Ktl-icon-tai-lieu

Văn hoa phục hưng Tây Âu

Được đăng lên bởi hoangvantoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ SỰ BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA
NHÂN VĂN TRONG THỜI ĐẠI PHỤC HƯNG Ở CHÂU ÂU (THẾ
KỶ XIV - XVI) Ở CHÂU ÂU
HỒNG VĂN
Tóm tắt
Chủ nghĩa nhân văn (CNNV) là trào lưu tư tưởng và văn hoá thời Phục hưng
(thế kỷ XIV - XVI) ở châu Âu. Đây là phong trào chống những mặt tiêu cực của
Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ nhằm đề cao con người, giải phóng cá nhân khỏi sự
đè nén tinh thần của chế độ phong kiến, hướng con người vào xây dựng cuộc sống
thực tại. Trong phần 1, bài viết trình bày những vấn đề cơ bản của CNNV như:
khái niệm, lịch sử ra đời, tư tưởng cơ bản, mối liên hệ với các khái niệm lân cận
và bốn đặc trưng làm nên bản chất của CNNV Phục hưng. Ở phần 2, bài viết phân
tích những biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn Phục hưng thông qua sự hình thành,
phát triển văn minh công nghiệp và tâm thế con người châu Âu thời Phục hưng.
Chúng tôi trích dẫn những tác gia, công trình điển hình của châu Âu thời cổ trung – cận đại với vai trò là những đại diện làm nổi bật tính ưu việt của CNNV.
1. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Phục hưng
1.1. Khái niệm Chủ nghĩa nhân văn
Chủ nghĩa nhân văn là trào lưu tư tưởng và văn hoá thời Phục hưng ở châu
Âu. Đây là một phong trào chống Thiên chúa giáo nhằm đề cao con người,
giải phóng cá nhân khỏi sự đè nén tinh thần của chế độ phong kiến, chống
chủ nghĩa kinh viện và giáo hội, hướng con người vào xây dựng cuộc sống
thực tại.
Lịch sử ra đời của chủ nghĩa nhân văn được xác lập từ khi xuất hiện phong
trào Phục hưng. Với lý do khôi phục lại nền văn hoá cổ đại, các nhà nhân văn đã
khởi xướng phong trào Renaissance (Phục hưng) khôi phục các giá trị văn hóa cổ
đại - những gì mà Chúa đã cho phép - nên giáo hội không có cách gì ngăn cản
Chủ nghĩa nhân văn khởi phát ở Ý và được thực hiện bởi những nhà tư
tưởng, những cá nhân ưu tú, uyên bác, giàu tinh thần cách mạng và canh tân. Hơn
nữa, họ còn có quyết tâm mạnh mẽ để thực hiện lý tưởng nhân văn ấy. "Tinh thần
nhân văn trước hết là một tinh thần tranh đấu. Tranh đấu cho giai tầng tư sản các
thành thị chống phong kiến. Tranh đấu cho dân tộc Ý chống lại cuộc xâm lăng của
những dị tộc" (1, tr.23).
Với tinh thần đấu tranh chống lại sự cai trị hà khắc của chế độ phong kiến,
chủ nghĩa nhân văn trở thành một trào lưu tư tưởng hiện thực với sức mạnh to lớn
và có ý nghĩa sâu sắc. Những người thực hiện, đem lại sức sống cho chủ nghĩa ấy
đã được tôn vinh và ghi nhận trong lịch sử: "Các nhà nhân văn chủ nghĩa đều là
những nhà văn uyên bác, họ đọc Platon, Aristote, Epicure, Zénon… họ đã dẫn...
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ SỰ BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA
NHÂN VĂN TRONG THỜI ĐẠI PHỤC HƯNG Ở CHÂU ÂU (THẾ
KỶ XIV - XVI) Ở CHÂU ÂU
HỒNG VĂN
Tóm tt
Chủ nghĩa nhânn (CNNV) là tràoung và văn hoá thi Phc hưng
(thế k XIV - XVI) châu Âu. Đây phong trào chống những mặt tiêu cực của
Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ nhằm đề cao con người, giải phóng cá nhân khỏi sự
đè nén tinh thần của chế độ phong kiến, hướng con người vào xây dựng cuộc sống
thực tại. Trong phần 1, bài viết trình bày những vấn đề bản của CNNV như:
khái niệm, lịch sử ra đời, tưởng bản, mối liên hệ với các khái niệm lân cận
và bốn đặc trưng làm nên bản chất của CNNV Phục hưng. Ở phần 2, bài viết phân
tích những biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn Phục hưng thông qua sự hình thành,
phát triển văn minh công nghiệp tâm thế con người châu Âu thời Phục hưng.
Chúng tôi trích dẫn những tác gia, công trình điển hình của châu Âu thời cổ -
trung – cận đại với vai trò là những đại diện làm nổi bật tính ưu việt của CNNV.
1. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Phục hưng
1.1. Khái niệm Chủ nghĩa nhân văn
Chủ nghĩa nhân văn là trào lưu tư tưng và văn hoá thi Phục hưng châu
Âu. Đây một phong trào chống Thiên chúa giáo nhằm đề cao con người,
giải phóng nhân khỏi sự đè nén tinh thần của chế độ phong kiến, chống
chủ nghĩa kinh viện giáo hội, hướng con người vào xây dựng cuộc sống
thực tại.
Lịch sử ra đời của chủ nghĩa nhân văn được xác lập từ khi xuất hiện phong
trào Phục hưng. Với do khôi phục lại nn văn hoá cổ đại, các nhà nn văn đã
khởi xướng phong trào Renaissance (Phục hưng) khôi phục các giá trn a cổ
đại - những gì mà Chúa đã cho phép - nên giáo hội không có cách gì ngăn cản
Chủ nghĩa nhân văn khi phát Ý được thực hiện bởi những nhà
tưởng, những cá nhân ưu tú, uyên bác, giàu tinh thần cách mạng và canh tân.n
nữa, họ cònquyết tâm mạnh mẽ để thực hiện lý tưởng nhân văn ấy. "Tinh thần
nhân văn trước hết một tinh thần tranh đấu. Tranh đấu cho giai tầng sản các
thành thị chống phong kiến. Tranh đấu cho dân tộc Ý chống lại cuộc xâm lăng của
những dị tộc" (1, tr.23).
Với tinh thần đấu tranh chống lại sự cai tr khắc của chế độ phong kiến,
chủ nghĩa nhân văn trở thành một trào lưu tư tưởng hiện thực với sức mạnh to lớn
ý nghĩa sâu sắc. Những người thực hiện, đem lại sức sống cho chủ nghĩa ấy
đã được tôn vinh ghi nhận trong lịch sử: "Các nhà nhân văn chủ nghĩa đều là
những n văn uyên bác, họ đọc Platon, Aristote, Epicure, Zénon… họ đã dẫn giải
Văn hoa phục hưng Tây Âu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hoa phục hưng Tây Âu - Người đăng: hoangvantoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Văn hoa phục hưng Tây Âu 9 10 884