Ktl-icon-tai-lieu

5 triết lý marketing

Được đăng lên bởi vantran0910-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Triết lý sản xuất
 Tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất
cũng như phân phối Sp do quan niệm
người tiêu thụ sẽ ưa chuộng những SP có
sẵn để dùng và được phân phối rộng rãi
với giá thấp.
 Triết lý này khó thực hiện khi cầu không
lớn hơn cung và khi giá cả thấp cũng như
sự dễ dàng trong mua sắm không là
những yếu tố chủ yếu để người tiêu dùng
khi cân nhắc mua sp
Nguyễn Đăng Huy Vũ

1

Triết lý sản phẩm
• Quan niệm người tiêu thụ ưa thích những sp có
chất lượng tốt, kiểu dáng độc đáo  quản trị
Marketing cần tập trung các nỗ lực của mình để
có những sp cải tiến liên tục.
• Triết lý này dễ dẫn đến sự thiển cận trong thực
hành QT Marketing do chỉ chú trọng đến SP và
việc cải tiến SP theo quan điểm của mình mà bỏ
qua nhu cầu và đòi hỏi của KH
• Triết lý này cũng khó áp dụng khi có nhiều sp
thay thế trên thị trường.
Nguyễn Đăng Huy Vũ

2

Triết lý bán hàng
• Quan niệm người tiêu dùng sẽ không mua hết các SP
của doanh nghiệp nếu DN thiếu các nỗ lực bán hàng và
khuyến mãi mạnh mẽ
• Mục đích của người theo triết lý bán hàng là bán những
gì đã làm ra, chứ không phải làm ra những gì có thể bán
 triết lý này cũng làm nhà qt dễ bỏ qua nhu cầu và đòi
hỏi của khách hàng
• Được áp dụng nhiều cho các loại hàng hóa thụ động
như mua bảo hiểm, từ điển bách khoa điện tử..
• Ngoài ra cũng được áp dụng cho các loại hàng hóa chủ
động khác và trong cả những lĩnh vực phi lợi nhuận.

Nguyễn Đăng Huy Vũ

3

Triết lý Marketing
• Hình thành từ những năm 1950
• Là nền tảng của triết lý kinh doanh hiện đại
• Tập trung vào việc xác định nhu cầu và mong
muốn của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu
cầu đó của họ bằng việc phối hợp các nỗ lực
marketing và những gì liên quan đến việc tạo ra,
phân phối và tiêu dùng sp, trên cơ sở đó đạt
được lợi nhuận của tổ chức.
• Coi trọng khách hàng và xem giá trị cho khách
hàng là con đường dẫn đến lợi nhuận
Nguyễn Đăng Huy Vũ

4

Triết lý Marketing xã hội
• Hình thành từ những năm 1970
• Quan niệm người làm Marketing cần phải cân
bằng ba đối trọng cơ bản trong khi làm các chính
sách Marketing: lợi nhuận của công ty, mong
muốn của khách hàng và lợi ích của xã hội.
• Phát sinh từ sự nghi ngại triết lý marketin...
Nguyễn Đăng Huy V 1
Tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất
cũng như phân phối Sp do quan niệm
người tiêu thụ sẽ ưa chuộng những SP có
sẵn để dùng và được phân phối rộng rãi
với giá thấp.
Triết lý này khó thực hiện khi cầu không
lớn hơn cung và khi giá cả thấp cũng như
sự dễ dàng trong mua sắm không là
những yếu tố chủ yếu để người tiêu dùng
khi cân nhắc mua sp
Triết lý sản xuất
5 triết lý marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5 triết lý marketing - Người đăng: vantran0910-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
5 triết lý marketing 9 10 592