp hàng loạt các sản phẩm bảo
vệ tài chính chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng Việt Nam


Công Ty Manulife Việt Nam cung cấp các dịch vụ tuyệt vời và cam kết đáp ứng
nhu cầu tài chính của khách hàng thông qua kiến thức, kỹ năng và tính liêm
chính của nhân viên, đại lý cũng như các đại diện khác của Công ty.



Manulife không ngừng hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng
lên của khách hàng. Hiện nay, với nhiều sản phẩm bảo vệ tài chính và dịch vụ
quản lý tài sản đa dạng.

Trước tiên phải hiểu thế nào là văn
hóa công sở
 Văn

hóa công sở là tổng hòa những giá trị
hữu hình và vô hình do cán bộ và nhân viên
của tổ chức tạo ra hoặc lựa chọn( giá trị đã
được thừa nhận, giá trị vô hình quan hệ công
việc trong giao tiếp ứng xử với nhau cảm
nhận thông qua hành vi, do con người trong
tổ chức đó tạo ra hoặc lựa chọn, thực hiện
đầy đủ và giống nhau những giá trị tốt đẹp
xây dựng môi trường văn hóa.

Nội dung khảo sát
1.

Nhận thức về văn hóa công sở.
+ Thuật ngữ “văn hóa công sở”dù chưa được nhân
viên trong công ty am hiểu rõ nhưng thông qua
phong cách làm việc hành vi ,thái độ của họ trong
công việc thì một phần nào đó văn hóa công sở
vẫn được định hình trong cơ quan.
+ Đa số nhân viên chấp hành các nội qui qui chế làm
việc
+ nhân viên trong công ty đều có ý thức trách nhiệm
công việc của mình

Bên cạnh đó vẫn còn một số nhược điểm:
một sô nhân viên vẫn còn chưa nhận thức và hiểu ...
Bài thuyết trình nhóm 5
Khảo sát công ty bảo
hiểm nhân thọ Việt Nam
MAMULIFE
Văn hóa công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa công sở - Người đăng: nangdem143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Văn hóa công sở 9 10 431