Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cổ sinh địa tầng

Được đăng lên bởi hien_slx
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT

Bài giảng

Chương 2: SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THUỶ
Chương 3: SINH VẬT NHÂN CHÍNH THỨC

MÔ TẢ CỔ SINH VẬT

- Tên một số sinh vật đặc trưng và có ý nghĩa trong địa chất
- Một số đặc điểm hình thái quan trọng
- Ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất địa tầng học
+ Định tuổi
+ Môi trường sống

SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THUỶ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- Tế bào chưa có nhân chính thức  Chỉ gồm chất nguyên sinh, màng và vách.
- Gồm các sinh thể đơn bào và đa bào, kích thước chỉ từ 0,015m đến 20cm.
- Nhóm sinh vật này bao gồm ba giới: Virus, Vi khuẩn và Sinh thể lam.
- Ý nghĩa: Chúng xuất hiện trên Trái đất từ đầu liên đại Arkei và tồn tại cho đến
nay nhưng lại không có ý nghĩa nhiều trong nghiên cứu địa tầng.

2.1. Giới Vi khuẩn (Bacteria)

Di tích sinh vật Nhân nguyên thuỷ tuổi AR & PR
a-e. Di tích sinh vật Nhân nguyên thuỷ và Nhân
chính thức (?) có tuổi 2 tỉ năm
g-k. Vi khuẩn và Sinh thể lam có tuổi 2,5 tỉ năm (g)
và 3,5 tỉ năm (h, k)

2.1. Giới Vi khuẩn (Bacteria)

- Gồm những sinh thể đơn bào, bất động
hoặc di động nhờ lông roi.
- Hình dạng đa dạng (sợi, que, cầu, xoắn...)
- Có khả năng trao đổi chất nhưng không có
nhân riêng biệt và sắc tố lục, trừ một số Vi
khuẩn có chứa một loại chất đặc biệt được
gọi là diệp lục khuẩn

Vi khuẩn Oscillatoria

2.1. Giới Vi khuẩn (Bacteria)

Môi trường sống: trong không khí, nước, đất,
đá, trong cát sa mạc, trong cơ thể động thực
vật... và ngay cả trong cơ thể của Vi khuẩn
khác, trong những điều kiện đặc biệt như
nhiệt độ cao (110 - 1400C), nước biển có độ
mặn cao (>32‰).
Trong những điều kiện sống không thuận lợi
 mất dần nước, giảm thể tích và được bao
bọc bởi một lớp vỏ cứng chắc hơn, khi môi
trường thuận lợi chúng sẽ trở lại bình thường

Ancient Fossil Bacteria : two kinds cyanobacteria from the chert in the central Australia, a
site dating to the Late Proterozoic, about 850 million years old. On the left is a colonial
chroococcalean form, and on the right is the filamentous Palaeolyngbya

2.1. Giới Vi khuẩn (Bacteria)
Ý nghĩa:
- Có vai trò quan trọng trong chu trình chuyển hoá vật chất trên Trái đất
- Ít có ý nghĩa trong địa tầng do hiếm gặp ở trạng thái hoá thạch. Người ta mới
chỉ phát hiện được hoạt động sống của chúng trong đá vôi và quặng sắt nguồn
gốc Vi khuẩn có tuổi Arkei (3,8 tỉ năm).

The calcareous shell of the bryozoan is
perforated with a network of channels and
tunnels, made by bacteria that bore into such
shells. Such trace fossils have been found all
through the last 6...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT
Chương 2: SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THUỶ
Chương 3: SINH VẬT NHÂN CHÍNH THỨC
Bài giảng
Bài giảng cổ sinh địa tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cổ sinh địa tầng - Người đăng: hien_slx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài giảng cổ sinh địa tầng 9 10 520