Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa phương pháp luận

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa phương pháp luận:
- Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, con người phải biết tích lũy về lượng để
làm biến đổi về chất theo quy luật.

Cá thể

Hợp tác xã

Tiểu chủ

Tổng công ty

- Chống lại quan điểm tả huynh: chủ quan, nóng vội, duy ý chí, khi lượng chưa đến
điểm nút đã thực hiện bước nhảy.

- Chống lại quan điểm hữu huynh: bảo thủ, trì trệ, khi lượng đã biến đổi đến điểm
nút nhưng không thực hiện bước nhảy.

- Phải thấy được tính đa dạng của bước nhảy, nhận biết được từng hình thức
bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo mọi điều kiện cho bước nhảy được
thực hiện một cách kịp thời.

- Phải có thái độ khách quan và quyết tâm thực hiện bước nhảy khi hội đủ các
điều kiện chín muồi.

Cách mạng tháng 10 Nga

...
Ý nghĩa phương pháp luận:
- Trong nhận thức và hoạt động thực ễn, con người phải biết ch lũy về lượng để
làm biến đổi về chất theo quy luật.
Cá thể
Ý nghĩa phương pháp luận - Trang 2
Ý nghĩa phương pháp luận - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ý nghĩa phương pháp luận 9 10 980