Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Hành vi khách hàng ĐH Cần Thơ

Được đăng lên bởi Khải Hoàn
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 3047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔN HỌC
HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Người trình bày: Phùng Minh Tuấn
Email: minhtuanqn_2004@yahoo.com
Điện thoại: 0939.213339

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1

Quy định môn học








Thời gian học 45 tiết = 15 buổi
Thuyết trình nhóm: 10% điểm
Kiểm tra 45 phút: 20% điểm
Thi 60 – 75 phút: 70% điểm
Điểm danh cuối buổi học
Đi trễ 15 phút không được vào lớp
Thực hiện đúng nội quy học đường
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
2G

Quy định bài thuyết trình









Chia lớp thành 10 nhóm
Đề tài: “Quan sát những hành động của một khách
hàng khi mua 1 loại hàng hoá”.
Mỗi đề tài áp dụng một loại hàng hoá.
Thuyết trình trong 2 buổi, mỗi buổi 5 nhóm, thời gian
15 phút/nhóm, sau khi thuyết trình là phần hỏi và
trảlời câu hỏi từ 5 – 7 phút.
Nộp bài thuyết trình: slide thảo luận nhóm và bài viết
Thuyết trình vào buổi đầu tiên sau khi kiểm tra tuần
34 và 35
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
3G

Giới thiệu môn học
Chương 1: Tổng quan hành vi khách
hàng
 Khái niệm
 Vai trò
 Phân loại khách hàng
 Nội dung nghiên cứu khách hàng
 Phương pháp nghiên cứu
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
4G

Giới thiệu môn học
Chương 2: Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá
đến hành vi khách hàng
 Khái niệm
 Ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi người
tiêu dùng
 Ứng dụng nghiên cứu văn hoá trong
marketing quốc tế
 Ứng dụng trong marketing thị trường nội địa
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
5G

Giới thiệu môn học
Chương 3: Ảnh hưởng của yếu tố xã
hội đến hành vi khách hàng
 Ảnh hưởng của nhóm xã hội đến hành
vi tiêu dùng
 Ảnh hưởng của nhóm tham khảo
 Ảnh hưởng của gia đình
 Ảnh hưởng của giai tầng xã hội
 Ứng dụng trong hoạt động marketing
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
6G

Giới thiệu môn học
Chương 4: Ảnh hưởng của yếu tố cá nhân
đến hành vi khách hàng
 Yếu tố tuổi tác đường đời
 Yếu tố nghề nghiệp
 Yếu tố tình trạng kinh tế
 Phong cách sống
 Cá tính
 Ứng dụng trong marketing
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
7G

Giới thiệu môn học
Chương 5: Yếu tố tâm lý ảnh hưởng
đến hành vi khách hàng
 Nhu cầu, động cơ
 Nhận thức
 Sự hiểu biết
 Niềm tin, thái độ
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
8G

Giới thiệu môn học
Chương 6: Quá trình quyết định mua của
khách hàng cá nhân

Quá trình quyết định mua của khách
hàng

Các dạng quá trình quyết định mua

Các giai đoạn trong quá trình quyết
định mua
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮN
9G

Giới thiệu môn học
Chương 7: Quyết định mua hàng của
khách hàng là ...
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1
MÔN HỌC
HÀNH VI KHÁCH HÀNG
Người trình bày: Phùng Minh Tuấn
Email: minhtuanqn_2004@yahoo.com
Điện thoại: 0939.213339
Bài giảng môn Hành vi khách hàng ĐH Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Hành vi khách hàng ĐH Cần Thơ - Người đăng: Khải Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài giảng môn Hành vi khách hàng ĐH Cần Thơ 9 10 900