Ktl-icon-tai-lieu

Bài 45 46 Thực hành sinh học 9

Được đăng lên bởi thuylinh1105
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của
một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
+ Học sinh nhận biết được các môi trường sống của
sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của
môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.
+ Học sinh biết cỏch thu thập mẫu.
+ Xõy dựng tỡnh yờu thiờn nhiờn và ý thức bảo vệ
thiờn nhiờn
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa.
3. Thái độ:
- Có những hiểu biết về môi trường. Có ý thức bảo vệ
môi trường sống.
- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức
bảo vệ thiên nhiên.
- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.
- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.
II. CHUẨN BỊ
- Dụng cụ:
+ Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.
+ Giấy kẻ li, bút chì.
+ Vợt bắt côn trùng, lọ, túi nilông đựng động vật.
+ Băng hình về đời sống động vật, thực vật – tác
động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường
của sinh vật.

+ Tranh mẫu lá cây.
III. PHƯƠNG PHÁP
- Thực hành, chia nhóm thực hành.
- Tổng kết, chi chép.
IV. CÁCH TIẾN HÀNH
Có 2 phương án:
- Phương án 1: HS được tham quan ngoài thiên
nhiên, GV tiến hành các bước như nội dung SGK và
SGV.
- Phương án 2: Không có điều kiện tham quan thiên
nhiên, GV cho HS xem băng hình tại lớp.
* Tiến hành: Phương án 2:
Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh
vật
Hoạt động của GV
- Trước khi xem băng

Hoạt động của HS

hình, GV cho HS kẻ bảng
45.1 vào vở, thay tên
bảng là “Các loại sinh vật
sống trong môi trường”
- GVbật băng hình 2 – 3
lần.

- Quan sát băng hình.
- Chú ý các nội dung
trong bảng và hoàn thành

- GV lưu ý HS nếu không
biét tên sinh vật

- Cá nhân kẻ bảng 45.1

trong

băng thì GV phải thông
báo (có thể theo họ, bộ).
- GV dùng băng đĩa hình
và nêu câu hỏi:
- Em đã quan sát được
những sinh vật nào? số
lượng như thế nào?
- Theo em có những môi
trường sống nào trong

nội dung.
- HS trao đổi nhóm,
thống nhát ý kiến trả lời:
+ Đại diện nhóm trình
bày , nhóm khác bổ sung:
môi trường có điều kiện
về ánh sáng, nhiệt độ...
thì số lượng sinh vật
nhiều, số loài phong phú.
+ Môi trường sống có
điều kiện sống không

đoạn băng trên? Môi thuận lợi thì sinh vật có
trường nào có số lượng số lượng ít hơn.
sinh vật nhiều nhất? Môi
trường nào có số lượng
sinh vật ít nhất? Vì sao?
Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng
tới hình thái lá cây ()
Hoạt động của GV

Ho...
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và nh hưởng của
mt số nhân tố sinh thái lên đi sống sinh vật
I. MC TIÊU.
1. Kiến thức:
+ Học sinh nhận biết được c môi trường sống của
sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tsinh thái của
môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.
+ Hc sinh biết cỏch thu thập mẫu.
+ y dng tỡnh yờu thiờn nhiờn và ý thức bảo vệ
thiờn nhiờn
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
Bài 45 46 Thực hành sinh học 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 45 46 Thực hành sinh học 9 - Người đăng: thuylinh1105
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài 45 46 Thực hành sinh học 9 9 10 337