Ktl-icon-tai-lieu

abaqus manual

Được đăng lên bởi Phan Tan Huy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Wprowadzenie do programu ABAQUS
oraz przykład rozwiązania
rozwią
ązania tarczy

Piotr Mika

Kwiecień, 2012

2012-04-18

1. Program ABAQUS – informacje ogólne
ABAQUS to pakiet programów oparty na metodzie elementów skończonych, który powstał w firmie
Hibbit, Karlsson & Sorensen Inc, a jego obecnym właścicielem jest firma SIMULIA.
Jest to pakiet dostępny na wielu platformach sprzętowych, począwszy od komputerów klasy PC z
Intel Pentium, przez stacje robocze HP, Compaq, IBM, SGI do superkomputerów Compaq
AlphaServers, HP, IBM RS.6000, serie SGI Onyx, serie SGI Origin.
Pakiet ma budowę modułową, co pozwala na stosunkowo swobodną konfigurację całości w
zależności od specyfiki zastosowań.
Użytkownik wersji edukacyjnej, zainstalowanej w laboratorium komputerowym L5, ma możliwość
modelowania układów dyskretnych zawierających max 1000 węzłów metody elementów
skończonych.
W naszym ćwiczeniu do wykonania obliczeń będziemy używać programu ABAQUS/Standard. Jest to
moduł ogólnego przeznaczenia do przeprowadzania analiz metodą elementów skończonych. Zawiera
on procedury analizy numerycznej następujących problemów – analizy statyczną, dynamiczną (lowspeed, drgania własne), termiczną, natomiast nie zawiera nieliniowej analizy dynamicznej stosującej
całkowanie równań ruchu metodą jawną (zawartej w ABAQUS/Explicit).
Model konstrukcji zostanie stworzony w programie ABAQUS/CAE - CAE (ang. Complete ABAQUS
Environment). Program zawiera procedury do tworzenia, uruchamiania, monitorowania przebiegu
obliczeń i postprocesingu (Abaqus/Viewer) wyników otrzymanych z symulacji ABAQUS/Standard.
Pliki które są generowane przez program:
- Plik .inp - tekstowy z danymi (wsadowy)
- Plik .dat - tekstowy z wynikami
- Plik .odb - binarny z wynikami.
- Plik .log - zawiera informacji o postępie
analizy
- Plik .msg - ostrzeżenia i błędy
- Plik .sta - informacje o zakończonych
krokach, podsumowanie informacji z pliku
.msg, wykorzystywany do sprawdzania
postępu zadania w kolejce
- Plik .cae – binarny – model
- Plik .res – zawiera dane potrzebne do
restartu obliczeń
Plik .fil – zawiera wyniki zapisane w formacie
możliwym do odczytania przez inne aplikacje

2|Stro na

Składowe modelu w programie ABAQUS stanowią:
1.
2.
3.
4.

Zdyskretyzowana geometria
Właściwości przekroju
Dane materiałowe
Obciążenie i warunki brzegowe
a. obc. skupione
b. obc. powierzchniowe
c. obc. liniowe ścinające
d. obc. liniowe i momenty na brzegu powłoki
e. siły masowe
f. obciążenia termiczne
g. dowolne warunki brzegowe (mechan...
Wprowadzenie do programu ABAQUS
oraz przykład rozwią
Wprowadzenie do programu ABAQUS
oraz przykład rozwiązania tarczy
Piotr Mika
Kwiecień, 2012
2012-04-18
Wprowadzenie do programu ABAQUS
ązania tarczy
abaqus manual - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
abaqus manual - Người đăng: Phan Tan Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
abaqus manual 9 10 996