Ktl-icon-tai-lieu

Áp lực cạnh tranh trong ngành siêu thị

Được đăng lên bởi thanh113751
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÁP LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH SIÊU THỊ
ThS. Nguyễn Việt Dũng
Nghiên cứu môi trường cạnh tranh là nội dung quan trọng trong quá trình
kiểm soát môi trường bên ngoài nhằm có được một chiến lược kinh doanh
hiệu quả, vì thế nó thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà quản trị. Môi
trường cạnh tranh gắn kết trực tiếp với từng doanh nghiệp và phần lớn các
hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp đều diễn ra tại đây. Bài viết này tập
trung vào phân tích môi trường kinh doanh trong ngành bán lẻ - các siêu thị
- một lĩnh vực đang có sự cạnh tranh khốc liệt tại VN.
Vào những ngày cuối tuần tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở thành
phố ta thường chứng kiến cảnh nhộn nhịp, tấp nập người xe. Thoạt nhìn
bên ngoài ta có thể cho rằng kinh doanh siêu thị đang thực sự là ngành hấp
dẫn, hứa hẹn rất nhiều tiềm năng cho những nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Không hẳn vậy, bên trong nó ẩn chứa một cuộc cạnh tranh đầy khốc
liệt.
Để có thể thấy được ngành kinh doanh siêu thị của VN phải chịu một áp
lực cạnh tranh như thế nào? Mức độ tăng trưởng cũng như mức lợi nhuận
của ngành ra sao? Cần sử dụng mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael
Porter – một giáo sư nổi tiếng về chiến lược kinh doanh của trường kinh
doanh Harvard để phân tích.
Michael Porter đã đưa ra mô hình 5 áp lực cạnh tranh, tạo thành bối cảnh
cạnh tranh trong một ngành kinh doanh: (1) đe dọa của những người nhập
ngành; (2) sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp; (3) sức mạnh đàm phán
của người mua; (4) đe dọa của sản phẩm thay thế; và (5) cường độ cạnh
tranh giữa các doanh nghiệp hiện hữu trong ngành [1]. Theo mô hình này,
sức mạnh các áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ quyết định mức độ đầu tư,
cường độ cạnh tranh, và mức lợi nhuận của ngành. Khi các áp lực cạnh
tranh càng mạnh thì khả năng sinh lời và tăng giá hàng của các công ty
cùng ngành càng bị hạn chế, ngược lại khi áp lực cạnh tranh yếu thì có cơ
hội cho các công ty trong ngành thu được lợi nhuận cao. Các công ty cần
nghiên cứu hiện trạng và xu thế các áp lực cạnh tranh, căn cứ vào điều kiện
bên trong của mình để quyết định một vị trí thích hợp trong ngành nhằm
đối phó với các áp lực cạnh tranh một cách tốt nhất, hoặc có thể tác động
đến chúng theo hướng có lợi nhất cho mình. Tính chất tác động của các áp
lực cạnh tranh có thể có sự thay đổi theo thời gian và bị ảnh hưởng của các
đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của ngành.

Nhìn lại thị trường kinh doanh siêu thị tại VN và đặc biệt trên địa bàn
TP.HCM trong những năm qua, nếu như xét từ thời điểm trước đây 10
năm (năm 1...
ÁP LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH SIÊU THỊ
ThS. Nguyễn Việt Dũng
Nghiên cứu môi trường cạnh tranh là nội dung quan trọng trong quá trình
kiểm soát môi trường bên ngoài nhằm có được một chiến lược kinh doanh
hiệu quả, vì thế nó thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà quản trị. Môi
trường cạnh tranh gắn kết trực tiếp với từng doanh nghiệp và phần lớn các
hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp đều diễn ra tại đây. Bài viết này tập
trung vào phân tích môi trường kinh doanh trong ngành bán lẻ - các siêu thị
- một lĩnh vực đang có sự cạnh tranh khốc liệt tại VN.
Vào những ngày cuối tuần tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở thành
phố ta thường chứng kiến cảnh nhộn nhịp, tấp nập người xe. Thoạt nhìn
bên ngoài ta có thể cho rằng kinh doanh siêu thị đang thực sự là ngành hấp
dẫn, hứa hẹn rất nhiều tiềm năng cho những nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Không hẳn vậy, bên trong nó ẩn chứa một cuộc cạnh tranh đầy khốc
liệt.
Để có thể thấy được ngành kinh doanh siêu thị của VN phải chịu một áp
lực cạnh tranh như thế nào? Mức độ tăng trưởng cũng như mức lợi nhuận
của ngành ra sao? Cần sử dụng mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael
Porter – một giáo sư nổi tiếng về chiến lược kinh doanh của trường kinh
doanh Harvard để phân tích.
Michael Porter đã đưa ra mô hình 5 áp lực cạnh tranh, tạo thành bối cảnh
cạnh tranh trong một ngành kinh doanh: (1) đe dọa của những người nhập
ngành; (2) sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp; (3) sức mạnh đàm phán
của người mua; (4) đe dọa của sản phẩm thay thế; và (5) cường độ cạnh
tranh giữa các doanh nghiệp hiện hữu trong ngành [1]. Theo mô hình này,
sức mạnh các áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ quyết định mức độ đầu tư,
cường độ cạnh tranh, và mức lợi nhuận của ngành. Khi các áp lực cạnh
tranh càng mạnh thì khả năng sinh lời và tăng giá hàng của các công ty
cùng ngành càng bị hạn chế, ngược lại khi áp lực cạnh tranh yếu thì có cơ
hội cho các công ty trong ngành thu được lợi nhuận cao. Các công ty cần
nghiên cứu hiện trạng và xu thế các áp lực cạnh tranh, căn cứ vào điều kiện
bên trong của mình để quyết định một vị trí thích hợp trong ngành nhằm
đối phó với các áp lực cạnh tranh một cách tốt nhất, hoặc có thể tác động
đến chúng theo hướng có lợi nhất cho mình. Tính chất tác động của các áp
lực cạnh tranh có thể có sự thay đổi theo thời gian và bị ảnh hưởng của các
đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của ngành.
Áp lực cạnh tranh trong ngành siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp lực cạnh tranh trong ngành siêu thị - Người đăng: thanh113751
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Áp lực cạnh tranh trong ngành siêu thị 9 10 48