Ktl-icon-tai-lieu

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM QUA QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI TRUNG QUỐC (cuối tk. XVIII đầu tk. XIX)

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM
QUA QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI TRUNG QUỐC
(cuối tk. XVIII đầu tk. XIX)
TS. Đinh Thị Dung

Hoạt động ngoại giao có vị trí đặc biệt trong tiến trình
lịch sử của một đất nước, biểu hiện tập trung bản lĩnh và bản sắc văn hóa của một dân tộc
trong ứng xử với môi trường xã hội. Bài viết bước đầu tìm hiểu và khái quát văn hóa ứng
xử của Việt Nam thể hiện qua quan hệ ngoại giao, cụ thể là quan hệ ngoại giao giữa Việt
Nam với Trung Quốc cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.
1. “Lịch sử là một trong những phương tiện để thấy lại quá khứ và để xác lập một bản sắc văn hóa
dân tộc. Nó cũng là một cửa mở ra kinh nghiệm và sự phong phú của quá khứ và của nhiều nền văn hóa
khác” [Assamblé 1996: 3]. Quả vậy, qua thực tiễn lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử ngoại giao, chúng
ta có thể nhận ra nhiều nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc, nhận ra hoạt động ngoại giao Việt
Nam đã góp phần quan trọng không chỉ đối với việc bảo tồn mà còn góp phần làm giàu thêm bản sắc văn
hóa của dân tộc trong quá trình phát triển lịch sử của mình. Mặt khác, qua những nghiên cứu về bản sắc
văn hóa dân tộc, chúng ta có được những cơ sở lý luận để lý giải được nhiều đặc điểm có tính bản sắc,
nhất quán của ngoại giao Việt Nam trong trường kỳ lịch sử dân tộc. Trong khuôn khổ một bài viết ngắn,
tôi xin trình bày đôi nét về văn hóa ứng xử của Việt Nam qua quan hệ ngoại giao với các nước, tiêu biểu
là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.
2. Hoạt động ngoại giao của một đất nước không tách rời với những đặc điểm cơ bản, có tính loại
hình làm nên bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước đó. Việt Nam thuộc loại hình văn hóa gốc nông
nghiệp với đặc trưng cơ bản là lối sống cộng đồng và trọng tình, nên truyền thống ứng phó với môi
trường xã hội thường hướng đến tinh thần hiếu hòa, tránh đối đầu, tránh chiến tranh [Trần Ngọc
Thêm 2001: 544-552]. Quả thật, nếu không xuất phát từ những đặc trưng gốc này sẽ khó lý giải cho trọn
vẹn những ứng xử ngoại giao trên tinh thần hiếu hòa của các vương triều phong kiến Việt Nam. Đối với
Trung Quốc là một nước lớn, cùng với những hoàn cảnh địa – chính trị cụ thể, Việt Nam lại càng phát
huy tinh thần hiếu hòa trong ứng xử ngoại giao của mình.
Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn với thể chế tập trung chuyên chế cao độ, luôn thể hiện tư
tưởng bá quyền, thôn tính nước khác hoặc tạo nên một hệ thống chư hầu, lấy mình làm trung tâm, tự
cho mình có quyền cất binh “điếu phạt”. Chính vì lẽ đó, các...
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM
QUA QUAN HỆ NGOI GIAO VỚI TRUNG QUỐC
(cuối tk. XVIII đầu tk. XIX)
TS. Đinh Thị Dung
Hoạt động ngoại giao vị trí đặc biệt trong tiến trình
lịch sử của một đất nước, biểu hiện tập trung bản lĩnhbản sắc văn hóa của một dân tộc
trong ứng xử với môi trường hội. i viết bước đầu tìm hiểu khái quát văn hóa ứng
xử của Việt Nam thể hiện qua quan hệ ngoại giao, cụ thể quan hệ ngoại giao giữa Việt
Nam với Trung Quốc cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.
1. Lịch sử một trong những phương tiện để thấy lại quá khứ để xác lập một bản sắc văn a
dân tộc. cũng một cửa mở ra kinh nghiệm sự phong phú của quá khứ của nhiều nền văna
khác [Assamblé 1996: 3]. Quả vậy, qua thực tiễn lịch sử Việt Nam, đặc biệt lịch sử ngoại giao, chúng
ta thể nhận ra nhiều nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc, nhận ra hoạt động ngoại giao Việt
Nam đã góp phần quan trọng không chỉ đối với việc bảo tồn còn góp phầnm giàu thêm bản sắc văn
hóa của dân tộc trong quá trình phát triển lịch sử của mình. Mặt khác, qua những nghiên cứu về bản sắc
văn hóa dân tộc, chúng ta được những sở luận để giải được nhiều đặc điểm tính bản sắc,
nhất quán của ngoại giao Việt Nam trong trường kỳ lịch sử dân tộc. Trong khuôn khổ một bài viết ngắn,
tôi xin trình bày đôi nét về văn hóa ứng xử của Việt Nam qua quan hệ ngoại giao với các nước, tiêu biểu
là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX.
2. Hoạt động ngoại giao của một đất nước không ch rời với những đặc điểm bản, tính loại
hình làm nên bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước đó. Việt Nam thuộc loại hình văn hóa gốc nông
nghiệp với đặc trưng bản lối sống cộng đồngtrọng tình, nên truyền thống ứng phó với môi
trường hội thường ớng đến tinh thần hiếu hòa, tránh đối đầu, tránh chiến tranh [Trần Ngọc
Thêm 2001: 544-552]. Quả thật, nếu không xuất phát từ những đặc trưng gốc này sẽ khó giải cho trọn
vẹn những ứng xử ngoại giao trên tinh thần hiếu hòa của các vương triều phong kiến Việt Nam. Đối với
Trung Quốc một nước lớn, cùng với những hoàn cảnh địa chính trị cụ thể, Việt Nam lại càng phát
huy tinh thần hiếu hòa trong ứng xử ngoại giao của mình.
Trung Quốcmột quốc gia phong kiến lớn với thể chế tập trung chuyên chế cao độ, luôn th hiện
tưởng quyền, thôn tính nước khác hoặc tạo nên một hệ thống chư hầu, lấy mình làm trung tâm, tự
cho mình quyền cất binh điếu phạt”. Chính lẽ đó, các c nhỏ thường phải chọn con đường ứng
xử theo lối hòa bình, thần phục, chịu nhiều thiệt thòi, nhún nhường để ít nhiều thể mua được sự bình
yên cho đất nước. Với Việt Nam, phong kiến Trung Quốc luôn muốn “biến Việt Nam thành khu đệm trên
con đường tràn xuống Đông Nam Á” [T tịch cổ 1985: 150] nên Việt Nam luôn phải ứng phó thường
trực với nguy bị xâm lược càng phải đường lối, chiến lược, sách lược ngoại giao hợp lý. Một
trong những con đường hiệu quả nhất phát huy tối đa bản lĩnh bản sắc n hóa dân tộc trong ng
xử ngoại giao với Trung Quốc, trước hết quan hệ mềm dẻo, linh hoạt, chịu làm nước nhỏ, nhận sách
phong” chịu “triều cống”. Điểm lại lịch sử dân tộc, thể thấy các vương triều Việt Nam đều phải chấp
nhận cần sự “sách phong” của phong kiến Trung Quốc, vừa như một sự thừa nhận vai trò của
Trung Quốc, vừa như một đối sách ngoại giao để mua lấy sự yên ổn của đất nước. Bên cạnh sách
phong” “triều cống” lệ định của Trung Quốc từ lâu đời đối với các chư hầu (có từ khoảng năm
19 trCN đến gần hết thế kỷ XIX). Các ơng triều phong kiến Việt Nam đều tuân theo lệ định này, cho
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM QUA QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI TRUNG QUỐC (cuối tk. XVIII đầu tk. XIX) - Trang 2
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM QUA QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI TRUNG QUỐC (cuối tk. XVIII đầu tk. XIX) - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA VIỆT NAM QUA QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI TRUNG QUỐC (cuối tk. XVIII đầu tk. XIX) 9 10 533