Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng gia đìn văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa

Được đăng lên bởi dangthuylinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XâydựnggiađìnhvănhóaXHCN

Giađình

•

Các mối quan hệ:

•
•
•
•
•

Quan hệhuyếtthống.
Quan hệ hôn nhân.
Quanhệkinhtế.
Quanhệvănhóa-giáodục.
...

Những hình thái
HN và GĐ trong lịch sử
THỜI

THỜI

THỜI

MÔNG MUỘI

DÃ MAN

VĂN MINH

HÔN NHÂN

HÔN NHÂN

HÔN NHÂN

QUẦN HÔN

ĐỐI NGẨU

1 VỢ 1 CHỒNG

Gia đình

Gia đình

Giađình cá thể

quần hôn

đối ngẫu

(Mộtvợmộtchồng)

G.đình huyết tộc
G.đìnhPunaluan

Gia đình huyết tộc
Gia đình huyết tộc, giai đoạn đầu tiên của gia đình. Lúc này, các tập
đoàn hôn nhân đã tách ra theo các thế hệ: tất cả ông bà, trong
phạm vi gia đình, đều là vợ chồng của nhau; con của họ, tức là tất
cả bố mẹ, cũng thế; con của đời thứ hai, tức là các cháu, lập thành
nhóm vợ chồng chung thứ ba; rồi con của họ, tức là đời thứ tư, lập
thành nhóm thứ tư. Vì thế, trong kiểu hôn nhân này, chỉ có tổ tiên
và con cháu, cha mẹ và con cái, là không có “quyền hay nghĩa vụ
vợ chồng” (như ta vẫn nói) đối với nhau. Còn anh chị em ruột, anh
chị em họ ở bậc nào đi nữa thì đều là anh chị em,chính vì thếnên
đều là vợ chồng, của nhau. Ở giai đoạn này, quan hệ họ hàng của
anh chị em đương nhiên cũng bao hàm cả việc quan hệ tính giao
giữa họ với nhau. Ví dụ điển hình của kiểu gia đình đó là các hậu
duệ của một cặp vợ chồng: họ đều là anh chị em, và đều là vợ
chồng, của nhau; trong phạm vi từng đời một.

Gia đình punalua
Gia đình punalua. Nếu bước tiến đầu tiên trong tổ chức gia đình là
xóa bỏ quan hệ tính giao giữa cha mẹ và con cái, thì bước tiến thứ
hai là hủy bỏ quan hệ tính giao giữa anh chị em với nhau. Vì anh chị
em có tuổi gần nhau hơn, nên bước thứ hai này là vô cùng quan
trọng hơn, nhưng cũng khó khăn hơn bước thứ nhất. Nó được thực
hiện dần dần, [chắc là] bắt đầu với việc hủy bỏ quan hệ tính giao
giữa anh chị em cùng mẹ; trước hết là trong những trường hợp cá
biệt, rồi từng bước trở thành thông lệ (ở Hawaii, ngay trong thế kỉ
này, vẫn có những ngoại lệ); và cuối cùng là cấm kết hôn giữa các
anh chị em họ đời thứ nhất, thứ hai và thứ ba, như ta thường nói

Gia đình đối ngẫu
Gia đình đối ngẫu là hình thái gia đình dựa trên cơ sở hôn nhân đối ngẫu, thay thế chế
độquần hônvà là bước quá độ từ quần hôn sang hôn nhân cá thể. Trong giai đoạn này,
người đàn ông có thể có nhiều vợ, nhưng trong thời gian nhất định sống với một người vợ
chính; còn người phụ nữ trong một thời gian nhất định, cùng sống với một người chồng
chính. Hình thái gia đình này không có cơ sở kinh tế chung, không có tài sản chung như
gia đình một vợ một chồng sau này, nên không bền vững, d...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng gia đìn văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa - Người đăng: dangthuylinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Xây dựng gia đìn văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa 9 10 417