Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội mở_cách ứng xử các nước tư bản

Được đăng lên bởi Tạ Lan Khanh
Số trang: 412 trang   |   Lượt xem: 3134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỦ SÁCH SOS2

XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu

GEORGE

SOROS

TỦ SÁCH SOS2

GEORGE
SOROS
XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu
Người dịch: Nguyễn Quang A

GEORGE
SOROS
OPEN SOCIETY
Reforming
Global Capitalism

PublicAffairs

New York
2000

Mục lục
Lời giới thiệu
Lời cảm ơn
Dẫn nhập

v
vii
ix

Phần I: Khung khổ khái niệm
1. Tư duy và Thực tại
2. Phê phán Kinh tế học
3. Phản thân trong các thị trường tài chính
4. Phản thân trong lịch sử
5. Xã hội mở như một Lí tưởng
6. Vấn đề các giá trị xã hội

3
38
58
91
116
138

Phần II: Thời điểm Hiện tại trong Lịch sử
7. Hệ thống Tư bản Chủ nghĩa Toàn cầu
8. Khủng hoảng Tài chính 1997-1999
9. Ai Mất nước Nga?
10. Một Cấu trúc Tài chính Toàn cầu Mới
11. Cấu trúc Chính trị Toàn cầu
12. Liên minh Xã hội Mở

167
208
235
265
301
330

Kết luận
Chỉ mục

360
361

Lời Giới thiệu
Bạn đọc cầm trên tay cuốn sách thứ tám * của tủ sách SOS2.
Cuốn Xã hội Mở [Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu] của
George Soros. Đây là cuốn thứ hai của Soros trong tủ sách.
Ý kiến về Soros rất khác nhau. Có người lên án ông như kẻ
thao túng thị trường chứng khoán, kẻ gây ra khủng hoảng tài
chính, kẻ tham gia lật đổ. Nhiều người ca ngợi ông như một
thiên tài tài chính, người làm từ thiện lớn nhất hành tinh. Ông
cho mình là người duy nhất trên thế giới đi ngăn chặn khủng
hoảng một cách có mục đích và có tổ chức. Cuốn sách này sẽ
giúp bạn đọc hiểu kĩ hơn về ông và về các ý tưởng của ông.
Người ta nói nhiều về hội nhập kinh tế về nền kinh tế toàn
cầu. Cơ chế thị trường đã thành công xuất sắc trong giải
phóng tài năng kinh doanh và tạo ra của cải. Chủ nghĩa tư bản
dựa vào cơ chế thị trường. Nếu chỉ dựa vào cơ chế thị trường
và nhấn mạnh thái quá đến các giá trị thị trường, chủ nghĩa tư
bản không thể đảm bảo tự do, dân chủ, và pháp trị; có thể, và
nó đã dẫn đến những thảm hoạ như hai cuộc Chiến tranh Thế
giới, các cuộc khủng hoảng tài chính. Vì sao chúng xảy ra?
Làm sao có thể tránh được những thảm hoạ như vậy, hay chí
ít làm nhẹ bớt tác động tai hoạ của chúng? Đó là những vấn
đề Soros quan tâm. Và xã hội mở là một xã hội có thể làm
được điều đó.
Khái niệm “Xã hội mở” được Henri Bergson dùng đầu tiên
năm 1932, và Karl Popper phát triển và làm cho khái niệm
được biết đến rộng rãi trong công trình triết học của ông xuất
bản năm 1943. Soros chịu ảnh hưởng mạnh của Karl Popper.

*

Các quyển trước gồm:
1.
J. Kornai: Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường, Hội Tin học Việt Nam 2001,
Nhà Xuất bản Văn hoá Thông tin (NXB VHTT) 2002.
2.
J. ...
T SÁCH SOS
2
XÃ HI M
Ci cách
Ch nghĩa tư bn
Toàn cu
GEORGE
SOROS
Xã hội mở_cách ứng xử các nước tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội mở_cách ứng xử các nước tư bản - Người đăng: Tạ Lan Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
412 Vietnamese
Xã hội mở_cách ứng xử các nước tư bản 9 10 488