Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội hóa

Được đăng lên bởi Tara Ka Mi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau một thời gian làm việc căng thẳng thì con người cần phải có
thời gian nghỉ ngơi, thư giản. Ngoài ngoài việc vào các quán cafe, các
khu vui chơi giải trí thì có một cách để mọi người thư giản một cách
hiệu quả đó là đọc sách, xem báo, hay xem các chương trình mà mình
yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Với trẻ con tivi là nguồn giải trí, là nơi trình
chiếu những câu chuyện cổ tích hấp dẫn hơn là do cha mẹï chúng kể,
và đôi khi tivi còn đóng vai trò là người giữ trẻ
Sau một thời gian làm việc căng thẳng thì con người cần phải có
thời gian nghỉ ngơi, thư giản. Ngoài ngoài việc vào các quán cafe, các
khu vui chơi giải trí thì có một cách để mọi người thư giản một cách
hiệu quả đó là đọc sách, xem báo, hay xem các chương trình mà mình
yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Với trẻ con tivi là nguồn giải trí, là nơi trình
chiếu những câu chuyện cổ tích hấp dẫn hơn là do cha mẹï chúng kể,
và đôi khi tivi còn đóng vai trò là người giữ trẻ Dòng thông tin đưa đến quần chúng thường rất lớn
nhưng khả
- 10 năng xử lý thông tin của con người thường có giới hạn. Do đó, những
người có trách nhiệm trong việc đưa tin tức lên các phương tiện thông
tin đại chúng cần phải xác đònh nội dung thông tin, liều lượng thông tin,
cách truyền tải thông tin, theo các đối tượng khác nhau. Không thể coi
là hợp lý khi những phương tiện thông tin khác nhau lại thông tin trùng
lắp nhau, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái đã được thông báo.
Dân gian ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đó là
câu nói mà người lớn thường sử dụng để khuyên con cháu mình phải
biết chọn bạn mà chơi vì chơi với bạn như thế nào thì ta sẽ bò ảnh
hưởng theo như thế ấy. Nếu chọn được bạn tốt chơi thì ta sẽ học hỏi
được những đức tính tốt của bạn, nếu chẳng may ta chơi nhằm nhóm
bạn xấu thì dần dần ta cũng sẽ bò nhiễm những đức tính không tốt đó.
Nhưng ngược lại với câu nói đó Bác Hồ đã có bài thơ nổi tiếng viết về
hoa sen:
“ Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Qua bài thơ này cũng ngụ ý rằng không phải tất cả mọi trường
hợp con người đều đều bò ảnh hưởng từ môi trường bên ngòai. Trong
một số trường hợp nếu ta kiên đònh, nếu ta biết giữ mình thì không gì
có thể ảnh hưởng đến bản chất vốn có của ta.
Một con người sống đúng với ý nghóa con người thì không thể
tách rời khỏi môi trường xã hội, không thể không chòu ảnh hưởng của
thế giới xung quanh, những con người ở xung quanh. Lúc còn nhỏ thì
trẻ thường chòu ảnh hưởng nhiều từ tánh cách củ...
Sau một thời gian làm việc căng thẳng thì con người cần phải có
thời gian nghỉ ngơi, thư giản. Ngoài ngoài việc vào các quán cafe, các
khu vui chơi giải trí thì có một cách để mọi người thư giản một cách
hiệu quả đó là đọc sách, xem báo, hay xem các chương trình mà mình
yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Với trẻ con tivi là nguồn giải trí, là nơi trình
chiếu những câu chuyện cổ tích hấp dẫn hơn là do cha mẹï chúng kể,
và đôi khi tivi còn đóng vai trò là người giữ trẻ
Sau một thời gian làm việc căng thẳng thì con người cần phải có
thời gian nghỉ ngơi, thư giản. Ngoài ngoài việc vào các quán cafe, các
khu vui chơi giải trí thì có một cách để mọi người thư giản một cách
hiệu quả đó là đọc sách, xem báo, hay xem các chương trình mà mình
yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Với trẻ con tivi là nguồn giải trí, là nơi trình
chiếu những câu chuyện cổ tích hấp dẫn hơn là do cha mẹï chúng kể,
và đôi khi tivi còn đóng vai trò là người giữ trẻ Dòng thông tin đưa đến quần chúng thường rất lớn
nhưng khả
- 10 -
năng xử lý thông tin của con người thường có giới hạn. Do đó, những
người có trách nhiệm trong việc đưa tin tức lên các phương tiện thông
tin đại chúng cần phải xác đònh nội dung thông tin, liều lượng thông tin,
cách truyền tải thông tin, theo các đối tượng khác nhau. Không thể coi
là hợp lý khi những phương tiện thông tin khác nhau lại thông tin trùng
lắp nhau, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái đã được thông báo.
Dân gian ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đó là
câu nói mà người lớn thường sử dụng để khuyên con cháu mình phải
biết chọn bạn mà chơi vì chơi với bạn như thế nào thì ta sẽ bò ảnh
hưởng theo như thế ấy. Nếu chọn được bạn tốt chơi thì ta sẽ học hỏi
được những đức tính tốt của bạn, nếu chẳng may ta chơi nhằm nhóm
bạn xấu thì dần dần ta cũng sẽ bò nhiễm những đức tính không tốt đó.
Nhưng ngược lại với câu nói đó Bác Hồ đã có bài thơ nổi tiếng viết về
hoa sen:
“ Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Qua bài thơ này cũng ngụ ý rằng không phải tất cả mọi trường
hợp con người đều đều bò ảnh hưởng từ môi trường bên ngòai. Trong
một số trường hợp nếu ta kiên đònh, nếu ta biết giữ mình thì không gì
có thể ảnh hưởng đến bản chất vốn có của ta.
Một con người sống đúng với ý nghóa con người thì không thể
tách rời khỏi môi trường xã hội, không thể không chòu ảnh hưởng của
thế giới xung quanh, những con người ở xung quanh. Lúc còn nhỏ thì
trẻ thường chòu ảnh hưởng nhiều từ tánh cách của cha mẹ, nhưng khi
trẻ dần dần lớn lên thì quan hệ xã hội, quan hệ bạn bè ngày càng được
mở rộng. Lúc này ảnh hưởng nhân cách của cha mẹ đến con cái ít dần
- 12 -
nhưng ảnh hưởng của nhóm bạn bè, của xã hội bên ngòai lại tăng lên.
Có rất nhiều trường hợp thương tâm xảy ra khi con cái lúc nhỏ rất
ngoan, nhưng khi lớn lên nó trở thành những người hư hỏng, là tội
Xã hội hóa - Trang 2
Xã hội hóa - Người đăng: Tara Ka Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xã hội hóa 9 10 570