Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Marketingmix

Được đăng lên bởi dinhduyen0706
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề:

MARKETING - MIX
Người trình bày:

Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Giảng viên
Đại học Tài Chính - Marketing

1. Hiểu được khái niệm marketing-mix và
các phối thức trong marketing-mix

2. Các công cụ của marketing-mix

Một số mục tiêu trong marketing

Khái niệm Marketing - mix
Marketing - mix là tập hợp
các yếu tố biến động có thể
kiểm soát được mà doanh
nghiệp sử dụng để tác động
vào thị trường mục tiêu nhằm
đạt được các mục tiêu đã
được hoạch định.

MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ

11/10/2013

MM

Price

Place

• Tồn tại
• Tối đa hóa lợi nhuận trước mắt
• Tối đa hóa khối lượng bán ra
• Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm
• Giữ thế ổn định, tránh những phản ứng bất lợi từ đối
thủ cạnh tranh

Product

Promotion

Quan hệ giữa 4P và 4C
Mô hình 4C của Robert Lauterborn (1990)
(tương xứng mô hình 4P củaMcCarthy)
Nhà SX 4P

Khách hàng 4C

Product

Customer solution (nhu cầu và ước muốn)

Price

Customer cost (chi phí)

Place

Convenience (tiện lợi)

Promotion

Communication (thông tin)

 Chiến lược sản phẩm
 Chiến lược giá
 Chiến lược phân phối
 Chiến lược chiêu thị

1

11/10/2013

PHẦN A:

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

1. SẢN PHẨM

TRÊN QUAN ĐIỂM MARKETING

Khái niệm
Nhãn hiệu
Đặc tính
Bao bì
Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm

1. 1. Khái niệm sản phẩm

Sản phẩm của mỗi doanh nghiệp thường có những điểm
khác biệt về yếu tố vật chất hoặc yếu tố tâm lý

Theo quan điểm cổ điển:

Sản phẩm là tổng hợp của các đặc tính vật chất, những
yếu tố có thể quan sát, được tập hợp trong một hình thức
đồng nhất là vật mang giá trị sử dụng
Theo quan điểm Marketing:

Sản phẩm là những thứ doanh nghiệp cung cấp cho thị
trường để thỏa mãn một nhu cầu hay một ước muốn của
khách hàng, đồng thời phải tạo sự chú ý, mua sắm, sử
dụng

CỐT LÕI SẢN PHẨM
(core product)

Vận chuyển
Bảo
hành

Lợi ích
Chất cốt lõi

SẢN PHẨM CỤ THỂ
(Actual priduct)
Tư
vấn

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
(Augmented product)

Bao bì
Giao
hàng

Đặc
tính

lượng
Nhãn
hiệu

Lắp
đặt

Sửa chữa

Hình: 03 cấp độ sản phẩm

SẢN PHẨM CỐT LÕI

Là giá trị sử dụng của sản phẩm hay lợi ích của
sản phẩm.

Khách hàng thật sự muốn mua ….
Tại nhà máy chúng tôi sản xuất mỹ phẩm, tại
cửa hàng chúng tôi bán niềm hy vọng

Khách hàng thật sự muốn mua cái gì

Nhà sản xuất bán cái gì

2

11/10/2013

Sản phẩn hữu hình

Phân Loại Sản Phẩm

Sản phẩm vô hình

• Trưng bày trước khi mua

• Không thể trưng bày

1

Phân loại theo thời gian sử dụng sản phẩm

• Có thể cất giữ, lưu kho

• Không thể cất giữ, lưu kho

2

Phân loại theo thói quen mua hàng

• Sản xuất và tiêu dùng được
tiến hàng ở ...
11/10/2013
1
Người trình bày:
Nguyễn Ngọc Bích Trâm
Giảng viên
Đại học Tài Chính - Marketing
MARKETING - MIX
Chuyên đề:
MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ
1. Hiểu được khái niệm marketing-mix
các phối thức trong marketing-mix
2. Các công cụ của marketing-mix
Price
Promotion
Product
Place
MM
Khái niệm Marketing - mix
Marketing - mix tập hợp
các yếu tố biến động thể
kiểm soát được doanh
nghiệp sử dụng để tác động
vào thị trường mục tiêu nhằm
đạt được các mục tiêu đã
được hoạch định.
Một số mục tiêu trong marketing
Tồn tại
Tối đa hóa lợi nhuận trước mắt
Tối đa hóa khối lượng bán ra
Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm
Giữ thế ổn định, tránh những phản ứng bất lợi từ đối
thủ cạnh tranh
Quan hệ giữa 4P và 4C
Product
Price
Place
Promotion
Customer solution (nhu cầu và ước muốn)
Customer cost (chi phí)
Convenience (tiện lợi)
Communication (thông tin)
Nhà SX 4P Khách hàng 4C
Mô hình 4C của Robert Lauterborn (1990)
(tương xứng mô hình 4P củaMcCarthy)
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá
Chiến lược phân phối
Chiến lược chiêu thị
Bài giảng Marketingmix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Marketingmix - Người đăng: dinhduyen0706
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng Marketingmix 9 10 341