Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm

Được đăng lên bởi hoangnhu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm
việc nhóm
xuyenninhthuan@yahoo.com.vn

1. Đặc điểm nhóm làm việc
hiệu quả

1. Đặc điểm nhóm làm việc hiệu quả
1
2

Có chiến lược rõ ràng
3

4

Sự phân công nhiệm vụ

Sự đóng góp và hưởng lợi
5

6

Mục tiêu cụ thể

Môi trường khuyến khích

Phát huy năng lực của từng thành viên

Mục tiêu

Chiến lược rõ ràng
Các mục tiêu

Mục đích

Giá trị cốt lõi

Tầm
nhìn

• Phân công nhiệm vụ rõ
ràng

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC NHÓM

• Phát huy năng lực của từng thành
viên

• Cùng đóng góp và cùng hưởng lợi

Muốn hoàn thành tốt sự nghiệp cũng như kinh
doanh, phải tạo quanh mình một Êkíp, một tập
thể gồm những đồng đội chân tình đồng chí
hướng. Muốn vậy phải thật sự yêu quý, thực sự
cầu mong cho đồng đội thành đạt như mình hoặc
hơn mình. Không ghen tị, thành kiến, vùi dập,
không ưu ái riêng ai. Không cầu mong đồng đội
tung hô ca tụng mình, không chỉ thích nghe lời
xuôi tai mà phải chú ý lắng nghe những lời góp
BILL GATES ý phê bình của đồng đội với mình. Luôn khiêm
Chủ tịch
tốn, tự coi mình chỉ là một thành viên bình đẳng
Mirosoft
với bao người. Mình chỉ là con thuyền, tập thể là
nước, nước có lên thuyền mới lên được
Lời khuyên “Sự nghiệp” của Bill Gates dành tặng thanh niên Việt Nam

Đoàn kết, đoàn kết,
đại đoàn kết!
Thành công,
thành công,
Chủ tịch Hồ Chí Minh

đại thành công!

Đến với nhau chỉ
là sự khởi đầu.
Làm việc cùng
nhau là sự tiến
bộ.
Giữ được nhau
mới là thành công
Henry Ford

Together
Everyone
Achieves
More

Norming stage
Nhóm cần hoạt động theo những
chuẩn mực nào?

3. Nguyên tắc làm việc nhóm
Chung sức

Chia sẻ

Tôn trọng

Bình đẳng

Trợ giúp

...
Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm
việc nhóm
xuyenninhthuan@yahoo.com.vn
Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm - Người đăng: hoangnhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài 2. Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm 9 10 326