Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học với môi trường

Được đăng lên bởi Phạm Xuân Chiến
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU ………………………………………………...(Trang1-5)
1.1 Đặt vấn đề …………………………………………….(Trang 1-2)
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………….(Trang2-5)
2. KIẾN THỨC CƠ BẢN ………………………………….(Trang5-7)
3. KIẾN THỨC VẬN DỤNG ……………………………...(Trang7-17)
3.1 Thực trạng môi trường hiện nay và nguyên nhân dẫn đến thực trạng
đó………………………………………………………….(Trang7-16)
3.3 Biện pháp giải quyết …………………………………(Trang16-17)
4. KẾT LUẬN

1

1. MỞ ĐẦU:
1.1 Đặt vấn đề:
- Ngày 18 tháng mười một năm 1992, đã có 1.572 nhà khoa học trên toàn thế giới
(trong đó có 99 vị đã được tặng giải thưởng nôben) đã phát đi lời cảnh báo về vấn đề
môi trường trên phạm vi toàn thế giới, làm xoay chuyển tình hình về bất hạnh to lớn mà
con người phải hứng chịu, cũng như những đột biến đang xảy ra trên trái đất. Họ cũng
đã khởi thảo thêm một văn kiện “sự cảnh báo của các nhà khoa học đối với nhân loại”.
Phần mở đầu của văn kiện đã nêu lên: “nhân loại và thế giới tự nhiên đang bước trên
một con đường đầy mâu thuẫn với nhau”, văn kiện đã nêu lên những nguy cơ hiện nay:
tầng ôzôn bị mỏng đi, không khí bị ô nhiễm, sự lãng phí nguồn nước, biển cả bị nhiễm
độc, ruộng đồng bị phá hoại: các loài giống động thực vật bị giảm đi, dân số tăng nhanh
v, v… một loạt vấn đề. Trên thực tế, những nhân tố đó làm nguy hại đến các sinh mệnh
trên trái đất.
- Các nhà khoa học về môi trường đã khái quát lên 8 yếu tố lớn vấn đề ô nhiễm môi
trường.
+Mưa axít – nó phá hoại lỗ thông hơi ccủa các loại cây cối, khiến chúng mất đi sự
cân bằng của tác dụng quang hợp: làm chua nguồn nước ờ hồ ao, sông ngòi.
+Nồng độ khí co2 trong không khí tăng lên: làm cho nhiệt độ trong không khí tăng
lên, sinh thái tự nhiên mất căn bằng.
+Tầng ôzôn bị phá hoại, làm cho tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời bị uy hiếp
trực tiếp đến các sinh mệnh trên trái đất.
+Hoá học ô nhiễm môi sinh; trên thế giới có trên 670 ngàn loại chất hoá học
thương phẩm hoá; trong các hoá chất độc hại đã có tới 15 ngàn loại; hàng năm đã có đến
500 ngàn người bị nhiễm độc; trúng độc do khi sử dụng không chú ý hoặc sử lý các phế
thải không thoả đáng.

2

+Ô nhiễm chất nước: trên thế giới có đến 5 triệu người chết vì nước ô nhiễm,
khoảng có đến 1 tỷ người không có nước sạch để dùng.
+Đất đai bị sa mạc hoá: do rừng bị huỷ hoại, canh tác và chăn thả bừa bãi, hoá mức
làm cho đất bị kiềm hoá và cát hoá. Mỗi năm trên trái đất có khoảng 7 triệu hécta canh
tác bị sa mạc hoá.
+Rừng mưa nhiệt đới bị giảm nhiều, d...
MỤC LỤC
1. M ĐẦU ………………………………………………...


2. KIẾN THỨC CƠ BẢN ………………………………….
3. KIẾN THỨC VẬN DỤNG ……………………………...
 !"#$%&'(')*+, !
-.
/&01023',.
4. KẾT LUẬN
Xã hội học với môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học với môi trường - Người đăng: Phạm Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Xã hội học với môi trường 9 10 152