Ktl-icon-tai-lieu

33 Kế sách Kinh Doanh - Lý Thuyết và ứng dụng

Được đăng lên bởi mr_teen_ek
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5934 lần   |   Lượt tải: 13 lần
EBOOK
TẶNG
ĐỘC GIẢ

33 KẾ SÁCH KINH DOANH –
LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG.
KHANG NAM EBOOK

“Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug xử hợp lý đã được
kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng
hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được thành quả chắc chắn và thường nhanh chóng
hơn.”


33 Kế sách Kinh Doanh - Lý thuyết và ứng dụng

- Lý thuyết và ứng dụng -

KHANG NAM – VƯƠN TẦM XỨ SỞ!
Www. KhangNam. DacSanTayNguyen. Vn
Hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bộ cẩm nang 33 Kế sách Kinh
doanh dựa theo Chương trình Làm Giàu Không Khó.Khang Nam – Vươn tầm xứ sở!

MỤC LỤC
PHẦN 1: NHÓM KẾ SÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH
1. VỊT PHẢI BIẾT BƠI..................................................................................................................5
2. BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ.......................................................................................................9
3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRỜI...............................................................................................................12
4. ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ...........................................................................................................15
5. NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ........................................................................................................20
6. MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG...........................................................................................................24
7. THUẬN TAY DẮT BÒ............................................................................................................28

PHẦN 2: NHÓM KẾ SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH
1. THAY XÀ ĐỔI CỘT...................................................................................................................34
2. MỘT TÊN HAI ĐÍCH................................................................................................................38
3. ĐỔI GẠCH LẤY NGỌC..........................................................................................................42
4. THẮNG GIẶC PHẢI BẮT TƯỚNG.........................................................................................46
5. TRÁNH MẠNH ĐÁNH YẾU..................................................................................................50
6. LẤY NHÀN THẮNG MỆT...................................................................................................... 54
7. BE BỜ TÁT CÁ....................
http://dacsantaynguyen.vn
33 K CH KINH DOANH
LÝ THUYT VÀ NG DNG.
KHANG NAM EBOOK
“H thng các kế sách trong kinh doanh thc cht là nhng nguyên tc ug x hợp đã được
kim nghim qua thi gian ca thc tế kinh doanh t c chí kim trên toàn thế gii. Vic vn dng
h thng kế sách này s giúp chúng ta đt đưc thành qu chc chn thưng nhanh chóng
hơn.”
EBOOK
TNG
ĐỘC GI
33 Kế sách Kinh Doanh - Lý Thuyết và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
33 Kế sách Kinh Doanh - Lý Thuyết và ứng dụng - Người đăng: mr_teen_ek
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
33 Kế sách Kinh Doanh - Lý Thuyết và ứng dụng 9 10 999