Ktl-icon-tai-lieu

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM

Được đăng lên bởi dong-lap
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
DÂN SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY

NHÓM THỰC HIỆN
Nhóm 2 – CSC

Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Thị
Hoa

Ngày 31/10/2011 đánh dấu
cột mốc quan trọng khi dân
số toàn cầu đạt
7 tỷ người.
Dân số- mối quan tâm hàng
đầu của bất kỳ một quốc gia
nào trên thế giới
=> Tìm hiểu về xu hướng
phát triển dân số Việt Nam
hiện nay là vấn đề nóng hổi

NỘI DUNG CHI TIẾT
I, Quá trình phát triển dân số Việt Nam
II, Xu hướng phát triển dân số Việt Nam
1. Quy mô dân số
2. Cơ cấu dân số
3. Phân bố dân cư
4. Chất lượng dân số
III Những thuận lợi và thách thức với dân số Việt Nam
IV. Biện pháp
KẾT LUẬN

Quá trình phát triển dân số việt nam
• Việt Nam là một quốc gia nằm ở phía đông
nam châu Á, nơi có những điều kiện tự nhiên
thuận lợi để con người cư trú .Trải qua các
thời kì lịch sử dân số của Việt Nam có nhiều
biến động

Thời kỳ sơ sử
• Bấm & sửa kiêu tiêu đề
̉
– Mức hai
– Mức ba
• Mức bốn
– Mức năm

Dân số Việt Nam thời Phong kiến

Thời Pháp thuộc

Một góc phố Hà Nội 1973

Xu hướng phát triển dân số Việt Nam
1. Quy mô dân số
Quy mô dân số là số người sống trên lãnh thổ tại
một thời điểm nhất định. Quy mô dân số biểu thị
khái quát tổng số dân của một vùng hay của các khu
vực khác nhau trên thế giới. Quy mô dân số thường
xuyên biến động qua thời gian. Nó có thể tăng lên
hoặc giảm tùy theo biến số cơ bản nhất định gồm:
sinh, chết, di dân, cơ câu dân số trẻ.

• Quy mô dân số lớn
• Mật độ dân số cao
• Dân số tăng nhanh
• Có chiều hướng chậm lại

Việt Nam có quy mô dân số lớn
Năm

Dân số

Năm6

Dân số

1900

12.5

1989

64.8

1921

15.5

1995

73.9

1931

17.7

1999

76.3

1939

19.6

2006

84.1

1961

31.3

2009

85.8

1962

32.7

2010

89.0

1969

39.5

2050( dự đoán)

111.7

Bảng: Quy mô dân số Việt Nam
( đv: tr người)

Cơ cấu dân số
• Cơ cấu dân số (population structure): là sự
phân chia số dân theo những tiêu chuẩn nhất
định thành những bộ phận dân số khác nhau.
Các tiêu chuẩn có thể là giới tính, tuổi, thành
phần dân tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, tôn giáo,
nghề nghiệp, nơi cư trú…

Cơ cấu dân số theo giới tính

• Năm 2000 tỷ lệ khá cân bằng
• Năm 2005-2006, tỷ lệ ở mức báo động (105
bé trai/100 bé gái)
• Đến năm 2009, tỷ lệ lên tới 110,6 bé trai/100
bé gái.
( số liệu theo tổng cục thống kê- kết quả thống kê của cuộc tổng
điều tra dân số 2009)

theo dự báo dân số, nếu không có các biện
pháp can thiệp hiệu quả hơn thì tỷ lệ mất cân
bằng này sẽ tăng lên 113 bé trai/100 bé gái năm
2015 và đạt tới 115 năm 2020

Cơ cấu dân số theo độ tuổi
1979

1989

1999

Tỷ trọng dân...
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
DÂN SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM - Người đăng: dong-lap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ VIỆT NAM 9 10 318