Ktl-icon-tai-lieu

10 Giải pháp bán hàng đạt mục tiêu

Được đăng lên bởi Le Quyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 2 lần
10 Giải pháp bán hàng đạt chỉ tiêu
Bán hàng trên tư duy: chúng ta là số 1, các bạn là những người bán hàng số 1, SP của Kirin chất lượng
số 1 Nhật Bản, Trà Bí đao WDF được phân phối trên khắp 63 tỉnh thành, sản phẩm Kirin-WDF luôn luôn
đảm bảo mục tiêu sức khỏe và cân bằng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam vì vậy chúng ta là
người đầu tiên (số 1) kinh doanh dựa trên triết lý nâng cao giá trị cuộc sống,.v.v…)
1. Lập MỤC TIÊU để đạt chỉ tiêu
• Chỉ tiêu mở mới ( mỗi ngày phải bán được vào ít nhất 2 shop mới, 2 lốc /shop)
• Chỉ tiêu bao phủ (Tối đa hóa việc bao phủ sản phẩm bằng mối quan hệ, CTKM, CT trưng bày…)
• Chỉ tiêu trưng bày ( hãy trưng bày sản phẩm của chúng ta một cách chuyên nghiệp và bắt mắt)
• Chỉ tiêu duy trì khách hàng (Luôn chăm sóc những KH của bạn như những người thân, thăm viếng
định kỳ mỗi tuần và hẹn họ “ bạn sẽ gé lại vào tuần tới”)
• Chỉ tiêu từng nhãn hàng bán ra ( “Năng nhặt chặt bị”, hãy mời KH của bạn ủng hộ dùm 1 lốc Trà bí
đao và một trong số các SP mà bạn đang bán)
• Chỉ tiêu thăm viếng khách hàng (Cố gắng viếng thăm đủ 40KH/ngày, họ sẽ nhớ và mua hàng của
bạn đấy)
• Chỉ tiêu thành công đơn hàng hàng ngày ( Đừng nản lòng, bạn chỉ cần mời KH của bạn 2 lốc SP là
bạn đã có 1 hóa đơn thành công rồi)
• Chỉ tiêu doanh thu bán hàng ( Lên kế hoạch doanh số mỗi ngày từ doanh số tháng/số ngày làm
việc của tháng).
ĐỪNG BƯỚC RA ĐƯỜNG BÁN HÀNG NẾU BẠN CHƯA BIẾT MỤC TIÊU NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN LÀ GÌ?

2. Chia chỉ tiêu cho từng khách hàng để không bị áp lực chỉ tiêu
• Xem xét khả năng bán hàng của từng khách hàng
• Xếp loại doanh số bán hàng của từng khách hàng
• Xác định tần số ghé thăm khách hàng
• Xác định kênh bán hàng hiệu quả (ON/OFF?) kênh On của chúng ta hiện còn đang bỏ ngõ…
• Xác định lịch trình ghé thăm
3. Tập trung bán hàng vào đầu và giữa tháng
• Không chạy chỉ tiêu vào cuối tháng
• Chia chỉ tiêu và tập bán hàng vào 2 tuần giữa tháng
• Chiếm dụng tiền và kho chứa hàng của khách hàng trước đối thủ
4. Tăng cường hình ảnh trưng bày tại điểm bán
• Định nghĩa tiêu chuẩn trưng bày hiệu quả
• Lập kế hoạch sử dụng vật dụng quảng cáo đúng cách
• Nâng cao hình ảnh “người bán hàng thầm lặng tại điểm bán”
5. Lên lịch trình ghé thăm và bán hàng trước ngày và trước giờ đối thủ
• Xác định giờ và ngày ghé thăm của đối thủ
• Lên lịch ghé thăm và lấy đơn hàng trước đối thủ

•

Khóa điểm bán và không tạo cơ hội cho đối thủ bán hàng

6. Thường xuyên theo dõi và đánh vào kẽ hở của đối thủ
• Thu thập thông tin các kẽ hở về sản phẩm, mối quan hệ và kh...
10 Giải pháp bán hàng đạt chỉ tiêu
Bán hàng trên tư duy: chúng ta là số 1, các bạn là những người bán hàng số 1, SP của Kirin chất lượng
số 1 Nhật Bản, T Bí đao WDF được phân phối trên khắp 63 tỉnh thành, sản phẩm Kirin-WDF luôn luôn
đảm bảo mục tiêu sức khỏe và cân bằng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt Nam vì vậy chúng ta là
người đầu tiên (số 1) kinh doanh dựa trên triết lý nâng cao giá trị cuộc sống,.v.v…)
1. Lập MỤC TIÊU để đạt chỉ tiêu
Chỉ tiêu mở mới ( mỗi ngày phải bán được vào ít nhất 2 shop mới, 2 lốc /shop)
Chỉ tiêu bao phủ (Tối đa hóa việc bao phủ sản phẩm bằng mối quan hệ, CTKM, CT trưng bày…)
Chỉ tiêu trưng bày ( hãy trưng bày sản phẩm của chúng ta một cách chuyên nghiệp và bắt mắt)
Chỉ tiêu duy trì khách hàng (Luôn chăm sóc những KH của bạn như những người thân, thăm viếng
định kỳ mỗi tuần và hẹn họ “ bạn sẽ gé lại vào tuần tới”)
Chỉ tiêu từng nhãn hàng bán ra ( “Năng nhặt chặt bị”, hãy mời KH của bạn ủng hộ dùm 1 lốc T
đao và một trong số các SP mà bạn đang bán)
Chỉ tiêu thăm viếng khách hàng (Cố gắng viếng thăm đủ 40KH/ngày, họ sẽ nhớ và mua hàng của
bạn đấy)
Chỉ tiêu thành công đơn hàng hàng ngày ( Đừng nản lòng, bạn chỉ cần mời KH của bạn 2 lốc SP là
bạn đã có 1 hóa đơn thành công rồi)
Chỉ tiêu doanh thu bán hàng ( Lên kế hoạch doanh số mỗi ngày từ doanh số tháng/số ngày làm
việc của tháng).
ĐỪNG BƯỚC RA ĐƯỜNG BÁN HÀNG NẾU BẠN CHƯA BIẾT MỤC TIÊU NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN LÀ GÌ?
2. Chia chỉ tiêu cho từng khách hàng để không bị áp lực chỉ tiêu
Xem xét khả năng bán hàng của từng khách hàng
Xếp loại doanh số bán hàng của từng khách hàng
Xác định tần số ghé thăm khách hàng
Xác định kênh bán hàng hiệu quả (ON/OFF?) kênh On của chúng ta hiện còn đang bỏ ngõ…
Xác định lịch trình ghé thăm
3. Tập trung bán hàng vào đầu và giữa tháng
Không chạy chỉ tiêu vào cuối tháng
Chia chỉ tiêu và tập bán hàng vào 2 tuần giữa tháng
Chiếm dụng tiền và kho chứa hàng của khách hàng trước đối thủ
4. Tăng cường hình ảnh trưng bày tại điểm bán
Định nghĩa tiêu chuẩn trưng bày hiệu quả
Lập kế hoạch sử dụng vật dụng quảng cáo đúng cách
Nâng cao hình ảnh “người bán hàng thầm lặng tại điểm bán”
5. Lên lịch trình ghé thăm và bán hàng trước ngày và trước giờ đối thủ
Xác định giờ và ngày ghé thăm của đối thủ
Lên lịch ghé thăm và lấy đơn hàng trước đối thủ
10 Giải pháp bán hàng đạt mục tiêu - Trang 2
10 Giải pháp bán hàng đạt mục tiêu - Người đăng: Le Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 Giải pháp bán hàng đạt mục tiêu 9 10 485