Ktl-icon-tai-lieu

Xác ướp

Được đăng lên bởi Bi Béo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người Ai Cập cổ đại cũng rất coi trọng việc thờ người chết .Họ quan niệm rằng trong
mỗi con người đều có một hình bóng gọi là “ can” (linh hồn) hoàn toàn giống người đó
như cái bóng trong gương .Khi con người mới ra đời thì linh hồn chui vào trong thân thể ,
khi con người chết thì linh hồn rời khỏi thể xác .Từ đó ,linh hồn tồn tại độc lập nhưng
con người không thể nhìn thấy , chỉ nhìn thấy được trong giấc mộng. Linh hồn tồn tại đến
khi thi thể người chết hủy nát thì mới chết hẳn .Nhưng nếu thi thể được bảo tồn thì linh
hồn một lúc nào đó sẽ nhập vào thể xác và con người sẽ sống lại .Chính vì quan niệm
niệm như vậy nên người Ai Cập mới có tục ướp xác .
Những người ướp xác có trách nhiệm bảo quản xác người chết. Không chỉ làm việc dựa
trên sự hiểu biết của họ về giải phẫu người, mà còn phải thực hiện các nghi lễ theo từng
giai đoạn trong quá trình ướp. Rất đáng chú ý rằng chính người Ai Cập coi việc ướp xác
là linh thiêng và bí mật vì thế họ không ghi chép lại quá trình thực hiện của mình mà chỉ
có những ghi chép của những người quan sát bên ngoài.
Ngay sau khi một người chết, thân thể họ nhanh chóng được đưa tới cho những người
ướp xác để ngăn chặn sự thối rữa sớm. Một quá trình ướp xác tiêu biểu tốn 70 ngày trong
đó những người thợ lành nghề phải chạy đua để hoàn thành xây dựng lăng mộ.
. Ai Cập được xem là “cái nôi” của kỹ thuật ướp xác. Các công đoạn trong quá trình này luôn là đề tài hấp
dẫn đối với các nhà khoa học ngày nay. Dưới đây là toàn bộ quy trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại.

Đầu tiên, cơ thể người chết được đưa đến căn lều được gọi là “Ibu” hay “nơi thanh lọc”. Tại đây, những
người thợ ướp xác tiến hành rửa sạch thi thể bằng rượu và nước sông Nile.

Sau đó, người ta sẽ rạch 1 đường ở phía bên trái cơ thể để lấy ra các cơ quan nội tạng, trừ tim, vì người cổ
đại quan niệm trái tim là hiện thân của trí tuệ và người chết sẽ cần nó khi sang thế giới bên kia. Gan, phổi,
dạ dày, ruột được rửa sạch và làm khô. Đây là khâu quan trọng giúp loại bỏ những phần dễ bị phân hủy,
thối rữa nhất.

Một chiếc móc dài được sử dụng để phá vỡ não và kéo nó ra từ đường mũi.

Sau đó thân thể được bao phủ và nhồi vào bên trong bằng natron, giúp làm khô cơ thể và ngăn chặn phân
huỷ. Sau 40 ngày, xác chết được rửa sạch lại với nước sông Nile rồi được bôi loại dầu giú...
 
!"#$%&#'()*+',-((.#
/&#012%',(345
6%',6748/9:#5',,$'
6;4%<5=%<>$?,,
64@</%2A4>&B,%'
,$'C(#DE(48/(DED.'F%
<G2#H28/
I28/#/&BB8/1;='(JK
GDK4&@"BL5(MBK/'NO:
/%2P/CQ F28/
'('G(&F%6;R'/%K@%(=
#IR@ID/&G(
<D6$534#>2I
28/4STDK.ID2U$/%28/G&4.VW(<
#I>'("B<4((83<JK'S$
Ai Cập được xem là “cái nôi” của kỹ thuật ướp xác. Các công đoạn trong quá trình này luôn là đề tài hấp
dẫn đối với các nhà khoa học ngày nay. Dưới đây là toàn bộ quy trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại.
Đầu tiên, cơ thể người chết được đưa đến căn lều được gọi là “Ibu” hay “nơi thanh lọc”. Tại đây, những
người thợ ướp xác tiến hành rửa sạch thi thể bằng rượu và nước sông Nile.
Xác ướp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác ướp - Người đăng: Bi Béo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xác ướp 9 10 321