Ktl-icon-tai-lieu

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi dong-lap
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4763 lần   |   Lượt tải: 2 lần
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY

A.

LỜI MỞ ĐẦU

Dân số- một đề tài không còn mới mẻ nhưng chưa bao giờ thôi bức thiết.
Ngày 31/10/2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi dân số toàn cầu đạt 7 tỷ người.
Một chiến dịch quốc gia với tên gọi Hành động 7 tỷ người đã được Bộ Y tế và Liên
Hợp quốc tại Việt Nam phát động nhằm thu hút sự chú ý vào thời khắc quan trọng
này. Đây có thể coi là thành tựu nhưng cũng là thách thức của toàn nhân loại. Vấn
đề dân số và phát triển dân số không còn là vấn đề riêng của bất cứ một quốc gia
nào mà đã trở thành vấn đề chung cấp bách của toàn nhân loại.
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng ấy, việc nghiên cứu quá trình
phát triển của Việt Nam trong lịch sử đến hiện tại để nhìn nhận về xu hướng phát
triển dân số của Việt Nam giai đoạn tiếp theo là một yêu câu vô cùng quan trọng.
Hơn nữa Việt Nam đang bước vào thời kỳ đỉnh cao của dân số “ dân số
vàng” - thời kỳ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử phát triển dân số của mỗi
quốc gia- để nắm bắt được những lợi thế nhằm đưa đất nước phát triển đòi hỏi phải
có một sự nghiên cứu nghiêm túc của Nhà nước và các nhà khoa học về xu hướng
phát triển dân số tại Việt Nam.
Qua bài tập đề cập đến xu hướng phát triển dân số Việt Nam hiện nay, hi
vọng sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn khái quát nhất về dân số Việt Nam,
những cơ hội cũng như thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt và Việt Nam
cần phải làm gì để tận dụng cơ hội cũng như vượt qua thách thức ấy nhằm đưa đất
nước phát triển.

Để triển khai vấn đề chúng tôi tiếp cận trên các phương diện sau:
A.

LỜI MỞ ĐẦU

B.

NỘI DUNG CHI TIẾT
I.

Quá trình phát triển dân số Việt Nam

II.

Xu hướng phát triển dân số Việt Nam
1.

Quy mô dân số

2.

Cơ cấu dân số

3.

Phân bố dân cư

4.

Chất lượng dân số

III.
IV.
C.

Những thuận lợi và thách thức với dân số Việt Nam
Biện pháp

KẾT LUẬN

B.

I.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Quá trình phát triển dân số Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia nằm ở phía đông nam châu Á, nơi có những điều
kiện tự nhiên thuận lợi để con người cư trú với nhiều dân tộc khác nhau. Trải qua
các thời kì lịch sử dân số của Việt Nam có nhiều biến động .
Thời sơ sử, ở Việt Nam hình thành ba nền văn hóa lớn văn hóa Đông Sơn,
văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai. Vào thời kỳ này con người tập trung ở các
lưu vực con sông lớn ( sông Hồng, sông Mã, sông Cả..) dân cư lúc này vẫn còn rất
thưa thớt.
Bước sang thời phong kiến, trải qua các triều đại lịch sử với quá trình xây dựng,
gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc, dân số Việt Nam dần có ...
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY
A. LỜI MỞ ĐẦU
Dân số- một đề tài không còn mới mẻ nhưng chưa bao giờ thôi bức thiết.
Ngày 31/10/2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi dân số toàn cầu đạt 7 tỷ người.
Một chiến dịch quốc gia với tên gọi Hành động 7 tỷ người đã được Bộ Y tế và Liên
Hợp quốc tại Việt Nam phát động nhằm thu hút sự chú ý vào thời khắc quan trọng
này. Đây có thể coi là thành tựu nhưng cũng là thách thức của toàn nhân loại. Vấn
đề dân s phát triển dân số không còn vấn đ riêng của bất cứ một quốc gia
nào mà đã trở thành vấn đề chung cấp bách của toàn nhân loại.
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng ấy, việc nghiên cứu quá trình
phát triển của Việt Nam trong lịch sử đến hiện tại đ nhìn nhận về xu hướng phát
triển dân số của Việt Nam giai đoạn tiếp theo là một yêu câu vô cùng quan trọng.
Hơn nữa Việt Nam đang bước vào thời kỳ đỉnh cao của dân số dân số
vàng” - thời kỳ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử phát triển dân số của mỗi
quốc gia- để nắm bắt được những lợi thế nhằm đưa đất nước phát triển đòi hỏi phải
một sự nghiên cứu nghiêm túc của Nhà nước và các nkhoa học về xu hướng
phát triển dân số tại Việt Nam.
Qua bài tập đề cập đến xu hướng phát triển dân số Việt Nam hiện nay, hi
vọng sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn khái quát nhất v dân số Việt Nam,
những hội cũng như thách thức Việt Nam đang phải đối mặt Việt Nam
cần phải làm để tận dụng hội cũng nvượt qua thách thức ấy nhằm đưa đất
nước phát triển.
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM - Người đăng: dong-lap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM 9 10 256