Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Marketing quốc tế

Được đăng lên bởi lovebyelovett
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Moân hoïc:

Marketing toaøn caàu
(Marketing quoác
teáHoaø
) ng Cửu Long
Höôùng daãn: Th.S
Tp.Hồ Chí Minh, 09.2009

1

Chương 1: Tổng quan về marketing
quốc tế


Quốc tế hoá và các công ty quốc tế



Bản chất của marketing quốc tế



Kế hoạch và chiến lược marketing xuất khẩu



Mục đích của doanh nghiệp tham gia thị
trường thế giới

2

I. Quốc tế hoá và các công ty quốc tế
1. Khái niệm quốc tế hoá
 Là quyết định của một tổ chức
nhằm thâm nhập, mở rộng thị
trường, phát triển sản phẩm và
các hoạt động khác vượt ra khỏi
phạm vi 1 quốc gia
 Làm ảnh hưởng sâu sắc đến quản
lý, điều hành và hành vi của tổ
chức đó
 Chịu tác động của các yếu tố Môi
trường vĩ mô, Vi mô, Văn hoá,
Cạnh tranh…

3

I. Quốc tế hoá và các công ty quốc tế
2.(t.t)
Công ty trong bối cảnh quốc tế hoá: Khi tiến hành









quốc tế hoá cần lưu ý các vấn đề:
Sứ mệnh và Tầm nhìn của công ty ra sao? Có phù hợp
với định hướng quốc tế hoá hay không?
Năng lực của công ty có phù hợp với các quy định,
thông lệ của ngành, lĩnh vực mình hoạt động hay
không?
Chính sách về sản phẩm, sự đa dạng hoá sản phẩm,
hình thức hoạt động có phù hợp với từng thị trường
hay không?
Cơ hội mà thị trường đa quốc gia mang lại là gì? Giá trị
gia tăng ra sao?
Bối cảnh cạnh tranh của các thị trường như thế nào?
4

II. Bản chất của marketing quốc tế
1.








Bối cảnh thị trường thế giới hiện nay
Các công ty lớn đã từ lâu nhìn thấy thị trường
thế giới mang lại lợi nhuận khổng lồ
Xu hướng toàn cầu hoá diễn ra 1 cách mạnh
mẽ và liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến các
doanh nghiệp
Các công ty trên khắp hành tinh đang thi nhau
tiềm kiếm cơ hội bán hàng hàng ra toàn cầu
Hình thành nên những khu vực mậu dịch tự do
như NAFTA, EU, AFTA…
Sự cạnh tranh giữa các sản phẩm không chỉ
bên ngoài mà ngay tại “sân nhà”
Việc ứng dụng công nghệ mới, phương thức
quản lý hiện đại ngày càng được sử dụng để
nâng cao năng lực cạnh tranh
Các hình thức hoạt động hiện đại trở nên thông
dụng như Liên doanh, Mua bán & Sáp nhập
(M&A), Hiệp hội ngành nghề…

5

II. Bản chất của marketing quốc tế
(t.t)
2. Khái niệm và Bản chất của marketing
quốc tế
 Marketing xuất khẩu (Export marketing)
- Là hoạt động marketing giúp doanh
nghiệp bán sản phẩm ra khỏi thị trường
nội địa
- Liên quan nhiều đến yếu tố Chính trị, Văn
hoá, Xã hội, Địa lý, Điều kiện tự nhiên,
Dân số…
- Kế hoạch hành động hoàn toàn khác so
với kế hoạch tại thị trường nội địa

6

II. Bản chất của marketing quốc tế
(t.t)
Marketing tại t...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Höôùng daãn: Th.S Hoaøng C u Long
Tp.H Chí Minh, 09.2009
Moân hoïc:
Marketing toaøn caàu
(Marketing quoác
teá)
Bài giảng Marketing quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Marketing quốc tế - Người đăng: lovebyelovett
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
Bài giảng Marketing quốc tế 9 10 231