Ktl-icon-tai-lieu

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Được đăng lên bởi Cuong Tien Bui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
Liên minh Châu ÂU là tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới. Kể từ khi trở thành liên
minh tiền tệ từ năm 1993 thì cho tới nay EU vẫn luôn giữ một vị trí rất quan trọng
trong nền kinh tế thế giới. Cùng với Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác EU đang
là những người dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Nếu khu vực này co
biến động gì về kinh tế thì nó cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng to lớn tới nền kinh
tế toàn cầu. Điển hình nhất gần đây là từ cuộc đại khủng hoảng kinh té thế giới từ
năm 2008 được bắt đầu từ Hoa kỳ và lan sang các nền kinh tế khác và EU cũng
không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Khu vực này đã phải chịu sự suy thoái kinh tế
trong những năm gần đây. Sự bất ổn của EU trong những năm gần đây đã gây ra
ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế thế giới, nó kéo đà tăng trưởng và hồi phục của thế
giới giảm xuống. Đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay, sự tồn tại của Liên minh Châu
Âu đang được đặt một dấu hỏi lớn.
Tuy là gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây chúng ta cũng không thể phủ
nhận vai trò của EU là rất to lớn đối với nền kinh tế thế giới. Về GDP, trong những
năm gần đây thì tổng GDP của EU là cao nhất thế giới. Cụ thể là, theo quỹ tiền tệ
quốc tế IMF thì vào năm 2009 GDP của EU là 14,8 nghìn tỷ USD và chiếm
khoảng 21% tông GDP toàn thế giới, còn vào năm 2010 GDP của EU là
16,282,230 triệu USD trong khi đó của Hoa Kỳ là 14,657,800 triêu USD. Vào năm
2011 thì GDP của Eu là 17,610,826 triệu USD. Vào năm 2012 thì nền kinh tế của
khu EU rơi vào suy thoái mà nguyên nhân chủ yếu ở đây là do cuộc khủng hoảng
nợ công ở Châu ÂU mà bắt đầu của nó là từ Hy Lạp. Nam 2013 thì tình hình của
EU cũng không khả quan hơn, khu vực đồng tiền chung châu Âu eurozone suy
giẩm 0,4% so với năm trước đó, nhưng nếu xét chung cho toàn khối thì lại đạt mức
tăng rưởng là 0,1%.
Về hoạt động thương mại quốc tế: EU có hoạt động thương mại với hầu hết tất
cả các quốc gia khác. Vào năm 2012 thì kim ngach nhập khẩu của EU đạt
1,791,727 triêu euro trong đó thì EU nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với khối
lượng là 289,915 triệu euro tiếp sau đó là Nga và Hoa Kỳ. Tỷ trọng kim ngạch
nhập khẩu của EU trong nền kinh tế thế giới cũng đạt mức cao. Về xuất khẩu, khối
lượng xuất khẩu của EU năm 2012 đạt khoảng 1,686,774 triệu euro. Nước nhập
khẩu nhiều nhất từ EU là Hoa kỳ với tổng giá trị đạt 291,880 triệu euro.

Với vị thế của mình thì EU ngày càng chứng tỏ mình là một trong các đầu tàu
kinh tế của thế giới cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản đang dẫn d...
3. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
Liên minh Châu ÂU là tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới. Kể từ khi trở thành liên
minh tiền tệ từ năm 1993 thì cho tới nay EU vẫn luôn giữ một vị trí rất quan trọng
trong nền kinh tế thế giới. Cùng với Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác EU đang
là những người dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Nếu khu vực này co
biến động gì về kinh tế thì nó cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng to lớn tới nền kinh
tế toàn cầu. Điển hình nhất gần đây là từ cuộc đại khủng hoảng kinh té thế giới từ
năm 2008 được bắt đầu từ Hoa kỳ và lan sang các nền kinh tế khác và EU cũng
không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Khu vực này đã phải chịu sự suy thoái kinh tế
trong những năm gần đây. Sự bất ổn của EU trong những năm gần đây đã gây ra
ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế thế giới, nó kéo đà tăng trưởng và hồi phục của thế
giới giảm xuống. Đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay, sự tồn tại của Liên minh Châu
Âu đang được đặt một dấu hỏi lớn.
Tuy là gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây chúng ta cũng không thể phủ
nhận vai trò của EU là rất to lớn đối với nền kinh tế thế giới. Về GDP, trong những
năm gần đây thì tổng GDP của EU là cao nhất thế giới. Cụ thể là, theo quỹ tiền tệ
quốc tế IMF thì vào năm 2009 GDP của EU là 14,8 nghìn tỷ USD và chiếm
khoảng 21% tông GDP toàn thế giới, còn vào năm 2010 GDP của EU là
16,282,230 triệu USD trong khi đó của Hoa Kỳ là 14,657,800 triêu USD. Vào năm
2011 thì GDP của Eu là 17,610,826 triệu USD. Vào năm 2012 thì nền kinh tế của
khu EU rơi vào suy thoái mà nguyên nhân chủ yếu ở đây là do cuộc khủng hoảng
nợ công ở Châu ÂU mà bắt đầu của nó là từ Hy Lạp. Nam 2013 thì tình hình của
EU cũng không khả quan hơn, khu vực đồng tiền chung châu Âu eurozone suy
giẩm 0,4% so với năm trước đó, nhưng nếu xét chung cho toàn khối thì lại đạt mức
tăng rưởng là 0,1%.
Về hoạt động thương mại quốc tế: EU có hoạt động thương mại với hầu hết tất
cả các quốc gia khác. Vào năm 2012 thì kim ngach nhập khẩu của EU đạt
1,791,727 triêu euro trong đó thì EU nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với khối
lượng là 289,915 triệu euro tiếp sau đó là Nga và Hoa Kỳ. Tỷ trọng kim ngạch
nhập khẩu của EU trong nền kinh tế thế giới cũng đạt mức cao. Về xuất khẩu, khối
lượng xuất khẩu của EU năm 2012 đạt khoảng 1,686,774 triệu euro. Nước nhập
khẩu nhiều nhất từ EU là Hoa kỳ với tổng giá trị đạt 291,880 triệu euro.
Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới - Trang 2
Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới - Người đăng: Cuong Tien Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới 9 10 20