Ktl-icon-tai-lieu

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA A.COMTE ĐỐI VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI

Được đăng lên bởi Cậu Chủ Nhỏ
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Trong xã hội ngày nay, bộ môn xã hội học đã trở thành một bộ môn rất quan
trọng trong việc giải thích và nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã
hội con người. Và Auguste Comte chính là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ xã hội
học, phương pháp nghiên của xã hội học ngày nay chủ yếu dựa trên nền tảng
phương pháp nghiên cứu thực chứng của A.Comte. Ông có nhiều đóng góp như
vậy nhưng rất ít người biết đến ông liên quan tới xã hội học chủ yếu là biết ông qua
triết học. Và để làm rõ về những đóng góp của A.Comte đối với xã hội học chính
là lí do mà nhóm chọn đề tài.
2. Đối tượng nghiên cứu.
Auguste Comte và những đóng góp của ông cho xã hội học.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Một vài thông tin về tiểu sử của Auguste Comte.Nghiên cứu những đóng
góp của ông về nội dung, quan niệm và phương pháp trong nghiên cưu Xã hội học
tư đó đúc kết được ý nghĩa phương pháp luận của Auguste Comte đối với thực tiễn
xã hội.

1

NỘI DUNG
1. Tiểu sử của Auguste Comte.
Auguste Comte sinh ngày 19 tháng 1 năm 1798 tại Montpellier, Pháp. Trong
một gia đình theo đạo Gia tô giáo và theo xu hướng quân chủ, ở tây nam
nước Pháp; Nhưng ông đã trở thành một người có tư tưởng tự do và cách mạng rất
sớm. Năm 1814, Sau khi học xong phổ thông, ông trúng tuyển vàoTrường Bách
khoa Paris. Đây là ngôi trường nổi tiếng với những đào tạo chuyên sâu về Chủ
nghĩa cộng hòa và tiến bộ. Khi trường này đóng cửa vào năm 1816 để tái tổ chức,
Comte rời trường và tiếp tục học tại trường Y ở Montpellier. Khi trường Bách
khoa mở lại ông cũng không xin quay lại học.
Điểm nổi bật nhất trong xã hội học của Auguste Comte đó là quan niệm của
ông về cơ cấu xã hội. Theo Comte thì ông chia xã hội ra làm hai phần tách biệt là
“tĩnh học xã hội” và “động học xã hội”. Quan điểm này của Comte chịu ảnh hưởng
bởi chuyên ngành chính là ông được đào tạo tại trường Đại học Bách Khoa Pari đó
là ngành vật lý học.
Sau khi trở về Montpellier, Comte nhận ra sự khác biệt với gia đình và quyết
định trở lại Paris, ông kiếm sống bằng nhiều việc vụn vặt. Tháng 8 năm 1817
Comte trở thành học sinh và thư kí cho Claude Henri de Rouvroy, Comte de SaintSimon, những người đã đưa ông tiếp xúc với giới tri thức. Chính trong thời gian
này Comte đã cho xuất bản những tiểu luận trong rất nhiều ấn bản đỡ đầu bởi
Saint-Simon, L'Industrie, Le Politique, Le Censeur Européen và L'Organisateur, dù
không xuất bản dưới tên riêng cho tới tận tác phẩm "La séparation générale des
entre les opinions et les désirs" năm 181...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Trong xã hội ngày nay, bộ môn xã hội học đã trở thành một bộ môn rất quan
trọng trong việc giải thích và nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã
hội con người. Auguste Comte chính người đầu tiên đưa ra thuật ngữ hội
học, phương pháp nghiên của hội học ngày nay chủ yếu dựa trên nền tảng
phương pháp nghiên cứu thực chứng của A.Comte. Ông nhiều đóng góp như
vậy nhưng rất ít người biết đến ông liên quan tới xã hội học chủ yếu là biết ông qua
triết học. đ làm về những đóng góp của A.Comte đối với hội học chính
là lí do mà nhóm chọn đề tài.
2. Đối tượng nghiên cứu.
Auguste Comte và những đóng góp của ông cho xã hội học.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Một vài thông tin về tiểu sử của Auguste Comte.Nghiên cứu những đóng
góp của ông về nội dung, quan niệm phương pháp trong nghiên cưu hội học
tư đó đúc kết được ý nghĩa phương pháp luận của Auguste Comte đối với thực tiễn
xã hội.
1
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA A.COMTE ĐỐI VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA A.COMTE ĐỐI VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI - Người đăng: Cậu Chủ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA A.COMTE ĐỐI VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI 9 10 610