Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

Được đăng lên bởi hungzenda
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(VINAMILK)

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

TS. PHẠM THẾ TRI

NGUYỄN TUẤN HUY
MSSV: K134020137
Lớp: K13402

TP. Hồ Chí Minh - 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(VINAMILK)

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

TS. PHẠM THẾ TRI

NGUYỄN TUẤN HUY
MSSV: K134020137
Lớp: K13402

TP. Hồ Chí Minh - 2014

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
MỤC LỤC

Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần S ữa Vi ệt Nam (Vinamilk)

I. LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trên thị trường thế giới hiện nay, sữa được đánh giá là một mặt hàng sản xuất
kinh doanh quan trọng. Tại Việt Nam, hiện nay ngành sữa đang hòa nhập với ngành
sữa thế giới, hàng năm kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam đạt trung bình 200
triệu USD. Công nghệ sản xuất và chế biến sữa tại Việt Nam là công nghệ hàng đầu
thế giới hiện nay.
Giữa rất nhiều thương hiệu sữa chất lượng của Việt Nam và thế giới, Vinamilk
vượt trội là một thương hiệu có uy tín trên trường trong nước và quốc tế. Với những
nỗ lực không ngừng đưa cái tên Việt Nam gần hơn với thế giới thông qua những sản
phẩm sữa chất lượng, Vinamilk đã thành công trong việc tạo ra sự độc đáo, riêng
biệt mang đậm dấu ấn thương hiệu. Thế nhưng, trong trong bối cảnh toàn cầu hóa,
nền kinh tế quốc tế ngày càng phát triển, mở rộng nh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Giáo viên hướng dẫn
TS. PHẠM THẾ TRI
Sinh viên thực hiện
NGUYỄN TUẤN HUY
MSSV: K134020137
Lớp: K13402
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
(VINAMILK)
TP. Hồ Chí Minh - 2014
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) - Người đăng: hungzenda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) 9 10 621