Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của bột lúa mạch đến quá trình kết đông tan giá đến thành phần dinh dưỡng chức năng của bánh cookies

Được đăng lên bởi nguyenminhtanspkt
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2191 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Nghệ Chế Biến Bánh Kẹo                     GVHD: Phan Minh Anh 
Thư

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO

Đề tài:

GVHD: PHAN MINH ANH THƯ
SVTH:
LÊ THỊ CHIẾN

11116008

LÊ THỊ MỸ DUYÊN

11116017

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

11116065

PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT

11116048

NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG

11116016

MỤC LỤC
Nhóm 7

Trang
Trang 1

Công Nghệ Chế Biến Bánh Kẹo                     GVHD: Phan Minh Anh 
Thư
Tóm tắt ………………………………………………………………………………….4
1. Giới thiệu.................................................................................................................5
2. Nguyên liệu và phương pháp..................................................................................7
2.1.

Nguyên liệu..................................................................................................7

2.2.

Sự chuẩn bị bánh cookies.............................................................................7

2.3.

Chuẩn bị khối bột nhào cho chu trình kết đông – tan giá............................7

2.4.

Đặc tính vật lí của bánh cookies..................................................................8

2.5.

Thành phần hóa học và dinh dưỡng của bánh cookies................................8

2.6.

Hàm lượng Phenolic tổng............................................................................9

2.7.

Tổng các chất chống oxi hóa........................................................................9

2.8.

Kết cấu của bánh cookies.............................................................................9

2.9.

Phân tích cảm quan của bánh cookies.......................................................10

2.10.

Bao bì và bảo quản.....................................................................................10

2.11.

Các thống kê được phân tích......................................................................11

3. Kết quả và thảo luận..............................................................................................11
3.1.

Tính chất hóa học của bột lúa mì và bột lúa mạch....................................11

3.2.

Ảnh hưởng của việc kết hợp bột lúa mạch lên chất lượng của bánh
cookies........................................................................................................11

3.2.1.

Tính chất vật lí.....................................................................................11

3.2.2. Hàm lượng khoáng và đặc tính màu sắc................
Công Ngh Ch Bi n Bánh K o GVHD: Phan Minh Anh ế ế
Thư
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO
Đề tài:
GVHD: PHAN MINH ANH THƯ
SVTH:
THỊ CHIẾN 11116008
THỊ MỸ DUYÊN 11116017
NGUYỄN THỊ THANH THỦY 11116065
PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT 11116048
NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG 11116016
MỤC LỤC Trang
Nhóm 7 Trang 1
ảnh hưởng của bột lúa mạch đến quá trình kết đông tan giá đến thành phần dinh dưỡng chức năng của bánh cookies - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của bột lúa mạch đến quá trình kết đông tan giá đến thành phần dinh dưỡng chức năng của bánh cookies - Người đăng: nguyenminhtanspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ảnh hưởng của bột lúa mạch đến quá trình kết đông tan giá đến thành phần dinh dưỡng chức năng của bánh cookies 9 10 115