Ktl-icon-tai-lieu

8 bước phát triển sản phẩm mới

Được đăng lên bởi tuna-lam92-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 75 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8 bước phát triển sản phẩm mới
Có nhiều lý do quan trọng để tiến hành đổi mới sản phẩm. Khi thị trường thay đổi
liên tục, nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, doanh nghiệp cần thay đổi sản phẩm
cũ để phục vụ tốt hơn nhu cầu hiện tại hoặc tạo ra sản phẩm mới để đáp ứng những nhu
cầu chưa được thoả mãn, nói rộng hơn, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ
hội từ môi trường kinh doanh.
Bên cạnh đó, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp
tạo dựng sự khác biệt với đối thủ và phát huy lợi thế cạnh
tranh của mình. Tất nhiên, việc đổi mới sản phẩm không
thể nằm ngoài mục đích gia tăng lợi nhuận hoặc cắt giảm
chi phí.
Quy trình phát triển sản phẩm mới
Có 8 bước cơ bản để phát triển sản phẩm mới, phát
ý tưởng, lựa chọn ý tưởng, đánh giá và phát triển ý
tưởng, xây dựng chiến lược tiếp thị, phân tích kinh
doanh, hoàn thiện sản phẩm, kiểm nghiệm thị trường và
thương mại hoá sản phẩm.
Bước 1: Phát ý tưởng
Doanh nghiệp có càng nhiều ý tưởng thì khả năng chọn được ý tưởng tốt càng cao. Các
nguồn của ý tưởng có thể nằm trong nội bộ doanh nghiệp, từ các nhân viên, nhà quản lý. Một số
nguồn quan trọng khác từ bên ngoài như, từ nhượng quyền kinh doanh, từ mua lại tổ chức tạo ra
sản phẩm mới, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh hoặc từ các trường, viện nghiên cứu.
Doanh nghiệp nhỏ nên chủ động khai thác nguồn ý tưởng từ nội bộ do nguồn này dễ tác
động, ít tốn kém về tiền và thời gian để khai thác. Vả lại các ý tưởng thường khả thi, sát với thực
tế hơn bởi vì các ý tưởng từ nội bộ thường nảy sinh do va chạm với thực tế, tiếp xúc với khách
hàng, quan sát đổi thủ cạnh tranh.
Bước 2: Sàng lọc ý tưởng
Không phải mọi ý tưởng đều có thể thực hiện được, nên doanh nghiệp cần có công đoạn
sàng lọc ý tưởng khả thi. Về cơ bản, các ý tưởng được chọn nên tương hợp với nguồn lực của
doanh nghiệp, những ý tưởng táo bạo sẽ cần nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và triển
khai. Ý tưởng tốt sẽ hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp như nhắm tới nguồn
khách hàng mục tiêu hoặc thoả mãn nhu cầu mới đủ lớn, khai thác hiệu quả hơn kênh phân phối,
cắt giảm chi phí không cần thiết, hoặc tận dụng được các nguồn lực sẵn có mà không mất tiền.
Bước 3: Phản biện và phát triển ý tưởng
Sau khi sàng lọc được những ý tưởng ‘hoa khôi’, doanh nghiệp có thể tổ chức một ban
phản biện các ý tưởng này, ban này nên có nhiều thành phần để có được nhiều cách đánh giá và
phản biện cho ý tưởng. Đối với doanh nghiệp ‘siêu’ nhỏ, thường chủ doanh nghiệp sẽ đóng vai
trò cho cả ban, thì chủ doanh nghi...
8 bước phát triển sản phẩm mới
nhiều do quan trọng để tiến hành đổi mới sản phẩm. Khi thị trường thay đổi
liên tục, nhu cu của khách hàng ngày càng đa dạng, doanh nghiệp cần thay đổi sản phẩm
đphục vụ tốt hơn nhu cầu hiện tại hoặc tạo ra sản phẩm mới để đápng những nhu
cầu chưa được thoả n, i rộng hơn, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp nắm bắt
hội từ môi trường kinh doanh.
Bên cạnh đó, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp
tạo dựng sự khác biệt với đối thủ và phát huy lợi thế cạnh
tranh của mình. Tất nhiên, việc đổi mới sản phẩm không
thể nằm ngoài mục đích gia tăng lợi nhuận hoặc cắt giảm
chi phí.
Quy trình phát triển sản phẩm mới
8 bướcbản để phát triển sản phẩm mới, phát
ý tưởng, lựa chọn ý tưởng, đánh giá phát triển ý
tưởng, xây dựng chiến lược tiếp thị, phân tích kinh
doanh, hoàn thiện sản phẩm, kiểm nghiệm thị trường
thương mại hoá sản phẩm.
Bước 1: Phát ý tưởng
Doanh nghiệp càng nhiều ý tưởng thì khả năng chọn được ý tưởng tốt càng cao. Các
nguồn của ý tưởng có thể nằm trong nội bộ doanh nghiệp, từ các nhân viên, nhà quản lý. Một số
nguồn quan trọng khác từ bên ngoài như, tnhượng quyền kinh doanh, từ mua lại tổ chức tạo ra
sản phẩm mới, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh hoặc từ các trường, viện nghiên cứu.
Doanh nghiệp nhỏ nên ch động khai thác nguồn ý tưởng từ nội bộ do nguồn này dễ tác
động, ít tốn kém về tiền và thời gian để khai thác. Vả lại các ý tưởng thường khả thi, sát với thực
tế hơn bởi các ý tưởng t nội bộ thường nảy sinh do va chạm với thực tế, tiếp xúc với khách
hàng, quan sát đổi thủ cạnh tranh.
Bước 2: Sàng lọc ý tưởng
Không phải mọi ý tưởng đều thể thực hiện được, nên doanh nghiệp cần ng đoạn
sàng lọc ý tưởng khả thi. Về bản, các ý tưởng được chọn n tương hợp với nguồn lực của
doanh nghiệp, những ý tưởng táo bạo sẽ cần nhiều thời gian công sức đnghiên cứu triển
khai. Ý tưởng tốt sẽ hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp như nhắm tới nguồn
khách hàng mục tiêu hoặc thoả mãn nhu cầu mới đủ lớn, khai thác hiệu quả hơn kênh phân phối,
cắt giảm chi phí không cần thiết, hoặc tận dụng được các nguồn lực sẵn có mà không mất tiền.
Bước 3: Phản biện và phát triển ý tưởng
Sau khi sàng lọc được những ý tưởng ‘hoa khôi’, doanh nghiệp thể tổ chức một ban
phản biện các ý tưởng này, ban này nên có nhiều thành phần đđược nhiều cách đánh giá
phản biện cho ý tưởng. Đối với doanh nghiệp ‘siêu’ nhỏ, thường chủ doanh nghiệp sẽ đóng vai
trò cho cả ban, thì chủ doanh nghiệp nên đóng nhiều vai để duy phân tích ý tưởng dưới
nhiều góc cạnh, như khía cạnh tiếp thị, nhân lực, nguồn vốn, thời gian, phản ứng của đối tượng
liên quan.
1
8 bước phát triển sản phẩm mới - Trang 2
8 bước phát triển sản phẩm mới - Người đăng: tuna-lam92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
8 bước phát triển sản phẩm mới 9 10 457