Ktl-icon-tai-lieu

Ý thức và hoạt động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4624 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tâm lí học đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường đại học luật Hà Nội

Bài 2: Ý thức và hoạt động
Ý thức
II. Hoạt động
I.

Ý thức
1.

2.
3.
4.

Sự nảy sinh và hình thành YT về phương
diện loài người và phương diện cá nhân
Khái niệm YT
Cấu trúc YT
Vai trò của YT và vô thức

1. Sự nảy sinh và hình thành ý thức
Về phương diện loài người:
Hai nhân tố quy định sự hình thành và phát triển
ý thức loài người là lao động và ngôn ngữ
Về phương diện cá nhân
YT cá nhân được hình thành trong HĐ và thông qua
sản phẩm HĐ của cá nhân.

YT cá nhân được hình thành trong sự giao tiếp với
người khác và NT về người khác.
YT cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp
thu : nền văn minh của dân tộc và nhân loại.
 YT cá nhân được hình thành bằng con đường tự phân
tích hành vi của mình và tự quan sát.

2. Khái niệm ý thức
C.Mác viết: “YT chẳng qua là vật chất được chuyển
vào não và cải tạo lại trong não”  YT phản ánh tồn tại
KQ, nó có liên quan mật thiết với HĐNT.
• Một SVHT là đối tượng để ta nhìn, ta nghĩ. Rồi
chính bản thân hình ảnh về SVHT đó lại trở thành ĐT
của sự suy nghĩ. Đấy chính là YT.
•Ý thức là năng lực hiểu được các tri thức về TGKQ
và năng lực hiểu được TGCQ trong chính bản thân
mình, nhờ đó con người có thể cải tạo TGKQ và hoàn
thiện bản thân mình.
-

2. Khái niệm ý thức
“YT là năng lực hiểu được chính mình” (tự YT).
- YT là phản ánh của phản ánh.
- YT là “cặp mặt thứ 2” soi rọi vào các ảnh do
“cặp mắt thứ nhất” chụp được.
- YT là “biết người biết ta”…
-

Cấu trúc của ý thức
Cấu trúc 3 bậc:
Bậc NTCT

NT

Bậc NTLT

TĐ

Bậc HĐ

HĐ

4. Vai trò của ý thức và vô thức
Vai trò của YT:
Định hướng chung nhất, điều khiển, điều chỉnh tinh
vi nhất đối với HĐ của con người.
- Khái niệm “vô thức”.
là KN dùng để chỉ một tầng bậc trong TL con
người, ở dưới tầng bậc YT, nơi mà YT không thực hiện
hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng của nó.
•

Vai trò của ý thức và vô thức
Vô thức gồm các mức dưới YT:
• Tiền YT.
• Tâm thế: là một loại trạng thái TL ở bậc
dưới YT. Đó là xu hướng sẵn sàng chung nhất
có ảnh hưởng đến tính ổn định và tính linh hoạt
của HĐ.
 Vai trò của vô thức: vô thức có liên quan với
bậc YT, đó là trạng thái TL – TK chuẩn bị cho
bậc YT.
-

Vai trò của ý thức và vô thức
HĐ dạy học diễn ra chủ yếu và phần lớn ở bậc
YT, nhưng QT lĩnh hội kinh nghiệm, nhào nặn
thông tin, giải quyết vấn đề,… có trường hợp diễn
ra từng phần trong bậc vô thức.
HĐ TL ở bậc YT tiếp tục diễn biến ở bậc dưới
YT. Do YT lặp đi lặp lại nhiều lần gần như đã
thành KX, thó...
Tâm lí học đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật hình sự
Trường đại học luật Hà Nội
Ý thức và hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý thức và hoạt động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ý thức và hoạt động 9 10 991