Ktl-icon-tai-lieu

văn minh phương Đông

Được đăng lên bởi Hoang Phuoc Huynh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4123 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Phụng Hoàng( Chủ biên) : Lịch sử văn minh thế giới, NXB TP Hồ Chí Minh (6lần).
2. Vũ Dương Ninh (Chủ biên), 1997. Lịch sử văn minh nhân loại. NXB Giáo dục.
(Sau này xuất bản dưới tên Lịch sử văn minh thế giới), 2001.
3. Lương Duy Thứ (Chủ biên), 1998. Đại cương văn hoá phương Đông. NXB Giáo dục Hà
Nội.
4. Lương Ninh (Chủ biên), 1998. Lịch sử văn hoá thế giới (cổ, trung đại). NXB Giáo dục.
5. Trần Ngọc Thêm, 2001. Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB T.P Hồ Chí Minh.
6. Ngô Minh Oanh (chủ biên), Tài liệu học tập và ôn thi Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo
dục, 1999
Dẫn nhập
Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được hiểu là khu vực bao phủ toàn bộ châu
Á và phần Đông Bắc châu Phi. Nói đến phương Đông, người ta không thể không nhắc đến
những nền văn minh nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa, không thể
không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Hinđu giáo và hàng loạt tín ngưỡng bản địa
mang màu sắc phương Đông. Tóm lại, phương Đông là một khu vực văn minh có “bản sắc”
riêng cả về phương diện truyền thống lẫn hiện đại. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như lịch sử,
chính trị, kinh tế, văn hoá,... phương Đông chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử
thế giới.

Vấn đề thứ 1
Cơ sở cho sự hình thành văn minh phương Đông
Châu Á và Đông Bắc châu phi là nơi ra đời những nền văn minh cổ kính của phương Đông
nói riêng và của loài người nói chung. Ở đây đã xuất hiện những quốc gia chiếm hữu nô lệ tối
cổ xây dựng trên sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.
1. Điều kiện tự nhiên:
Những nền văn minh cổ kính đó xuất hiện trên lưu vực những con sông lớn như sông Nile
(Ai Cập), Tigris và Euphrates (Lưỡng Hà), sông Ấn (Indus) và sông Hằng (Gange) (Ấn Độ),
sông Hoàng Hà và Trường Giang (Trung Quốc)…
- Nhìn chung lưu vực các con sông nói trên là những vùng đồng bằng phì nhiêu rất thuận lợi
cho việc phát triển nông nghiệp. khí hậu ấm áp, nguồn nước phong phú, đất đai màu mỡ và dễ
canh tác đã cho phép các quốc gia cổ đại phương Đông phát triển nông nghiệp thuận lợi.
- Người phương Đông cổ đại sống trên lưu vực các con sông từ thời nguyên thủy đã sớm phát
1

hiện và lợi dụng những thuận lợi đó để phát triển sản xuất. Cùng với nông nghiệp, thủ công
nghiệp cũng phát triển mạnh, xã hội sớm xuất hiện giai cấp và nhà nước.
Cụ thể:
* Ai Cập ở Đông Bắc châu Phi, là một thung lũng nằm dọc theo lưu vực sông Nile. Phía
tây giáp sa mạc Libi, phía đông giáp Hồng Hải, phía bắc giáp Địa Trung H...
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Phụng Hoàng
(
Chủ biên
)
: Lịch sử văn minh thế giới, NXB TP Hồ Chí Minh (6lần).
2. Vũ Dương Ninh (Chủ biên), 1997. Lịch sử văn minh nhân loại. NXB Giáo dục.
(Sau này xuất bản dưới tên Lịch sử văn minh thế giới), 2001.
3. Lương Duy Thứ (Chủ biên), 1998. Đại cương văn hoá phương Đông. NXB Giáo dục
Nội.
4. Lương Ninh (Chủ biên), 1998. Lịch sử văn hoá thế giới (cổ, trung đại). NXB Giáo dục.
5. Trần Ngọc Thêm, 2001. Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB T.P Hồ Chí Minh.
6. Ngô Minh Oanh (chủ biên), Tài liệu học tập và ôn thi Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo
dục, 1999
Dẫn nhập
Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được hiểu là khu vực bao phủ toàn bộ châu
Á phần Đông Bắc châu Phi. Nói đến phương Đông, người ta không thể không nhắc đến
những nền văn minh nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa, không thể
không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Hinđu giáo hàng loạt tín ngưỡng bản địa
mang màu sắc phương Đông. Tóm lại, phương Đông là một khu vực văn minh có bản sắc”
riêng cả về phương din truyền thống lẫn hin đại. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như lịch sử,
chính trị, kinh tế, văn hoá,... phương Đông chiếm một vị trí cùng quan trọng trong lịch sử
thế giới.
Vấn đề thứ 1
Cơ sở cho sự hình thành văn minh phương Đông
Châu Á Đông Bắc châu phi là nơi ra đời những nền văn minh cổ kính của phương Đông
nói riêng và của loài người nói chung.đây đã xuất hiện những quốc gia chiếm hữulệ tối
cổ xây dựng trên sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.
1.
Điều kiện tự nhiên:
Những nền văn minh cổ kính đó xuất hiện trên lưu vực những con sông lớn như sông Nile
(Ai Cập), Tigris Euphrates (Lưỡng Hà), sông n (Indus) và ng Hằng (Gange) (Ấn Độ),
sông Hoàng Hà và Trường Giang (Trung Quốc)…
- Nhìn chung lưu vực các con sông nói trên những vùng đồng bằng phì nhiêu rất thuận lợi
cho việc phát triển ng nghiệp. khí hậu ấm áp, nguồn nước phong phú, đất đai màu mvà dễ
canh tác đã cho phép các quốc gia cổ đại phương Đông phát triển nông nghiệp thuận lợi.
- Người phương Đông cổ đại sống trên lưu vực các con sông từ thời nguyên thủy đã sớm phát
1
văn minh phương Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn minh phương Đông - Người đăng: Hoang Phuoc Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
văn minh phương Đông 9 10 870