Ktl-icon-tai-lieu

Xóa đói giảm nghèo ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Linh Giang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 11 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Nghèo đói là một hiện tượng xã hội, liên quan mật thiết với việc bảo vệ
môi trường, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc.
Nhưng, nếu vượt qua một giới hạn nào đó thì đói nghèo lại trở thành một vấn
đề ổn định chính trị - xã hội, vấn đề phát triển bền vững của đất nước. Vì thế
mà, xoá đói giảm nghèo là vấn đề có tính chất toàn cầu là mối quan tâm hàng
đầu của tất cả các quốc gia, của bất cứ chế độ nào trên thế giới.
Gần nữa thế kỷ qua, nhân loại đã chứng kiến biết bao thành tựu to lớn
do cách mạng Khoa học - Công nghệ đem lại. Trong lịch sử loài người, chưa
bao giờ có một khối lượng của cải vật chất to lớn và đa dạng được sáng tạo ra
như ngày nay. Bên cạnh những thành quả đó, nhân loại cũng đã chứng kiến
những cuộc chiến tranh tàn khốc, hao người, tốn của, thiên tai uy hiếp nặng
nề: bảo, lụt, hạn hán xẩy ra ngày càng trầm trọng; dịch bệnh thường xuyên
rình rập quy mô lớn, gây bao nôi kinh hoàng cho con người. Đồng thời nhân
loại cũng đã chứng kiến cảnh "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Đói
nghèo vừa là vấn đề cấp bách, vừa phức tạp như một căn bệnh kinh niên khó
bề chạy chữa trong cơ chế thị trường. Trong lúc cách đây 30 năm, 20% người
nghèo nhất trên thế giới chỉ sở hữu 2,3% thu nhập của thế giới, nhưng bây giờ
chỉ còn 1,4%, trong khi 20% người giàu nhất đã tăng tỉ lệ của họ từ 70%lên
80% thu nhập hàng năm của thế giới. Trong khi người ta có thể chi hàng
chục, hàng trăm tỉ đô la để đưa quân đội đi trừng phạt các nước khác, thì hàng
triệu trẻ em lang thang trên thế giới vẫn đói khát cơm không có ăn, nhà không
có ở, phải tha phương cầu thực, phải di tản khỏi vùng chiến tranh.Theo thống
kê của Ngân hàng Thế giới, hiện nay trên toàn cầu có khoảng 1,5 tỷ người
nghèo đói đang phải sống dưới mức tối thiểu. Trong đó Châu Á có khoảng
800 triệu người, Châu Phi có khoảng 500 triệu người (chiếm gần 87% số
người nghèo đói trên thế giới). Đó là những mâu thẩn lớn mà thế giới phải
chứng kiến, quan tâm.
Tháng 3 năm 1995, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã
hội họp tại Copenhaghen (Đan Mạch) đã khẵng định và cam kết giải quyết
vấn đề xoá đói giảm nghèo là một trong ba vấn đề trọng tâm được các nước
cam kết thực hiện, coi đây là đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, xã hội, chính
trị và kinh tế của cả nhân loại. Đặc biệt trong dịp dự Hội nghi cao cấp Thiên
niên kỷ của Liên Hiệp Quốc đầu tháng 9 năm 2000 vừa qua tại Niuyoc, Chủ
tịch nước Trần Đức Lương đã tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị bàn
tròn với 40 nguyên thủ...
LỜI NÓI ĐẦU
Nghèo đóimột hiện tượnghội, liên quan mật thiết với việc bảo vệ
môi trường, giữ gìn phát huy những giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc.
Nhưng, nếu vượt qua một giới hạn nào đó thì đói nghèo lại trở thành một vấn
đề ổn định chính trị - xã hội, vấn đề phát triển bền vững của đất nước. thế
mà, xoá đói giảm nghèo vấn đề tính chất toàn cầu mối quan tâm hàng
đầu của tất cả các quốc gia, của bất cứ chế độ nào trên thế giới.
Gần nữa thế kỷ qua, nhân loại đã chứng kiến biết bao thành tựu to lớn
do cách mạng Khoa học - Công nghệ đem lại. Trong lịch sử loài người, chưa
bao giờmột khối lượng của cải vật chất to lớn và đa dạng được sáng tạo ra
như ngày nay. Bên cạnh những thành quả đó, nhân loại cũng đã chứng kiến
những cuộc chiến tranh tàn khốc, hao người, tốn của, thiên tai uy hiếp nặng
nề: bảo, lụt, hạn hán xẩy ra ngày càng trầm trọng; dịch bệnh thường xuyên
rình rập quy lớn, gây bao nôi kinh hoàng cho con người. Đồng thời nhân
loại cũng đã chứng kiến cảnh "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Đói
nghèo vừa vấn đề cấp bách, vừa phức tạp như một căn bệnh kinh niên khó
bề chạy chữa trong chế thị trường. Trong lúc cách đây 30 năm, 20% người
nghèo nhất trên thế giới chỉ sở hữu 2,3% thu nhập của thế giới, nhưng bây giờ
chỉ còn 1,4%, trong khi 20% người giàu nhất đã tăng tỉ lệ của họ từ 70%lên
80% thu nhập hàng m của thế giới. Trong khi người ta thể chi hàng
chục, hàng trăm tỉ đô la để đưa quân đội đi trừng phạt các nước khác, thì hàng
triệu trẻ em lang thang trên thế giới vẫn đói khát cơm không có ăn, nhà không
ở, phải tha phương cầu thực, phải di tản khỏi vùng chiến tranh.Theo thống
của Ngân hàng Thế giới, hiện nay trên toàn cầu khoảng 1,5 tỷ người
nghèo đói đang phải sống dưới mức tối thiểu. Trong đó Châu Á khoảng
800 triệu người, Châu Phi khoảng 500 triệu người (chiếm gần 87% số
người nghèo đói trên thế giới). Đó những mâu thẩn lớn thế giới phải
chứng kiến, quan tâm.
Tháng 3 năm 1995, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã
hội họp tại Copenhaghen (Đan Mạch) đã khẵng định cam kết giải quyết
vấn đề x đói giảm nghèo một trong ba vấn đề trọng tâm được các nước
cam kết thực hiện, coi đây đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, hội, chính
trị kinh tế của cả nhân loại. Đặc biệt trong dịp dự Hội nghi cao cấp Thiên
niên kỷ của Liên Hiệp Quốc đầu tháng 9 năm 2000 vừa qua tại Niuyoc, Chủ
tịch nước Trần Đức Lương đã tham dự phát biểu ý kiến tại Hội nghị bàn
tròn với 40 nguyên thủ đại diện các Quốc gia về các vấn đ x đói giảm
nghèo, bảo vệ môi trường cải tổ Liên Hiệp Quốc theo hướng dân chủ hoá.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: " Tấn công đói nghèo thu hẹp
khoảng cách phát triển được coi mục tiêu ưu tiên đặc biệt trong những thập
kỷ đầu thế kỷ 21, từ phạm vi quốc gia, khu vực đến quy mô thế giới". Chủ
1
Xóa đói giảm nghèo ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xóa đói giảm nghèo ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng và giải pháp - Người đăng: Linh Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Xóa đói giảm nghèo ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trạng và giải pháp 9 10 332