Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa nam bộ

Được đăng lên bởi Hoang Na
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các vùng văn hóa của dân tộc Việt Nam
Lê Văn Hảo

1- Xứ Đông Nam Bộ hay Vùng văn hóa
Đồng Nai-Vàm Cỏ-Sông Bé
Đất và người Nam Bộ
Nam Bộ ơi, xin tha thiết kêu tên miền đất
mới của tổ quốc, nơi ghi dấu những
bước chân cuối cùng cuộc đại hành trình
tiến về Nam của những di dân tiên
phong ba, bốn trăm năm trước trên một
miền nặng tình hoài hương :
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
Nhưng không nhẹ niềm kiêu hãnh nung
nấu những con người quyết chí :
Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trãi, Đồng Nai cũng từng
Và đẹp biết mấy kỳ vọng gởi gắm vào :
Người về trên cánh Đồng Nai
Chờ người xây đắp ngày mai !
Quả thật, những người Việt ấy đã làm nên sự
nghiệp trên miền đất mới, làm cho bản đồ địa-văn
hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh và hoành
tráng với một miền Đông gồm sáu vùng : Bình
Phước-Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu-Côn
Đảo, Đồng Nai-Biên Hòa, Tây Ninh, Long AnTân An ;
với một miền Tây gồm 11 vùng trù phú nhất
đất nước : Tiền Giang-Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh
Long, Đồng Tháp, An Giang-Long Xuyên-Châu
Đốc, Kiên Giang-Hà Tiên-Phú Quốc, Cần Thơ,
Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng đến tận Cà Mau
và một "hòn ngọc Viễn Đông" giữa lòng đại
vùng văn hóa Nam Bộ : Gia Định-Bến Nghé-Sài
Gòn.
Nói về Nam Bộ là nói tới những dòng sông lớn
nhỏ, khi hiền hòa khi cau mặt theo thời tiết, những
cánh đồng phì nhiêu hợp thành vựa lúa vô địch
của đất nước, những bãi biển đẹp, những đảo
biển xinh, những vườn cây ăn quả xum xuê,

1

những vườn quốc gia, vườn chim, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch, những chợ nổi
trên bến dưới thuyền, những ngôi nhà trăm cột, những chùa đền thánh thất nguy nga,
những lễ hội tín ngưỡng tôn giáo thu hút khách hành hương đông đảo nhất nước, một
văn hóa ẩm thực độc đáo nhiều màu vẻ từ thời khẩn hoang tới thời hiện đại luôn mở
rộng đón gió bốn phương, một nghệ thuật âm nhạc tài tử, một sân khấu cải lương, hàng
trăm điệu hò, điệu lý, bài vè…
Nói về Nam Bộ cũng là nói tới những con người phương Nam rất dễ thương, với tâm
hồn bình dị, trực tánh, thích sống "điệu nghệ", giàu đạo nghĩa, sống hết mình, dám ăn,
dám chơi, dám làm :
Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu !
Đó là những con người miền Nam rất cởi mở trong nếp nghĩ và nếp sống, nhạy cảm với
tiếp biến văn hóa Nam Bắc Tây Đông : thích thú với những ngôi chùa có vòm cong kiểu
Phật giáo tiểu thừa Khmer, với cột kiểu Ba Tư, không từ chối hát bội miền Trung, hát
chèo miền Bắc, cải lương thì đề tài mới cũ, tuồng Tây tích Tàu đều được chấp nhận ;
đạo Cao Đài tuyển hết...
1
Các vùng văn hóa ca dân tc Vit Nam
Lê Văn Ho
1- X Đông Nam B hay Vùng văn hóa
Đồng Nai-Vàm C-Sông Bé
Đất và người Nam B
Nam B ơi, xin tha thiết kêu tên min đất
mi ca t quc, nơi ghi du nhng
bước chân cui cùng cuc đại hành trình
tiến v Nam ca nhng di dân tiên
phong ba, bn trăm năm trước trên mt
min nng tình hoài hương :
T thu mang gươm đi m cõi
Ngàn năm thương nh đất Thăng Long
Nhưng không nh nim kiêu hãnh nung
nu nhng con
người quyết chí :
Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trãi, Đồng Nai cũng tng
đẹp biết my k vng gi gm vào :
Người v trên cánh Đồng Nai
Ch người xây đắp ngày mai !
Qu tht, nhng người Vit y đã làm nên s
nghip trên min đất mi, làm cho bn đồ địa-văn
hóa ca đất nước tr nên hoàn chnh và hoành
tráng vi mt min Đông gm sá
u vùng : Bình
Phước-Bình Dương, Bà Ra-Vũng Tàu-Côn
Đảo, Đồng Nai-Biên Hòa, Tây Ninh, Long An-
Tân An ;
vi mt min Tây gm 11 vùng trù phú nht
đất nước : Tin Giang-M Tho, Bến Tre, Vĩnh
Long, Đồng Tháp, An Giang-Long Xuyên-Châu
Đốc, Kiên Giang-Hà Tiên-Phú Quc, Cn Thơ,
Trà Vinh, Bc Liêu, Sóc Trăng đến tn Cà Mau
và mt "hòn ngc Vin Đông" gia lòng đại
vùng văn hóa Nam B : Gia Định-Bến Nghé-Sài
Gòn.
Nói v Nam B là nói ti nhng dòng sông ln
nh, khi hin hòa khi cau mt theo
thi tiết, nhng
cánh đồng phì nhiêu hp thành va lúa vô địch
ca đất nước, nhng bãi bin đẹp, nhng đảo
bin xinh, nhng vườn cây ăn qu xum xuê,
văn hóa nam bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa nam bộ - Người đăng: Hoang Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
văn hóa nam bộ 9 10 618